– Øvelse Nord er en sjelden og viktig læringsarena for studenter

Sykepleiestudenter lager sykehus
– Øvelse Nord er en sjelden og viktig læringsarena for studenter
Studenter ved sju studieprogram skal delta på årets Øvelse Nord.

Her får de lære krisehåndtering gjennom noe så sjeldent som en fullskala samvirkeøvelse for beredskap. 

Øvelse Nord er landets største fullskala samvirkeøvelse for beredskap og arrangeres hvert år i slutten av april.

Dette er studier som er med i årets Øvelse Nord: 

  • Bachelor i paramedisin
  • Bachelor i sykepleie
  • Bachelor i journalistikk
  • Bachelor i internasjonale relasjoner
  • Master i spesialsykepleie (intensiv, anestesi og operasjonssykepleie)
  • Master i kommunikasjonsarbeid og journalistikk
  • Master i beredskap og kriseledelse 

​​​– For master i beredskap og kriseledelse​ er Øvelse Nord en svært viktig læringsarena, sier førsteamanuensis og studieprogramansvarlig, Natalia Andreassen.

Det er et svært populært studium ved Nord universitet med 386 søkere i fjor til 60 plasser, og interessen for dette studiet øker år for år. 

Leder populær utdanning: Førsteamanuensis Natalia Andreassen. Foto: Svein-Arnt Eriksen. 

Masterprogrammet gir ledelsesrettet utdanning for personell innen kriserespons.
Programmet retter seg mot ledere og andre som deltar i sikkerhet- og beredskapsarbeid i både offentlig, privat og frivillig sektor, samt profesjonelle innenfor det offentlige sivile og militære beredskapsapparatet. 

​Turbulente tider krever oppdatert kunnskap

– Vi lever i en turbulent tid, så det er veldig viktig at de som er involvert i beredskap og kriseledelse fortsetter å forbedre sin kompetanse og samhandling med hverandre. Gjennom studiet får de en bedre innsikt i hele beredskapssystemet, poengterer Natalia Andreassen. 

Studiet i beredskap og kriseledelse har fokus på samvirke. Det faglige hovedfokuset er organisasjon og kriseledelse, og studiet tilpasses hele tida det aktuelle risikobildet. 

– Dette er studenter som er i full jobb ved siden av studiene, som har 2-3 samlinger i semesteret, noen digitale, og går over tre år. Den generelle tilbakemeldinga vi får er at de liker kombinasjonen mellom teori og praksis, sier hun.

I ulike emner deltar studenter aktivt i tabletop og spilløvelser ved Nordlab, som er et innovasjonssenter for sikkerhets- og beredskapssamvirke, samt på medietrening. 

– Vi inviterer også mentorer fra beredskapsapparatet, vi har paneldedebatter med profesjonelle aktører og inviterer gjesteforelesere fra hele Norge. Så det er en god tilknytning mellom teori og praksis for disse studentene, sier Andreassen.

Studentene deltar som observatører av ulike ledere og koordinatorer som i sving med praktisk krisehåndtering i en fullskala øvelse.

Realistisk øvelse: Fra Øvelse Nord i fjor. Foto: Svein-Arnt Eriksen.

– De observerer andre profesjonelle aktører, og jeg tenker at det er mye læring også i at de kan forestille seg selv i disse situasjonene som de er tett på, og koble dette til teorier og beslutningstaking, samt teamledelse, risikostyring og beredskapsplanlegging. 

– I et studium som dette øves de til å reflektere bedre over krisehåndtering og kompetanse, sier Natalia Andreassen.   

– En sjelden mulighet for studenter

Studenter som tar masterprogrammet i beredskap og kriseledelse i Bodø forteller at de har stort læringsutbytte av å få være med på Øvelse Nord. 
Geir Helge Johnsen er beredskapsleder ved Equinor i Bergen, og han mener at Øvelse Nord er en unik mulighet for studenter på master i beredskap og kriseledelse. 

En unik læringsarena: Beredskapsleder Geir Helge Johnsen i Equinor har hatt godt utbytte av å delta på Øvelse Nord som student i Bodø. Foto: Privat.

– Jeg fulgte beredskapsledelsen ved Nord universitet under Øvelse Nord i fjor. Jeg synes det var svært lærerikt og ga god innsikt i hva som kreves av planlegging og gjennomføring av en fullskalaøvelse. 

–  Det var også verdifullt å få innsikt i hvordan universitetets kriseledelse tenkte og utførte jobben. Jeg synes også det var modig gjort av universitetet å slippe oss studenter til som observatører, all den stund det var forbedringspunkter i måten de gjennomførte på, mener Johnsen. 

Han jobber til daglig som beredskapsleder på operativt nivå i Equinor, og tar med seg erfaringene derfra inn i masterstudiet i Bodø. Samtidig får han ny læring som masterstudent som han tar med seg inn i arbeidet sitt i Equinor.
 
- Fullskalaøvelser gjennomføres ikke så ofte, så det å få innblikk i en fullskalaøvelse som del av studiet, er svært verdifullt. Det gjelder både for å tilegne seg læringsstoffet bedre, men også  fordi det er mange gode læringspunkter fra Øvelse Nord å ta med seg inn i min egen jobb, sier Johnsen. 

​Interessant å delta på evaluering med politi og forsvar     

​Rikke Brouer-Wangen (47) fra Oslo er en av studentene som har erfart Øvelse Nord som læringsarena. Hun observerte både kriseldelsen ved Nord universitet sin håndtering under øvelsen, og fikk også observere en del av de andre beredskapsaktørene i aksjon. 

– Jeg synes det var veldig nyttig å få se hvordan en fullskalaøvelse foregikk. Det er det ikke ofte en får anledning til, og det ga meg et annet perspektiv utover teorien, sier Brouer-Wangen. 
Hun jobber i dag i Sporveien i Oslo som organisasjonsutvikler.
 
– Det var også nyttig å få være med på en felles evaluering med politiet og de andre beredskapsorganisasjonene til stede. Det ble en annerledes dag for meg som ikke har bakgrunn fra politiet eller forsvaret, men mange års erfaring med krisehandtering som kommunikasjonsrådgiver, sier hun. 
Hun sier at det også var nyttig at studentene møttes etterpå for å diskutere hva de hadde vært med på og observert under øvelsen.

Hun mener det er noen forbedringspunkter når det gjelder forberedelsene og informasjon til studentene under øvelsen. 

– Vi skulle blitt informert i forveien om at vi måtte være utendørs deler av tiden, og tatt på oss klær for å være ute. I det hele tatt er det forbedringspunkter å ta med seg for masterprogrammet når det gjelder praktisk informason og måten fagene er lagt opp på for oss som jobber fulltid ved siden av, sett i forhold til andre mastergrader. 

Paramedisinstudent om Øvelse Nord

Studenter på Bachelor i paramedisin som deltar på Øvelse Nord får virkelig kjenne på stresset under et spillscenario som ligger nært opp til virkeligheten. 

Skadestedsbehandling: Øvelse Nord, 2022. Foto: Adrian Svendsen Bensvik.

– Det er svært nyttig ferdighetstrening, sier student Hermann Hellum Tangen (23). 

Som paramedisiner er du en del av helsepersonellet som gir den første livreddende behandlingen til akutt syke mennesker eller på et skadested. 
– Det er akkurat dette vi får trent veldig realistisk på under Øvelse Nord, sier Tangen.

Han sier at dette går under begrepet masseskadetriage, som handler om sortering og prioritering av skadde. Det som møter studentene er gjerne en svært uoversiktlig situasjon. På øvelsen er det andre studenter som er sminket og spiller med som skadde.  

På skadestedet må alt skje raskt og effektivt. Skadde får merkelapper i ulike farger alt etter tilstand og hvor høyt de skal prioriteres for hjelp. Problemet er at det er for mange skadde og for lite helsepersonell til å ta seg av akutte skader.

 – Det gjelder å ikke få tunnelsyn, men gjøre gode prioriteringer. Det er livsviktig og forutsetter et tett samarbeid i en stresset krisesituasjon. Sånn blir Øvelse Nord en svært realistisk arena, sier han. 

Skal delta på årets Øvelse Nord: Student i paramedisin, Hermann Hellum Tangen. Foto: Svein-Arnt Eriksen.