Sikret midler til unik studentsatsing: – Viktig for nordområdene

De to forskerne står foran hovedinngangen til Nord universitet.

FORNØYDE: Forsker Elena Zhurova Sæther og førsteamanuensis Olga Iermolenko er tilfredse med støtten de har fått for de neste to årene. FOTO: Markus Johnsen Thonhaugen.

Sikret midler til unik studentsatsing: – Viktig for nordområdene
Studenter fra hele Europa kommer til Bodø for å lære om bærekraftig vekst i havet. Nye midler sikrer satsing også de neste to årene.

Nordområdesenteret på Nord universitet har mottatt 400.000 kroner til et innovativt sommerkurs om bærekraftig blå vekst i nordområdene.

Kurset er en del av en større satsing som skal styrke kompetansen om arktisk blå økonomi, altså kunnskap om bærekraftig verdiskaping og ressursutnyttelse.

– Dette er kunnskap vi virkelig har bruk for, sier Elena Zhurova Sæther, forsker ved Nordområdesenteret på Nord universitet.

Blå økonomi omfatter alt fra fiskeri og havbruk til turisme og mineralutvinning. I Arktis er disse næringene spesielt viktige, men også sårbare.

– Det finnes ingen grenser i havet. Derfor er internasjonalt samarbeid ekstra viktig i kontekst av blå økonomi, påpeker Sæther.

Forskerne ser fram til sommerkurset.
KLARE FOR KURS: Elena Zhurova Sæther (til venstre) og Olga Iermolenko.

Gjennomføres også de neste to årene

Kurset, som går over en uke i juli, vil kombinere teoretisk kunnskap med praktiske erfaringer. Studentene får møte lokale bedrifter og se hvordan blå økonomi fungerer i praksis i Nord-Norge.

– Vi ønsker at europeiske studenter skal få mer enn bare teoretisk kunnskap. De skal oppleve og forstå hvordan det faktisk fungerer, forklarer Olga Iermolenko, førsteamanuensis ved Nordområdesenteret på Nord universitet.

Nordområdesenteret har flere prosjekt innen blå økonomi i Arktis, blant annet AlaskaNor, ArcBlue og BlueArctic. Det satses på synergier mellom disse prosjektene og sommerskolen.

– Sommerkurset gir en unik mulighet til å inkludere den fremtidige generasjonen i diskusjoner om den arktiske blå økonomien, sier forsker Andreas Raspotnik som også jobber tett med tematikken hos Nordområdesenteret.

I år er det hele 15 påmeldte, og neste år håper arrangørene på minst 20 deltakere. Støtten sikrer gjennomføring av kurs både i 2025 og 2026.

I år får noen av deltakerne dekt deler av sine kostnader knyttet til blant annet hotellovernatting. Med de friske midlene vil absolutt alle studenter få støttet deler av oppholdet både i 2025 og 2026.

BY I ARKTIS: Studentene får oppleve Bodø sommertid. FOTO: Markus Johnsen Thonhaugen.

Halvannen million til Nord universitet

Kurset om bærekraftig blå vekst i nordområdene er ett av seks kurs som tilbys under Nord Summer School 2024, som finner sted 1.-5. juli på campus Bodø.

Andre kurs inkluderer bærekraftig turismeutvikling, arbeid og helse, økologisk økonomi med flere.

Midlene som Nordområdesenteret har fått kommer fra en pott som disponeres av UArctic. Dette er et nettverk av utdannings- og forskningsinstitusjoner i Arktis.

Totalt har Nord universitet mottatt 1,5 millioner fra denne potten over fire prosjekter, tre av disse er tilknyttet Handelshøgskolen.

Sæther og Iermolenko ser fram til å ta imot studentene, og forteller at de skal samarbeide med partnere som har solid faglig bakgrunn i gjennomføringen.

– Vi har også søkere fra Nord universitet, og håper på flere lokale søkere neste år.

RAPPORT: Her holder Sæther opp den seneste rapporten fra ArcBlue-prosjektet, som heter "Enhanced Blue Economy Collaboration across Alaska, Greenland and North Norway". Denne ble presentert i april og er en del av satsingen på økt kunnskap om blå økonomi i nordområdene.

Disse kan søke:

  • Kvalifiserte søkere er de med aktiv studierett ved en høyskole eller universitet i Norge – eller som har aktiv studierett ved ett av SEA-EU universitetene.
  • SEA-EU er en europeisk universitetsallianse for samarbeid innenfor utdanning og forskning i Europa. Medlemmer er: University of Cadiz, University of Bretagne Occidentale, Kiel University, University of Gdańsk, University of Split, University of Malta, Parthenope University of Naples, University of Algarve.
  • Også studenter med aktiv studierett ved et universitet i USA, Canada eller EU/EØS som Nord universitet har utvekslingsavtale med – kan søke.