Øvde på det verst tenkelige

Ung kvinne ligger skadet på bakken med blodig sår i hodet

Markør: Sykepleierstudentene fra Nord universitet hadde blant annet rollen som markører under masseskadeøvelsen 6. juni. Her ligger Hannah Rokseth. Foto: Øyfrid S. Knudsen

Øvde på det verst tenkelige
Det er tidlig morgen ved industriverftet Aker Solutions i Verdal. Brått går alarmen. En kran har veltet, og det meldes om flere omkomne og 40-50 skadde.

Krana har veltet over et stillas, en bygning og flere kjøretøy. I stillaset, bygningen og kjøretøyene er det flere personer og mange av dem sitter fastklemt.

En stor gul kran ligger veltet på et industriområde. Mennesker i blå og gule vester står på området. Foto
Kranvelt: En massiv konstruksjon har veltet. Markører, observatører og nødetater gjør seg klar til øvelsesstart. Foto: Øyfrid S. Knudsen.

Heldigvis var det bare en øvelse. Men for de involverte er dette noe de må være forberedt på å håndtere i sin nåværende og framtidige jobb. Her deltar nemlig sykepleierstudenter, leger, ambulansearbeidere, politi, brann- og redningspersonell, og ansatte på Aker Solutions.

Nord i førersetet

Øvelsen var initiert av Nord universitet, og alle studenter ved 2. studieår på sykepleierutdanningen i Levanger deltok, det vil si ca 130 stykker. Men i tillegg var nødetatene, Sivilforsvaret, Sykehuset Levanger, 330-skvadronen, Røde kors og Aker Solutions involvert og aktive deltakere under øvelsen.

(se også bildegalleri nederst i saken)

Skaper realistiske skader med sminke

På øvelsestedet på Aker Solutions har studentene rollene som markører og fasilitatorer. Før øvelsesstart er det hektisk aktivitet ved sminkebordet i hallen på Aker.

Bente Strand fra Verdal Røde kors har akkurat gjort seg ferdig med en ganske dramatisk skade på student Markus Johansen. Han har et metallrør stikkende ut fra magen, og det ser urovekkende ekte ut.

Kunstig skade ved hjelp av sminke: En ung mann sitter på en stol med en et metallrør stikkende ut fra et blodig sår i magen, mens han drikker kaffe. En dame står ved siden av og smiler.
Dramatisk skade: Selv om man har et metallrør i magen, går det fint å småprate og drikke kaffe. Heldigvis er dette kun sminke og rekvisitter. Bente Strand er fornøyd med resultatet. Foto: Øyfrid S. Knudsen.

– Dette er artig å være med på, sier Bente Strand, som er svært aktiv i Røde kors.

Ved siden av står Therese Fossum fra Sykehuset Levanger og sminker et sår i panna på Philip Andreas Aasen.

En ung mann blir sminket slik at det ser ut som han har et stort sår i panna og rundt øyet.
Blodig: Philip Aasen får tilført litt rennende "blod" i det sminkede såret i panna. Foto: Øyfrid S. Knudsen.

Deltar i internasjonalt studieprogram

Blant markørene og fasilitatorene finner vi også en gruppe med utvekslingsstudenter fra UCAM Catholic University of Murcia.

De er sykepleierstudenter og deltar i et såkalt «Blended intensive programme», der et av kursene er en ukes masseskadekurs som foregår på Nord universitet i Levanger.

I samme program deltar også studenter fra Nord universitet.

Seks personer ser mot kamera og smiler, to har refleksvester og fire har blått og gult arbeidstøy
Studenter på Blended intensive programme: F.v. Celia Ruíz, Elin Nygård (Nord universitet), Patricia García, Clara Zamora, Pablo Galdo Castiñeiras, og lærer Lucia López er klare til å delta som markører og fasilitatorer. Foto: Øyfrid S. Knudsen.

– Vi ser fram til denne øvelsen, sier Celia Cruz og de andre studentene. – Det er veldig kult å være med på, og det føles reelt og ekte.

Lever seg inn i rollen som skadde

Etter at alarmen har gått tar det ikke lang tid før det er hektisk aktivitet på øvelsesstedet. Industrivernet ved Aker er de første på stedet. Siden dukker alle nødetater opp, deriblant sju ambulanser.

Sadde mennesker (markører) ligger på bakken med tepper over seg, omkring står ambulanspersonell og andre mennesker i rosa refleksvester
Mange skadde: Det er hektisk aktivitet på skadestedet. Markørene ligger på bakken, mens deres fasilitatorer (rosa vester) følger opp. Foto: Øyfrid S. Knudsen.

Høylytt roping høres fra markørene som ligger i biler, på bakken og fastklemt i metallkonstruksjoner.

Svært dramatisk er det for en av dem som ligger med en fot fast under krana og den rett og slett må amputeres på stedet.

Ambulansearbeider og lege sitter bøyd over en pasient på bakken, med amputert fot
Amputasjon: Lege og ambulansearbeider må amputere foten til en pasient som ligger fastklemt. Her bandasjeres beinet etterpå. PS Denne markøren var utstyrt med tre bein for anledningen. Foto: Øyfrid S. Knudsen.

Imponert over innsatsen til markørene

Sigrid Reitan Wist var markøransvarlig og hadde ansvaret for sikkerheten til markørene under øvelsen. Hun har også stått bak planleggingen av de ulike rollene markørene skulle ha.

To menn og en kvinne med blå refleksvester står foran krankonstruksjoner. Mannen til høyre har politiuniform under vesten
I ledelsen for øvelsen: f.v. øvingsleder Andreas Sletnes, markøransvarlig Sigrid Reitan Wist, og HMS-ansvarlig Morten Mørkved fra politiet.

– Markørene har forberedt seg godt, og de har virkelig bydd på seg selv underveis og gått inn i rollene sine, smiler Sigrid Reitan Wist, som jobber som rådgiver ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Mennseker med arbeidsklær og hjelmer ligger på bakken. Tre ambulansearbeidere sitter ved en av dem.
Smerte: Markørene roper om hjelp og hyler i smerte. Foto: Øyfrid S. Knudsen.

På forhånd har markørene fått utdelt detaljert info om sin skade, plassering og tilstand.

Hver markør har også en fasilitator, som skal følge pasienten og oppgi vitalia som for eksempel puls, temperatur og annen informasjon som innsatspersonell trenger og som pasientene ikke selv kan fortelle om.

Traumemottak på campus Røstad

Pasientene som hentes ut fra øvelsesstedet fraktes enten til campus Røstad, der «Sykehuset Nord» er etablert for anledningen, eller til Sykehuset Levanger.

Traumemottak på sykehus. Mennesker i blå drakter
Traumemottak: På "Sykehuset Nord" på campus Røstad tas de fleste skadde imot. Foto: Bjørnar Leknes.

Gjennom en slik øvelse får jeg mer kunnskap i akutt sykepleie og tiltak rundt hardt skadde pasienter

Maja Gravbrøt, sykepleierstudent

På Røstad står seks traumeteam klare til å ta imot pasientene som kommer dit. Teamene består av både sykepleierstudenter og medisinstudenter, og de har ulike roller som de rullerer litt på mellom hver pasient.

Medisinsk personell i blå drakter og munnbind står over en pasient som ligger i en sykeseng
Traumemottak: Her er et av traumeteamene i gang med å behandle en av de innkomne pasientene. Foto: Øyfrid S. Knudsen.

Før pasienetene kommer inn til traumeteamene skal de vurderes av triage-sykepleiere som står utenfor ambulanseinngangen. Sykepleierstudent Maja Gravbrøt er en av disse.

En ung kvinne med refleksvest og en mann i sort arbeidstøy står ute foran et murbygg. I bakgrunnen skimtes en båre med pasient
En viktig dag: Sykepleierstudent Maja Gravbrøt sammen med Ronny Engan fra industrivernet på Aker Solutions. Foto: Bjørnar Leknes

– Å triagere pasientene betyr å vurdere hvor akutte skadene deres er, og så prioritere pasientene riktig og sende dem på traumebehandling, sier Maja Gravbrøt som synes øvelsen er svært lærerik.

– Gjennom en slik øvelse får jeg mer kunnskap i akutt sykepleie og tiltak rundt hardt skadde pasienter, sier Maja.

Fornøyd øvingsleder

Universitetslektor Andreas Sletnes fra Nord universitet er øvingsleder for hele øvelsen, og er veldig fornøyd med gjennomføringen.

– Det har gått etter planen både øvingsteknisk og innsatsmessig, sier han når de siste pasientene er i ferd med å forlate industriområdet på Aker.

Mann med solbruller og blå refleksvest. I bakgrunnen ambulanser og ambulansearbeidere
Øvingsleder: Universitetslektor Andreas Kvam Sletnes var ansvarlig for hele øvelsen. Foto: Øyfrid S. Knudsen.

– Det er mange aktører som skulle samarbeide, og det ser ut til å ha gått veldig bra. Det har vært spesielt interessant å se hvordan industrivernet ved Aker har samarbeidet med nødetatene, sier Andreas Sletnes.

– På alle våre studiesteder deltar sykepleiestudentene i liknende øvelser, men der er det eksterne som har øvingsledelse. Masseskadeøvelsen på Levanger er den eneste som Nord står som eier av. Det er vi veldig stolte av, avslutter øvingslederen.

Se flere bilder fra øvelsen her:

Alle foto: Øyfrid S. Knudsen

"Øvelse Aker 2024"

06.06.24 ble det avholdt en masseskadeøvelse der alle studenter på 2. studieår ved sykepleierutdanningen på Nord universitet deltok.

Dette er en årlig øvelse som involverer nødetatene, spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og kommuneapparatet samt andre aktører. Scenarioet i år var masseskade av personer på industriområdet til Aker Solutions, der en kran har veltet over et stillas. 

Øvelsen ble arrangert i samarbeid med Helse Nord-Trøndelag, Innherred interkommunale legevakt, Trøndelag politidistrikt, Brann Midt IKS, Innherred Brann- og Redning, Nord-Trøndelag Sivilforsvarsdistrikt, Røde Kors, 330 Skvadron, Levanger kommune, Verdal kommune og Aker Solutions.

Kontaktperson