Rekordsøking til studier innenfor spesialpedagogikk

Svein Aastrup
Rekordsøking til studier innenfor spesialpedagogikk
Gjennom ordningen "Kompetanse for kvalitet" tilbyr Nord universitet fire studier innenfor det spesialpedagogiske feltet. Her er alle de 285 plassene fylt.

Etterspørselen er så stor at Udir, som disponerer disse studieplassene, i samråd med Nord universitet har utvidet tilbudet med ytterligere 150 studieplasser.

Førsteamanuensis Camilla Mikaela Björk-Åman er studieprogramansvarlig for ett av disse studieprogrammene, og gleder seg over søkertallene. På spørsmål om hvorfor disse studiene er så populære, mener Björk-Åman at en av årsakene til interessen rundt disse utdanningene kan dreie seg om de utfordringene lærere møter i sitt daglige arbeid. Disse er ofte av spesialpedagogisk karakter.

– Lovverket og organiseringen av undervisningen stiller store krav til at hver lærer skal kunne tilpasse undervisningen etter elevenes behov, noe som igjen stiller store krav til lærernes kunnskaper innen spesialpedagogikk, sier Björk-Åman.

Organisering har betydning for søkertallene

Førsteamanuensis Anna Katharina Jacobsson.
Førsteamanuensis Anna Katharina Jacobsson.
Foto: privat

Førsteamanuensis Anna Katharina Jacobsson er studieprogramansvarlig for et annet av disse studieprogrammene, og påpeker at selve organiseringen av studiet også har betydning for søkertallene.

– Kurset er hundre prosent nettbasert, noe som er en suksessfaktor i seg selv. Studentene rekrutteres fra hele landet, og nettstudier åpner muligheter for at de kan gjennomføre studiene hjemmefra eller fra arbeidsplassen, sier Jacobsson.

Det nettbaserte formatet gjør at opplegget må være annerledes enn å ha fysisk undervisning. Vi har svært studentaktive måter å jobbe på, og undervisningen gis både synkront og asynkront.

– Studentene jobber sammen i basisgrupper mellom samlingene, og erfaringsutveksling og diskusjoner i denne formen settes pris på og bidrar til læring, påpeker Jacobsson.

Fra 11 til 142 studenter

For studieåret 2021-2022 hadde studiet Spesialpedagogikk 2 til sammen 11 studenter. Da var dette organisert som et nett- samlingsbasert studium.

– Fra studieåret 2022-2023 endret vi dette slik at studiet ble hundre prosent nettbasert, og startet opp med ikke mindre enn 142 studenter høsten 2022, forteller Camilla Björk-Åman.

Nettbasert utdanning passer veldig godt for disse studentene som ofte står midt i livet med jobb og familie. De våger ofte å ta plass på nett og setter man disse voksenstudentene med mye erfaring til å diskutere sammen i et pauserom, er det aldri stille.

– De har mye større selvtillit i digitale sammenhenger enn yngre studenter, selv om de tekniske ferdighetene ikke alltid er på topp, avslutter Björk-Åman.

Gode søkertall også til studium med fokus på matematikkvansker

Universitetslektor Svein Aastrup er studieprogramansvarlig for et studium i spesialpedagogikk med fokus på matematikkvansker. Studiet har 30 plasser, og alle plassene er fylt. På spørsmål om hva årsaken til den store interessen rundt dette studiet er, svarer Aastrup at det i en årrekke har vært stort behov for kunnskap i praksisfeltet på dette området.

– Samtidig har det ikke vært mange utdanningstilbud på området matematikkvansker rettet mot lærere i skolen, sier Aastrup.

Videre sier Aastrup at matematikkvanskefeltet oppleves av mange lærere som komplisert. Matematikkvansker er så mangfoldig, for eksempel når det gjelder årsaker, kjennetegn og sammenheng med andre vansketyper. Har du sett én elev med matematikkvansker, ja da har du sett kun én. Dette gjør at mange finner det utfordrende å arbeide med elever med matematikkvansker. Derfor ønsker vi å bruke tid til å gå grundig inn i de ulike temaene gjennom kurset slik at studentene kan tilegne seg dybdekunnskap.

Studiet organiseres med en kombinasjon av fysiske samlinger og nettmøter. Det er bygd opp med en progresjon som i stor grad følger en typisk utredningsprosess der deltakerne får reflektere og dele de praktiske erfaringene med hverandre i lys av teorien.

– Dette har fungert godt i andre videreutdanninger vi har hatt, og jeg tror det er en form som studentene i dette kurset også vil like, påpeker Aastrup.