Tove fant drømmejobben – i Norge

Tove Holm SEA-EU
Tove fant drømmejobben – i Norge
Finske Tove Holm drømte om en jobb i Nord-Norge. Nå er hun her, som prosjektleder for universitetsalliansen SEA-EU. – Jeg får jobbe med saker jeg brenner for, sier hun.

Alliansen SEA-EU består av ni universiteter i Europa. Nord universitet ble i 2022 tatt opp som nytt medlem og i januar 2023 ble alliansen presentert internt på universitetet. Nytilsatt prosjektleder ved Nord universitet, Tove Holm, kunne ikke drømt om en bedre mulighet for å realisere drømmen om å jobbe i Nord-Norge.

– Jeg kommer fra Turku, Finland. Her har jeg over flere år opparbeidet meg lang og bred erfaring innen bærekraft, utdanning og forskning, og prosjektarbeid. Jeg har jobbet både nasjonalt og internasjonalt, forteller hun.

Samtidig har hun som ferierende i Norge og Nord-Norge over flere år fått et økende lyst til å jobbe i Nord-Norge. Da Nord universitet lyste ut stillingen som prosjektleder av SEA-EU, søkte Holm.

– Jeg kan i denne jobben bruke all min kompetanse. Det gjør at jeg får jobbet med saker jeg brenner for, som internasjonalt forskningssamarbeid på tvers og utdanning, forteller hun.​

Tove Holm har funnet seg godt til rette i jobben ved Nord universitet. Hun begynner også å bli kjent med Bodø som bosted og by. Foto: Lise Fagerbakk

Samarbeid

SEA-EU; European University of the Seas ble etablert I 2018 for å knytte sterkere bånd i Europa når det gjelder utdanning og forskning, så vel som å knytte tettere kontakt mellom lokalsamfunnene i deres lokalisering. Mens alliansen totalt har 75 samarbeidspartnere, har Nord universitet ni lokale og regionale samarbeidspartnere.

Blant annet er Bodø kommune med.

– Vi sitter i City council og jobber med de andre vertsbyene. Vi har fått foreslått en del problemstillinger og tema, og ser også at vi har en del selv. Blant annet slipper maritim sektor ut 40 prosent av klimagassene i vårt område. Vi er interessert i å samarbeide med andre byer om hvordan løse dette. Vi jobber også mye med sirkulærøkonomi. Miljøkostnaden ved å bygge nytt er stor. Betong er en annen utfordring. Det er ekstremt klimafiendtlig. Derfor må vi se på hvordan bruke bygg om igjen, sier Petter Olsen Bertheussen i Bodø kommune.

Han ser flere muligheter for økt samarbeid.

– Vi ønsker et tettere samarbeid med Nord universitet. Vi har også flere ting vi kan tenke oss å samarbeide med andre byer om. Jeg ser for meg et tettere samarbeid mellom det offentlige, universitetet og det private næringslivet. Arbeidskraft er blant annet en kjempeutfordring for oss. Her ser jeg muligheter med dette europeiske samarbeidet. Her i Bodø har vi blant annet fine forhold for å teste ut småskala teknologi, for eksempel havneteknologi, sier han.

Ny bachelor og master

Videre utgjør alliansen en stor muligheten for både studenter og ansatte.

– Alle ansatte har noe de brenner for. Alliansen handler om å øke din internasjonale mobilitet; både fysisk og virtuell mobilitet for å bygge nettverk og treffe kolleger innen samme fagfelt, sier Holm.

Framover blir det lettere å reise ut dersom ønskelig.

– Det blir lettere og et mindre byråkrati før du får godkjent søknaden din. Om det er for å reise ut for å utveksle erfaringer eller om det er for å finne samarbeidspartnere til et forskningsprosjekt. Dette gjelder også for studenter. For dem blir det flere utdanningsmuligheter og lettere å utveksle for å knytte vennskap. Som student får du også bedre muligheter for å spesialisere deg, forteller Holm.

Ikke mindre enn en ny bachelor, en ny master og en ny joint Ph.d. er under utvikling.

– Vi jobber med en bachelor i bærekraftig blå økonomi, en master i bærekraftig organisasjonsledelse og en joint Ph.d. i marin- og maritim forskning og teknologi. Disse er under utvikling, forteller Holm.

En delegasjon bestående av ansatte ved Nord universitet, studenter, Bodø kommune og privat næringsliv, dro tidligere i vinter til Cadiz og var med på den offisielle igangsettelsen av SEA-EU med Nord universitet og Norge som medlem av alliansen. Foto: privat

Studentmobilitet

Tidligere i år reiste en delegasjon fra Nord universitet til Cadiz, Spania for en offisiell oppstart av alliansen. I utgangspunktet er Nord med for fire år, men hensikten er å gå inn i en varig allianse.

Studentene Anna Viktoria Bjørsvik og Jordy Lokhurst var med i gruppen som reiste. Rett og slett fordi studentmobilitet er høyt oppe på agendaen.

– Jeg tror vi får mye igjen for samarbeid og informasjonsutveksling med de andre universitetene. Jeg og Jordy sitter i studentrådet og vi skal jobbe med samarbeid på tvers av studiestedene. Blant annet jobber vi nå med en semesterplan over aktiviteter, forteller Bjørsvik.

Begge tror det å skape tilknytning til de andre universitetene i alliansen vil bedre mulighetene også for studentene ved Nord.

– Vi tror alliansen kan skape flere gode utvekslingsmuligheter. Men også at vi kan utvikle studier som gjør at du kan hoppe mellom studiesteder. Vi ser også for oss spennende gjesteforelesere. I tillegg blir det ennå smidigere å dra ut i Europa, sier hun.

Studentmobilitet og samarbeid er et av de prioriterte områdene i SEA-EU. Derfor har studentene et eget samarbeidsråd. Foto: privat

Alliansen SEA-EU består av følgende universiteter:

  • ​​Nord University
  • University of Gdansk (Polen)
  • Kiel University (Tyskland)
  • University of Western Brittany (Brest - Frankrike)
  • University of Split (Kroatia)
  • Parthenope University of Naples (Italia)
  • University of Algarve (Portugal)
  • University of Cádiz (Spania)
  • University of Malta

Regionale samarbeidspartnere for Nord universitet:

 

Om SEA-EU

Alliansen SEA-EU består av ni universiteter som alle har tilknytning til kysten.

Fellesnevneren for alle universitetene i alliansen er at de er kystnære og har høy kompetanse innen det marine og maritime feltet. Nord universitets tilknytning til nordområdene er viktig for universitetets plass i alliansen.

Universitetene i alliansen skal styrke det kystnære forsknings- og utdanningsfeltet, og fremme sentrale samarbeidsområder som internasjonalisering, bærekraft, digital transformasjon, åpenhet og demokrati.

Aktivitetene i alliansen er ikke begrenset til forskning og undervisning. Blant annet skal universitetene i alliansen også jobbe for å oppfylle en europeisk standard for «healthy campus», som setter klare standarder for hvordan universitetene skal legge til rette for helsefremmende tiltak innen fysisk aktivitet, ernæring og mental helse. 

Demokrati, inkludering, likeverd og bærekraft er også viktige områder alliansen skal arbeide for. ​

Kontaktperson