Sammen skal de gjøre norske og spanske barn mer handy

Samling av studenter ved NORD-bokstaver ute i park. Foto

Sea-EU-partnere: Nylig tok Nord universitet i Levanger imot elleve masterstudenter i kunst og håndverk fra universitetet i Cádiz. Samarbeidet er et direkte resultat av universitetsalliansen Sea-EU. Foto: Bjørnar Leknes.

Sammen skal de gjøre norske og spanske barn mer handy
Da Nord universitet gikk inn i Sea-EU i 2022, var Ninni Rotmo Olsen og Solveig Åsgard Bendiksen raske på avtrekkeren. Nå blomstrer ekteskapet med Cádiz.

Avstanden fra Cádiz i Spania til Levanger i Trøndelag er rimelig lang. Nærmere bestemt 4 100 kilometer med bil.

Men etter at Nord universitet ble med i den europeiske universitetsalliansen Sea-EU, har den søreuropeiske regionhovedstaden brått rykket mye nærmere.

Universitetet i Cádiz er nemlig også med i alliansen. Og det tok ikke lang tid før Solveig Åsgard Bendiksen og kollega Ninni Rotmo Olsen fikk øynene opp for gode samarbeidsmuligheter.

– Da nyheten kom om at Nord gikk inn i Sea-EU, hadde vi allerede sterkt fokus på å søke eksterne midler. Siden Sea-EU stiller krav til samarbeid med andre universiteter i alliansen for å gi støtte til prosjekter, opprettet vi tidlig kontakt med kunst og håndverk-fagmiljøet ved universitetet i Cádiz.

– Professor Yolanda Munos Rey responderte straks på vår forespørsel om samarbeid, ettersom tematikken Science materials og Arts også var hennes arbeidsfelt. Vi reiste derfor sørover allerede i fjor høst, og det ble full klaff, sier Åsgard Bendiksen.

Prosjekt HandyKids

Med seg i bagasjen sørover hadde hun og Ninni Rotmo Olsen prosjektet HandyKids (se faktaboks), som så dagens lys i 2018. Prosjektet har som mål å utvikle kunstpedagogiske opplevelser og metoder i verksteder gjennom å legge til rette for bærekraftige materialer og verktøy innen faget Kunst og håndverk.

Prosjektet vekket åpenbart begeistring også i Sør-Europa. For allerede i 2023 ble universitetet i Cádiz samarbeidspartner. Nylig tok Nord universitet i Levanger imot elleve masterstudenter i kunst og håndverk fra lærerutdanningen i Cádiz, til en hel uke med ulike workshops på campus Røstad i Levanger.

Studenter i strandsonen. Foto
Beach Shop: HandyKids-uken i Levanger ble en realitet takket være støtte fra Sea-EU. Uken ble innledet med Beach Shop i fjæra. Her samlet studentene inn naturlige materialer til papirproduksjon, som tang, blad, kvister og skjell. Foto: privat.

– Å arrangere workshops er alltid spennende, for vi vet ikke hvordan vi treffer. Vi har jobbet med planleggingen i lang tid, og tilbakemeldingene har vært veldig positive. Det har rett og slett vært overveldende, sier Åsgard Bendiksen, som er ansvarlig for HandyKids ved Nord sammen med kollegaene Rune Hjelen og Ninni Rotmo Olsen.

22 år gamle Ana Belén Mantell Pastoriza fra Cádiz forteller om en helt fantastisk uke, der hun bl.a. har utforsket bærekraftige metoder innen den grafiske teknikken dyptrykk.

– Denne uken har vært helt utrolig. Jeg er så takknemlig over å få lov til å være her og oppleve dette. Vi har fått gjort så mye spennende, og det har vært veldig lærerikt, sier hun.

Kapping og saging av kvist i skogen. Foto
Handy: Masterstudentene fra Cádiz fikk sage og kappe små trær og grener, som de så skulle lage håndredskaper av. Dette var en uvanlig aktivitet for dem, ettersom de i sin region har utfordringer med ørkenspredning. Å felle trær er derfor noe de svært sjelden gjør. Foto: privat.
Ung kvinnelig student med trefigur i hendene. Foto
Koldnål: Læringskurven har vært bratt for Ana Belén Mantell Pastoriza under HandyKids-uken i Levanger. Her har hun nettopp laget sin egen koldnål, som hun bruker flittig til å risse inn sitt motiv i gjenbruksplastmateriale. – Uken her har vært fantastisk. Det er aller første gang jeg er i Norge, og alle vi har møtt har vært så hyggelige og gjestfrie, sier hun. Bak sitter medstudent Mer Vargas Pulido og professor Yolanda Muñoz Rey. Foto: Bjørnar Leknes.

Bærekraft og trefiber

Målet med arbeidsuken var ifølge Åsgard Bendiksen å gi de spanske studentene en komprimert utgave av hvordan de ideelt sett liker å jobbe med deler av kunst og håndverk-faget, med fokus på bærekraft og trefiber.

– Stikkordene i vår søknad var "Science materials" and "Art". Innenfor science materials valgte vi i denne delen av HandyKids-prosjektet å fokusere på trefiber og kompositter, det vil si materialer som er sammensatt av to eller flere ulike materialer. Vi fikk derfor i stand et praktisk samarbeid med Norske Skog, sier Åsgard Bendiksen.

Det å lage noe fra bunn av i stedet for å kjøpe det på butikken, som maling fra egg eller tusj fra drops, tror jeg er veldig viktig for barn i dag. Særlig sett opp mot alt det digitale som kommer. Dette skyver ut den gammeldagse tresløyd-delen av faget. Det ser vi i form av at sløydsalene står tomme og at lærere mangler relevant utdanning. Da blir sløydsalene brukt til andre ting. Så hvordan kan vi ta det tilbake uten å støte bort det digitale?

Solveig Åsgard Bendiksen
Lærer i samisk kofte sammen med tre unge studenter. Foto
Samisk dag: Under HandyKids-uka ble en av dagene viet til samisk kunst og kultur, kalt duedtie, under kyndig veiledning av bl.a. hardsløydutøver Tomas Tomasson Punde (til venstre). Foto: privat.

– I en annen workshop sto sørsamisk kunst og kultur i sentrum. Her fikk de spanske studentene oppleve formidling av sørsamisk kultur i gamma. De fikk også prøve seg på å skape sin egen duedtie, som er samenes tradisjonelle kunsthåndverk og husflid.

Studentene fikk benytte materialer som tre, skinn og glassperler, med veiledning av de samiske duedtie-utøverne Margrethe Kristin Leine Biente og Tomas Tomasson Punde.

Hender som tegner på ark. Foto
Learning by doing: Prosjektet HandyKids legger vekt på viktigheten av å lære gjennom å gjøre, men også at vi skal forstå hva vi gjør. Foto: Bjørnar Leknes.

Alvaro: – HandyKids gjør meg til en bedre lærer

Alvaro Garcia Vázquez (23) skal også bli kunst- og håndverkslærer. Han forteller at han har hatt stor glede av oppholdet ved Nord i Levanger, og han er ikke i tvil om at denne uken har gitt han erfaringer som kommer til å gjøre han til en enda bedre lærer.

– Ja, det tror jeg absolutt. I Spania er vi mye mer beskyttende overfor elevene i skolen. Her er metodikken helt annerledes, og elevene får i mye større grad delta selv og lære gjennom å gjøre, og ikke bare ved å høre. Det er en helt annen måte drive undervisning på, som har inspirert meg, sier han.

Ung mannlig student med tegneark i klasserom. Foto
Stimulerende: Alvaro Garcia Vázquez visste ikke helt hva han skulle forvente før han kom til Nord universitet og Levanger, men han beskriver HandyKids-uken som veldig stimulerende. – Jeg har også lært noen norske ord, sier han, og ramser opp "fisk, sodd, takk, god morgen, god natt og takk skal du ha" på omtrent flytende norsk. Foto: Bjørnar Leknes.

Professor Yolanda Muñoz Rey ved universitetet i Cádiz er også særdeles fornøyd, både med oppholdet og med samarbeidet med Nord universitet.

– Det har vært helt fantastisk. De har virkelig forberedt en helt utrolig uke full av lærerike workshops. Spesielt har koblingen mellom kunstnerisk undervisning og natur vært interessant, sier hun, og legger til at også hun selv tar med seg mye ny lærdom tilbake til Spania.

– Det er alltid interessant å få oppleve hvor ulikt undervisning blir praktisert i forskjellige land, sier hun med et stort smil.

Voksen dame i klasserom ved pult som sitter og tegner. Foto
Fruktbart samarbeid: Yolanda Muñoz Rey er professor ved universitetet i Cádiz, og hun setter stor pris på HandyKids-samarbeidet med kunst og håndverk-fagmiljøet ved Nord universitet. Foto: Bjørnar Leknes.

Ser stort potensial for å utvikle nye Handy-prosjekter

Selv om HandyKids-uka nå er vel overstått og prosjektet går mot slutten, har forskningsgruppen bak et sterkt ønske om å videreføre det.

– Vi har mengder med datamateriale vi må analysere og skrive om, fortelle Åsgard Bendiksen.

– Vi er dessuten invitert av universitetet i Cádiz til å være samarbeidspartner i deres forskningsprosjekt, som blant annet har fokus på «Bærekraftig fashion». Vårt ønske er også å fortsette det fruktbare samarbeidet med de sørsamiske duedtie-utøverne i en enda mer tverrkulturell retning, sier hun.

Det å være skapende er viktig for mennesket hele livet, ikke minst for å holde seg i ånde.

Solveig Åsgard Bendiksen

Hun legger til at HandyKids har et stort potensial i flere retninger.

– Fra høsten 2024 og tre år framover kan alle som ønsker få utforske egne "hands on"-erfaringer gjennom vårt nye og fleksible studietilbud "Bærekraftig kunst og håndverk". Her videreføres tenkningen, metodene og resultatene fra forskningsprosjektet HandyKids, forteller Ninni Rotmo Olsen.

– Vi ser også flere andre muligheter, som for eksempel «HandySenior». Vi har en stor gruppe av veldig kompetente pensjonister som går rundt med ledig tid, og som jo er mye mer handy enn oss, sier Solveig Åsgard Bendiksen.

– Det å være skapende er viktig for mennesket hele livet, ikke minst for å holde seg i ånde. Så potensialet er stort, også opp mot helse, sier hun.

Kvinne med selvlaget papir til tørk. Foto
Resirkulasjon: Solveig Åsgard Bendiksen viser fram ett eksemplar av resirkulert papir som studentene har laget under HandyKids. Studentene brukte innsamlet materiale fra tidligere som effekter i papiret, som f.eks. knuste eggeskall, skjell eller kokte løkskall. Og litt gurkemeie eller rødbeter gir papiret en naturlig farge. Foto: Bjørnar Leknes.
Tre stående lærere bak fire sittende studenter. Foto
Med vekt på bærekraft og det sirkulære. – I HandyKids-prosjektet har vi fokus på det som virkelig betyr noe. Studenten skal ikke bare lære gjennom å gjøre, men også gjennom å forstå hva vi gjør. Når vi bruker hendene forstår vi det vi gjør på en annen måte, både gjennom kroppen og sansene, sier Åsgard Bendiksen (bak til venstre), her sammen med Ninni Rotmo Olsen og Rune Hjelen. Foto: privat.

Fakta om HandyKids

HandyKids ble etablert i 2018 av forskningsgruppen Bærekraftig kunst og håndverk ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) i Levanger. I 2023 ble universitetet i Cádiz samarbeidspartner i prosjektet.

Prosjektet har som mål å:

 • Utvikle kunstpedagogiske opplevelser og metoder i verksteder ved å tilrettelegge for bærekraftige materialer og verktøy innen faget Kunst og håndverk, i samarbeid med studenter, elever og lærere.
 • Designe funksjonelle og bærekraftige verksteder for studenter som representerer fysiske, "hands-on" erfaringer direkte i materialer med verktøy.
 • Utforske vitenskapsmaterialer som sammensetninger (biobaserte, gjenbruk/gjenvinning) og fornybare ressurser i forskjellige bærekraftige verksteder.

Forskningsprosjektet som førte fram til HandyKids-uka i uke 22 i år, har pågått siden 2018, med delprosjekter der 5-klassinger, 9.- og 10.klassinger har deltatt i lignende workshops. Her har kunst- og håndverksstudenter deltatt i planlegging, gjennomføring og evaluering av deres workshops.

Les mer om prosjektet 

Fakta om​ Sea-EU

  Sea-EU er en europeisk universitetsallianse for samarbeid innenfor utdanning og forskning over landegrensene i Europa. Motto for alliansen er: «Living sustainably, by, from and with the sea».

  Alliansen består av ni universiteter:

  Til sammen har Sea-EU mer enn 150.000 studenter og 18.000 ansatte. Universitetene i alliansen skal styrke det kystnære forsknings- og utdanningsfeltet, og fremme sentrale samarbeidsområder som internasjonalisering, bærekraft, digital transformasjon, åpenhet og demokrati.

  Les mer om Sea-EU