Lytring: Hvorfor skal akkurat voldtekt straffes så hardt?

Lytring: Hvorfor skal akkurat voldtekt straffes så hardt?
Minstestraffen for voldtekt er tre års fengsel, uansett alvorlighetsgrad. Hvorfor skal selv mindre seksuelle overgrep straffes strengere enn grov vold?

Lytring inviterer til en debatt om vanskelige dilemmaer, og spør om strafferammene sier noe om samfunnets forhold til seksualitet.

Kunstner/illustratør: Hege Gundersen

Debattpanel:

  • Rune Bård Hansen, Lagdommer i Agder lagmannsrett
  • Linda Sjåfjell, Forsker ved Nord universitet
  • Jørn Jacokbsen, Strafferettsforsker ved UiB
  • Åshild Pettersen, Sosialistisk Venstreparti (SV)

Debattleder:
Monica White Martinsen, NRK Nordland

Redaksjon for denne Lytringen:
Jarle Tryti Nordeide (Nord universitet) og Helena Gonzales Lindberg (Nordlandsforskning)

Øvelse Nord: Leverandørutstilling
Øvelse Nord
Konferanse/seminar
22.23. apr. 2024

Øvelse Nord: Leverandørutstilling

Nord universitet, Bodø
08:30
16:00
Innovatører i beredskap og samvirke
Øvelse Nord: Innsatsforum Nord
Øvelse Nord
Konferanse/seminar
22. april 2024

Øvelse Nord: Innsatsforum Nord

Petter Dass (A14)
08:30
15:30
Et åpent fagforum for alt personell fra nødetater og samarbeidende aktører tilknyttet Øvelse Nord.
Øvelse Nord: Fagdager
Øvelse Nord
Konferanse/seminar
22.23. apr. 2024

Øvelse Nord: Fagdager

Knut Hamsun (A1)
09:00
15:30
Fagdagene er hovedarrangementet i øvelse nord. Årets overordnede tema er "redning".
Øvelse Nord: Forum for verdivurdering og fysisk sikring
Øvelse Nord
Konferanse/seminar
22. april 2024

Øvelse Nord: Forum for verdivurdering og fysisk sikring

Nord universitet, campus Bodø
09:00
16:00
Et møtested for alle som har et fokus på trygg og forutsigbar drift i urolige tider.