Vi går gjerne veien sammen med deg

Smilende kvinnelig rektor sammen med glade studenter ved studiestart. Foto

Går sammen: Hanne Solheim Hansen er rektor ved Nord universitet. Her fotografert under studieåpningen ved Nord i Bodø i august 2023. Foto: Adrian Svendsen Bensvik.

Vi går gjerne veien sammen med deg
KRONIKK: Dersom du kommer deg gjennom videregående skole og deretter tar høyere utdanning, er sjansen veldig mye større for at du får et langt bedre liv.

Ungdomsårene er gjerne en utrolig spennende og morsom tid. Men det er også en tid med mange utfordringer, ikke minst knytta til det å bli en ung voksen. Plutselig står du der og må ta mange valg for framtida. Som for eksempel om hva du har lyst til å jobbe med, og hva slags utdanning du skal ta for å komme deg dit.

Vi vet at mange opplever dette som vanskelig. Tro meg; jeg ante heller ikke hva jeg skulle bli da jeg var 17-18 år gammel. Men det jeg er veldig glad for i dag, er at jeg valgte å ta høyere utdanning. Det har åpnet utrolig mange dører for meg i voksenlivet.

Mange som velger å ta fatt på høyere utdanning, opplever ofte å få en skikkelig motivasjons-boost.

Hanne Solheim Hansen, rektor

Mange som velger å ta fatt på høyere utdanning, opplever ofte å få en skikkelig motivasjons-boost. For som student møter du flere andre som har de samme interessene som deg. Du får studere sammen med andre som brenner for det samme, enten det er sykepleie, akvakultur, økonomi eller musikk. Dette utløser masse motivasjon i seg selv til å ta høyere utdanning, og det har gitt mange studenter et helt nytt perspektiv på livet og verden.

Forskning viser at gevinstene av å fullføre videregående skole og høyere utdanning er mange, og at det gir gode ringvirkninger for resten av livet. Blant alle mennesker i Norge, og i verden ellers, som sliter med utenforskap, dårlig helse og dårlig økonomi, er det dem som ikke har tatt høyere utdanning som sliter mest. Eller for å si det på en annen måte: dersom du kommer deg gjennom videregående skole og deretter tar høyere utdanning, er sjansen veldig mye større for at du får et langt bedre liv. Alt henger sammen med alt.

Med høyere utdanning i bunn, er sjansene for at du får deg en god jobb mye større. Da får du også en mye tryggere økonomi. Og med god økonomi, kan du lettere realisere deg selv. Både i form av å stifte familie og sikre gode rammer for deg og dine, men også i form av å gi deg selv et rikere liv, gjennom å kunne reise, delta i kulturopplevelser og så videre. Sånt bidrar også til bedre helse, både mentalt og fysisk. Du får et bedre liv, rett og slett.

Mitt inderlige ønske er derfor at selv om du synes at skolen kan være tung akkurat nå, er verdien av å holde ut og komme deg gjennom så utrolig stor.

Hanne Solheim Hansen, rektor

Mitt inderlige ønske er derfor at selv om du synes at skolen kan være tung akkurat nå, er verdien av å holde ut og komme deg gjennom så utrolig stor. Og tar du fatt på høyere utdanning, er sjansen stor for at du vil oppleve glede og mestring på nye måter enn før. De fleste av våre studenter sier i alle fall til oss at de er fornøyde med både studielivet og utdanningene vi tilbyr. Det som oftest går igjen, er tilbakemeldinger om at de har fått venner for livet og at de opplever både nærhet og trygghet ved Nord universitet. Nettopp nærhet og trygghet er noe av det aller viktigste for å kunne lykkes sosialt, men også faglig. Har du det fint i hverdagen, tar du lettere til deg kunnskap. Du vil oppleve mestring, noe som igjen bygger selvtillit.

Vi har også en fersk undersøkelse, kalt Kandidatundersøkelsen, som viser at så å si alle som tar utdanning hos oss, raskt får seg jobb etterpå. Dette forteller at verdien av å ta høyere utdanning er utrolig stor. Du får deg jobb etterpå. Du får jobb og tjener egne penger, slik at du har gode rammer for å bygge et godt liv for deg selv.

Vi er derfor veldig glade for de gode tilbakemeldingene fra studentene våre. Student Rebekka Wangberg fra Trondheim sa det sånn da hun nylig ble intervjuet:

– Studenter jeg snakker med som studerer i store byer, forteller om veldig store kull og forelesninger i store auditorium. Her er forholdene mindre og langt mer oversiktlige. Det er masse aktiviteter, og vi har det så gøy sammen. I tillegg er den faglige kvaliteten høy. Alle faglærerne våre har et engasjement og en glede som smitter over på oss studenter. De bryr seg på ekte om både deg og klassemiljøet.

Med andre ord: fordelene ved å studere ved Nord universitet er mange og store. Hos oss blir du sett, både av dine medstudenter og av faglærerne. Her er du ikke bare en i mengden i en forelesningssal blant hundre andre studenter. Vi vet at det betyr mye for mange. Nettopp fordi det gir både trygghet og nærhet.

Nå gleder vi oss utrolig mye til å ta imot 700 elever fra videregående skoler i Trøndelag til Åpen dag ved Nord universitet i Levanger 5. mars. Da håper vi at vi klarer å vise fram nettopp denne nærheten og tryggheten som våre studenter peker på som noe av det beste ved Nord.

Vi lover å gjøre alt vi kan for å gå veien sammen med deg, slik at du etterpå kan få oppleve at mange dører åpner seg for deg på din vei videre inn i voksenlivet.

Hanne Solheim Hansen, rektor

Like fullt er vi spente på søknadstallene til høyere utdanning. Søknadsfristen til Samordna opptak er som alltid 15. april, og vi har plass til mange studenter i Nord universitet. Vi lover å gjøre alt vi kan for å gå veien sammen med deg, slik at du etterpå kan få oppleve at mange dører åpner seg for deg på din vei videre inn i voksenlivet.

Velkommen til Åpen dag og velkommen til Nord universitet.