Valg og demokrati

Stortinget
Valg og demokrati
Her er en oversikt over aktuelle forskere som media gjerne må kontakte i tilknytning til valg og demokrati.

Kompetanseområder: Hybride trusler, valgpåvirkning, terrorisme/ekstremisme, konspirasjonsteorier, fremvekst populisme/demokratisk tilbakegang, fremvekst autoritære regimer, utsikter for politisk uro/vold , sammenstøt mellom sivilisasjoner/religioner, krig og væpnede konflikter- deriblant Russland-Ukraina og ikke minst utsikter for fred.

Kompetanseområder: Lokaljournalistikk, offentlig debatt, marginalisering og medierepresentasjon.

Kompetanseområder: Demokratiutvikling, høgreekstremisme/nazisme/fascisme, minnemarkering og merkedager, byplanlegging og byutvikling, polarhistorie/nordområdehistorie, idrett/fotballhistorie.

Kompetanseområder: Sosiale media og lokalpolitikere. Samarbeid i Nordområdene. Norsk nordområdepolitikk.

Kompetanseområder: Forsker på journalistikk og medier, med særlig fokus på lokaljournalistikk og lokale medier, medias rolle i demokrati, profesjonsrollen som journalist, frilansjournalistikk/frilansing, og kommentarjournalistikk.

Utvalgte valgkamp-relaterte tema Navn på forsker
Velferdsforskning, sårbare unge, funksjonshemming, inkluderende arbeidsliv, institusjonsbasert eldreomsorg (sykehjem), samarbeid og innovasjon innen og mellom velferdstjenesterCecilie Høj Anvik,
professor i velferdssosiologi
Rekruttere og beholde sykepleiereYvonne Hilli, professor
Heltidskultur bruk av vikarer. Helsepersonell for fremtiden. Oppgaveglidning, innovasjon i helsetjenestenKari Ingstad, professor
DemensomsorgHege E. Rasmussen, førsteamanuensis
Verdighet i helsetjenesterHilde Munkeby, stipendiat
Etikk i helseBerit Brinchmann, professor
SamferdselGisle Solvoll, professor
YrkesopplæringKitt Lyngsnes, professor
Nasjonale prøver/testregimer i skolenOle Petter Vestheim, førsteamanuensis
Skolens betydning i lokalsamfunnetWenche Rønning, førsteamanuensis
Lærerutdanning, ivaretakelse av lærere i oppstarten av sin karriereJessica Aspfors, professor
Sosial ulikhet, sosiale nettverk og identitet, ungdom. Fysisk aktivitet, idrett og trening.Mads Skauge, førsteamanuensis
Sosial ulikhet og makt, folkehelse/samfunnsmedisin, teknologi og innovasjon, bærekraft og samfunnDaniel Weiss, førsteamanuensis:
daniel.weiss@nord.no
Barn og unges mediebruk (spill, sosiale medier m.m.)Helga Isfold Sigurdardottir, førsteamanuensis
Idrett og bærekraft, idrett og mental helse/spiseforstyrrelserFrida Austmo Wågan, stipendiat
Innvandring og segregering, hvordan boligpolitikk påvirker segregeringGuilherme Da Silva, førsteamanuensis
Forståelse av psykiske vansker som sosiale fenomen/problem. Spiseforstyrrelser i et sosiologisk perspektiv.Hilde Berit Moen, førsteamanuensis
Betydningen av festivaler og turisme har for lokal stedsutvikling, folkehelse, bærekraft og stedstilhørighet.Anne Wally Ryan, førsteamanuensis
Bærekraft/bærekraftig utvikling i idrett og friluftsliv. Frivillige organisasjoner.Anne Tjønndal, professor
Folkehelse og inkluderingAnita Berg, førsteamanuensis
Psykisk helse, rehabilitering og etikkCathrine F. Moe, førsteamanuensis
Akuttmedisin, paramedisin og beredskapMaria Strandås, førsteamanuensis

Ønsker du å stå som ekspert? 

Send en e-post til tips@nord.no

Kontaktperson