Urfolk og lærerutdanning tema i norsk-canadisk forskningssamarbeid

Prodekan forskning, dekan og prosjektleder står foran en av bygningene på campus Levanger.
Urfolk og lærerutdanning tema i norsk-canadisk forskningssamarbeid
Samisk lærerutdanning og lærerutdanning for Anishnaabe og Haudenosaunee-stammene i Canada har mye til felles.

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Gjennom forskningsprosjektet CANOPY, som står for canadisk og norsk pedaogikk, så jobber forskere fra Nord universitet og Queen´s University i Canada sammen om å utvikle lærerutdanningene. I fjor da de møttes var temaet digital innovasjon og teknologi i utdanning og læring. I år er temaet urfolk.

- Det er veldig nyttig å dele erfaringer, sier prosjektleder Morten Edvardsen.

Urfolk, mangfold og inkludering 

Edvardsen er glad for at de nå kan sette urfolk og samisk lærerutdanning på agendaen. Gjennom en uke på Nord universitet, Campus Levanger, skal norske og canadiske forskere dele erfaringer om urfolk og mangfold i lærerutdanningene.

- Nord universitet har et særlig ansvar for sør- og lulesamisk, og vi har også sør- og lulesamiske grunnskolelærerutdanninger. Ved Queen´s University samarbeider de med Anishnaabe og Haudenosaunee-stammene om lærerutdanning, sier Edvardsen.

- Hvilke erfaringer deler dere omkring disse utdanningene?

- Vi diskuterer blant annet rekruttering. Mens vi har rekrutteringsutfordringer til selve utdanningene, har de utfordringer med å motivere ferdig utdanna studenter til å søke jobb. Det er ledige jobber, men studentene føler seg ikke kompetente nok, sier Edvardsen.

Inntakskriterier, struktur og oppbygging, kvalitet og det å forankre urfolksforståelsen enda bedre er noen av temaene de er innom.

Ei uke spekket med innhold og opplevelser

Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Rose Martin, synes samarbeidet med Queen´s University er spennende.  Delegasjon på 14 personer i Canopy har et variert program framfor seg; kulturelle opplevelser, joik, besøk på Falstadsenteret, forskningsdiskusjoner, besøke på Samien Sitje i Snåsa og besøk på flere grunnskoler er noe av det som står på programmet.

Mange av utfordringene lærerutdanningene og ulike land står fremfor har likhetstrekk landene i mellom.

- Vi trenger hverandre i utfordringene vi står fremfor og vi trenger å finne løsninger sammen, sier Rose Martin.

Fakta om Nord og samisk

Nord universitet har et nasjonalt ansvar for forskning og utdanning innen lule- og sørsamisk språk og kultur. Universitetet skal ifølge sin Strategi 2030 styrke de samiske utdanningene, og øke omfanget av tverrfaglig samisk forskning. I 2022 etablerte universitetet Senter for samisk og urfolksstudier, i samarbeid med Nordlandsforskning.

Nord tilbyr en rekke samiske og urfolksrelaterte utdanninger, deriblant:

  • Sørsamisk grunnskolelærerutdanning 1-7 (master)
  • Lulesamisk grunnskolelærerutdanning 1-7 (master)
  • Nordområdestudier (årsstudium)
  • Lulesamisk og sørsamisk begynnernivå
  • Med joik som utgangspunkt
  • Rytmisk korledelse og joik

Du finner en oversikt over alle våre utdanninger og emner, samt all vår forskning, på nettsiden til Senter for samisk og urfolksstudier.

Kommende konferanser: