Over 90 millioner i EU-tilslag på 12 måneder

Dekan i midten og sentrale personer rundt feirer EU-tilslag

FORNØYD: EU-søknader er teamarbeid på høyt nivå, og et resultat av målrettet arbeid både fra fag og administrasjon. Dekan Rose Martin er svært fornøyd med tre tilslag i løpet av et år og er involvert i to av søknadene, professor Anne Marit Valle er involvert i METEOR og fakultetsdirektør Olav Frigaard har bygd opp kompetanse i administrasjonen rettet mot eksternfinansiering. Foto: Nina Kjeøy.

Over 90 millioner i EU-tilslag på 12 måneder
– Strategisk tenkning og målrettet arbeid har gitt resultat, sier dekan Rose Martin.

Nord universitet og Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag har klare ambisjoner om å øke finansiering av forskning gjennom eksterne midler. Økt ekstern finansiering innenfor forskning i tiden fremover er også et tydelig signal fra regjeringshold.

Nå har dekan Rose Martin all grunn til å smile. Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag har i løpet av 12 måneder fått tilslag på tre prestisjefylte EU-prosjekt.

Tilslag på to EU-søknader i juni

Dekan Rose Martin har jobbet målrettet for å øke ekstern finansiering ved fakultetet. Innsatsen har vært rettet mot prestisjetunge utlysninger innenfor EU. Nå, like før sommerferien, kom bekreftelsen på at arbeidet gir resultat.

– Vi fikk tilslag på to EU-søknader. Den ene søknaden, INTRACOMP, er vi koordinator for og den andre, METEOR, er vi partner i. I tillegg er vi koordinator for d@rts, som vi fikk tilslag på i fjor, sier Martin.

AMBISJONER OM FLERE TILSLAG: Dekan Rose Martin (i midten) har klare ambisjoner om flere tilslag på EU-søknader i årene som kommer. Professor Anne Marit Valle er involvert i METEOR og fakultetsdirektør Olav Frigaard målretter innsatsen i administrasjonen mot forskningsstøtte. Foto: Nina Kjeøy

Høy prestisje og store ambisjoner

Tilslag på søknader innenfor Horizon Europe henger svært høyt. Horizon Europe er EUs sentrale finansieringsprogram for forskning og innovasjon, med et budsjett på 95,5 millarder euro. Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag er involvert i søknader som i løpet av de siste tolv månedene fått vel 90 millioner av disse (se fakultetets andel i faktabokser under).

– Søknader til Horizon Europe er hardt arbeid. Arbeidet innebærer stor grad av tålmodighet, diplomati, kontinuerlig utviklingsarbeid, omskrivinger og finjusteringer, sier Martin. Hun sender en stor gratulasjon til alle involverte og til alle ansatte ved fakultetet.

– Når vi først lykkes med noen søknader, så gir det inspirasjon og synergier. Vi har ambisjoner om å lykkes med flere søknader i årene som kommer, og vi regner med å få flere partnerinvitasjoner i lys av vårens suksess med to søknader, sier Martin, som selv er involvert i både d@rts og INTRACOMP. Martin har brukt sitt internasjonale nettverk i forbindelse med alle tre søknadene.

Vi har ambisjoner om å lykkes med flere søknader i årene som kommer.

Dekan Rose Martin
 

Sterke fag- og forskningsmiljø

d@rts er det professor Jens Knigge og førsteamanuensis Runa Hestad Jenssen som koordinerer, INTRACOMP er det professor Nicholas Rowe som leder og METEOR er det Magdalena Wiśniewska, mens professor Anne Marit Valle og Julius Risberg er involvert fra fakultetet (se mer om hvert enkelt prosjekt under).

– EU-søknadene vi nå har fått tilslag på er knyttet til sterke fag- og forskningsmiljø både innenfor kunst- og kulturfag og pedagogikk, sier Martin.

Martin understreker at søknadene både involverer erfarne og mer uerfarne forskere; det er viktig for å bygge og stimulere til videre arbeid.

EU-søknadene vi nå har fått tilslag på er knyttet til sterke fag- og forskningsmiljø både innenfor kunst- og kulturfag og pedagogikk.

Dekan Rose Martin

Fokus på kultur, kreativitet og inkluderende samfunn

FLU sitt fokus er på Pilar II av Horizon Europe. Denne pilaren har som mål å støtte arbeid og forskning knyttet til samfunnsspørsmål som helse, et inkluderende, kreativt og trygt samfunn, digitalisering, industri og mat, bioøkonomi og naturressurser.

– Innenfor Pilar II har vi fokusert vår innsats nå på klynge to, som er kultur, kreativitet og inkluderende samfunn, opplyser Martin.

Høy administrativ kompetanse

Søknader er lagarbeid som krever mye arbeid, både i forkant og underveis i søknadsprosessene. Det er viktig å komme tidlig i gang og jobbe målrettet. I tillegg til høy faglig kompetanse innenfor forskningsfeltet, så krever søknadene høy administrativ kompetanse.

– Vi har satset målrettet på å bygge administrativ kompetanse knyttet til ekstern finansiering og søknadstøtte, sier fakultetsdirektør Olav Frigaard.

Vi har satset målrettet på å bygge administrativ kompetanse knyttet til ekstern finansiering.

Fakultetsdirektør Olav Frigaard

Tøff kamp om midler

Prorektor for forskning ved Nord universitet, Ketil Eiane, synes det er svært gledelig å se at universitets forskningsmiljøer hevder seg så godt i den tøffe kampen om europeiske forskningsmidler.

Eiane opplyser om en markant økning i EU-finansiert forskning ved universitetet nå, både i prosjekter som ledes fra Nord universitet og der forskere fra Nord universitet bidrar til prosjekter ledet at sterke utenlandske forskningsmiljø.

– Mange av våre forskere holder høy internasjonal kvalitet og vi kan konkurrere med de beste i Europa i mange områder, sier Eiane.

Mange av våre forskere holder høy internasjonal kvalitet og vi kan konkurrere med de beste i Europa i mange områder.

Prorektor for forskning, Ketil Eiane

Eiane mener imidlertid at Nord universitet har mye å gå på og at potensialet for mer eksternfinansiert forskning er stort.

I faktaboksene tilknyttet artikkelen får du informasjon om hver enkelt av de tre forskningsøknadene FLU har fått tilslag på.

MANGE SOM HAR BIDRATT: Det er mange som har bidratt i søknadsprosessene, både fra administrativ side og på fagsiden. Dekan Rose Martin gratulerer til alle som har bidratt og til hele fakultetet i jobben som er gjort med å få tre prestisjetunge EU-prosjekt. Foto: Nina Kjeøy


  

Fakta om de tre EU-prosjektene Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag har fått tilslag på det siste året:

Prosjekt 1: d@rts
d@rts (Advancing cultural literacy for social inclusion through dialogical arts education)

FLU/Nords role: Coordinator
PI: Prof. Jens Knigge
Project Manager: Associate Prof. Runa Hestad Jenssen
Total amount funded: 2,999,968.75 Euro
Total amount Nord receives: 726,687.5 Euro (24,22% of the budget)
Duration of the project: 42 months - 01/01/2024 to 30/06/2027 
How many partners: 11 partners + 16 Associated Partners + an independent Ethics Advisor + 5 Advisory Board members 
What type of action the project is: RIA – Research and Innovation
Who from Nord is involved: Prof. Jens Knigge, Associate Prof. Runa Hestad Jenssen, Prof. Rose Martin, Prof. Frode Fjellheim, Associate Prof. Ida Pape-Pedersen, Førstelektor Sveinung Ness, Associate Prof. Berit Irene Vannebo, Associate Prof. Ann Karin Orset, Associate Prof. Julius Risberg, Dr. Kristie Mortimer (Post Doctoral Researcher), Camila Caldeira Langfeldt (PhD position), Associate Prof. Camilla Kvaal (Førsteamanuensis II), Prof. Valerie Krupp (Prof II) 
Submitted applications: 18, there were 3 projects funded for this call
 
Abstract:
How can arts education and performing arts such as music, dance and theatre contribute to strengthening social cohesion, promoting dialogue and raising awareness for mutual understanding and the value of cultural diversity? This is what the new innovation and research project d@rts seeks to find out. d@rts’s mission is to “Advance Cultural Literacy for Social Inclusion through Dialogical Arts Education”. The project’s target groups comprise actors of all ages and social positions, especially in the school system and in community arts initiatives. d@rts’ mission is to empower these groups to be artistically active, dialogically related and culturally literate, giving them tools and motivation to improve their own situations and those of others within the overall frame of a cohesive European society, informed by global perspectives.
 
Prosjekt 2: INTRACOMP
INTRACOMP (Intercultural and transcultural competence through collaborative cultural expression)

FLU/Nords role: Coordinator
PI: Prof. Nicholas Rowe
Total amount funded: 2,996,651.25 Euro
Total amount Nord receives: 639,295 Euro (21.33% of the budget)
Duration of the project: 36 months (start and end dates TBC)
How many partners: 13 partners + Advisory Board members 
What type of action the project is: RIA – Research and Innovation
Who from Nord is involved in each project: Prof. Nick Rowe, Prof. Rose Martin, Prof. Wenche Rønning, Associate Prof. Tove Mentsen Ness, Associate Prof. Julius Risberg, Associate Prof. Runa Hestad Jenssen + a separate Project Manager 
Submitted applications: 54, there were 4 projects funded for this call
 
Abstract:
How can arts in education play a role in promoting social inclusion, diversity and cohesion amidst the unprecedented speed and scale of forced migration and climate mobility in Europe?
Exploring hierarchies, divisions and exclusions within arts and education, INTRACOMP develops methods, digital resources and frameworks for advancing Intercultural and Transcultural Competence (ITC) in lifelong learning in Cultural Awareness and Expression. The transdisciplinary INTRACOMP project explores ITC within diverse societal locations in Northern, Southern and Eastern Europe. INTRACOMP partners in New Zealand and Papua New Guinea provide further opportunities to extend these education and community arts interventions in the Global South, questioning Eurocentric assumptions regarding ITC. INTRACOMP aims to foster arts in education that will enhance the inclusion and ITC of all children and young people in Europe and beyond. 
 
Prosjekt 3: METEOR
METEOR (Methodologies for Teamworking in Eco-Outwards Research)

FLU/Nords role: Partner
Coordinated by: CASE - Center for Social and Economic Research in Poland.
PI: Magdalena Wiśniewska
Total amount funded: 2,989,299.38 Euro
Total amount Nord receives: 283,262.5 Euro (9,48% of budget)
Duration: 36 months (start and end dates TBC)
How many partners: 16 partners
What type of action the project is: CSA – coordination and support action 
Who from Nord is involved in each project: Prof. Anne Marit Valle, Associate Prof. Julius Risberg 
Submitted applications: 21, METEOR was the only funded project in this call
 
Abstract:
How can current postgraduates and early career researchers improve skills that can be used in a wide variety of situations in life and in work? The focus of METEOR is on collaboration, working in groups and to develop international transdisciplinary projects oriented towards societal challenges and doctoral employment opportunities. METEOR activities will benefit doctoral candidates (employment prospects/ earnings), institutions (recruiting PhD candidates, better supervision, more impactful research), industry/public sector (employees with high level research and transversal skills) and society generally (more research focused on challenges).