Unik sjanse for deg som vil bli sykepleier eller lærer

Tre sykepleiestudenter som øver. Foto

Gladnyhet: - Dette er en utrolig god nyhet for hele landet, som så sårt trenger mange flere sykepleiere og lærere, sier Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor for utdanning ved Nord universitet. Illustrasjonsfoto: Karoline O. A. Pettersen.

Unik sjanse for deg som vil bli sykepleier eller lærer
Karakterkrav har satt en stopper for mange sine drømmer om å bli sykepleier eller lærer. Nå kan du gjøre drømmen virkelig allerede i år.

Når og hvordan går du frem for å søke

Informasjon om når og hvordan du søker, finner du på opptakssidene.
For å komme inn må du fortsatt ha generell studiekompetanse. 

Hele landet har et stort behov for flere sykepleiere og lærere. Ekstra stort er behovet i våre nordligste fylker.

Samtidig er det mange som ikke har hatt mulighet til å realisere sin store drøm om å bli sykepleier eller lærer, på grunn av karakterkravene i matte og norsk.

Fjerner karakterkravet i sykepleie

Nå tar Stortinget grep og fjerner de særskilte karakterkravene i norsk og matematikk for sykepleierutdanningen.

– Dette er virkelig en gladsak, først og fremst for alle dem som på grunn av karakterkravene ikke har hatt mulighet til å ta den utdanningen de virkelig brenner for. Men det er også en utrolig god nyhet for hele landet, som så sårt trenger mange flere sykepleiere.

Det sier Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor for utdanning ved Nord universitet.

Stortinget vedtok nylig at de særskilte karakterkravene skal fjernes fra og med neste år. Samtidig åpner de opp for at institusjonene kan ha lokale opptak allerede i år.

– Dette vil vi følge opp, sier en fornøyd prorektor Gårseth-Nesbakk.

–  Vi er opptatt av å jobbe med å kvalitetssikre læringsprosessene, slik at studentene som går ut oppnår samme kompetanse som før karakterkravene frafalt, sier han.

Åpner opp for lokalt opptak 20. juli

Dette betyr at Nord universitet vil åpne opp for et spesielt opptak i sommer, nærmere bestemt 20. juli. Studieplasser som ikke blir fylt i Samordna opptak, vil bli tildelt i denne ordningen etter førstemann til mølla-prinsippet. 

– Karakterkravene har vært et hinder for mange. Nå får mange en unik mulighet til å følge opp sin store drøm om å bli sykepleier, som vi vet mange er ekstremt motiverte for, sier Gøril Ursin, dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Nord universitet tilbyr bachelor i sykepleierutdanning ved følgende studiesteder:

 • Bodø
 • Levanger
 • Mo i Rana
 • Namsos
 • Vesterålen

Fjerner karakterkrav også i lærerutdanningen

Lærer i klasserom foran to elever i barneskolen. Foto
Fjerner karakterkrav: Nå kan enda flere komme inn på lærerutdanning. 35 lærerutdanninger i Norge får nå unntak fra karakterkravene. Foto: Nadia Norskott.

21. juni bekrefter Stortinget at også lærerutdanningene får unntak fra karakterkravene.

Dette betyr at lærerutdanningene blir åpne for søkning på lokalt opptak 20. juli for dem som ikke oppfyller karakterkravene. Også her gjelder at studieplasser som ikke blir fylt i Samordna opptak, vil bli tildelt i denne ordningen etter førstemann til mølla-prinsippet.

– Lærermangelen i Norge er stor. I tillegg er det i dag mange ukvalifiserte lærere i skolen. Samtidig vet vi at av alle dem som søker på lærerutdanning, er det kun rundt 60 prosent som er kvalifisert. Dersom karakterkravene nå blir fjernet, vil vi kunne få ut mange flere kvalifiserte lærere for våre barn, sier Vegar Sellæg, prodekan for utdanning ved Nord universitet. 

Nord universitet er innvilget dispensasjon fra alle nivåkrav for følgende utdanninger: 

 • Grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7
 • Grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10
 • Samisk Grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7
 • Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13
 • Lektorutdanning
 • Grunnskolelærerutdanning for trinn 1–10

Nord universitet tilbyr grunnskolelærerutdanning ved disse studiestedene: 

 • Bodø
 • Levanger
 • Nesna

Les mer: Ekstraordinært opptak til sykepleie, grunnskolelærer og lektorutdanning

Fakta:  

6. juni 2024 besluttet Stortinget å fjerne særskilte karakterkrav fra og med 2025, samtidig som de åpner for overgangsordninger for lokalt opptak allerede i år. Nord åpner sin søknadsordning 20. juli. Les mer: Ekstraordinært opptak til sykepleie, grunnskolelærer og lektorutdanning.

Vedtaket innebærer at generell studiekompetanse er nok for å starte på en sykepleierutdanning.

21. juni vedtok KD å innvilge dispensasjonssøknad om fritak fra karakterkrav også i en rekke lærerutdanninger. 

Nærmere informasjon om hvordan du søker, finner du på opptakssidene . For å komme inn må du fortsatt ha generell studiekompetanse. 

Har du spørsmål? Kontakt gjerne vårt opptakskontor på opptak@nord.no