Disputas: Alina Kovalenko

Disputas: Alina Kovalenko
Alina Kovalenko skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Handelshøgskolen, Nord universitet, tirsdag 18. juni 2024.
Alina Kovalenko (Foto: privat)

Tittel på avhandlingen:

Economic feasibility of commercial transit shipping via the Northeast Passage

Tittel for prøveforelesningen:

Arctic shipping seen from an environmental and social sustainable perspective within a geopolitical context

Tid for prøveforelesningen er: kl 10.00
Tid for disputas: kl. 12.00

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:

Professor Christa Sys, University of Antwerp
Førsteamanuensis Ziaul Haque Munim, Universitetet i Sørøst-Norge
Professor Pål Pedersen, Handelshøgskolen Nord (koordinator)

Veiledere:

Hovedveileder:Professor Terje Mathisen, Handelshøgskolen Nord
Biveiledere: Professor Irina Gribkovskaia, Høgskolen i Molde
Førsteamanuensis Bjørn Gunnarsson, Handelshøgskolen Nord

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere.

Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Grete Knudsen, e-post: grete.i.knudsen@nord.no , tlf. 75 51 76 77.

Stikkord fra avhandlingen:

Global handel vokser stadig, men begrenset kapasitet og risiko ved tradisjonelle sjøruter har økt interessen for fraktruter i Arktis. Nordøstpassasjen (NEP) kan være en kortere sjøhandelsrute mellom Europa og Asia sammenlignet med Suez-kanalen, noe som interesserer mange aktører, inkludert kommersielle rederier og logistikkselskaper.

Denne doktorgradsavhandlingen er del av Centre for High North Logistics (CHNL) og undersøker hva som kreves for at kommersiell frakt via NEP skal bli økonomisk gjennomførbart. Den fokuserer på tre hovedområder: type og volum av last som kan transporteres, muligheten for helårs frakt, og nødvendig maritim infrastruktur som isklasse lasteskip og isbrytere.

Avhandlingen, som består av fire forskningsartikler, bruker systematisk litteraturgjennomgang og kvantitative dataanalyser for å evaluere NEPs konkurransefortrinn. Funnene viser at effektiv logistikk og infrastrukturutvikling er avgjørende for NEPs kommersielle attraktivitet, spesielt for høyverdige varer. Studien bidrar også med analytiske rammeverk og simuleringer som kan hjelpe med å planlegge og optimalisere sjøhandel gjennom Arktis.

Studien gir verdifulle innsikter, og danner grunnlag for fremtidig forskning som tar hensyn til miljømessig bærekraft, geopolitisk utvikling, og skipsteknologi. Dette kan påvirke utviklingen av NEP som en fremtidig fraktrute

Studiestart Levanger 2024
Studiestart
12. august 2024

Studiestart Levanger 2024

Nord universitet, campus Levanger
00:00
00:00
Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Levanger mandag 12. august.
Studiestart Bodø 2024
Studiestart
12. august 2024

Studiestart Bodø 2024

Nord universitet, campus Bodø
12:00
14:00
Fellesåpning av studieåret for studenter i Bodø, mandag 12. august.
Studiestart Mo i Rana 2024
Studiestart
13. august 2024

Studiestart Mo i Rana 2024

Nord universitet, campus Helgeland
00:00
00:00
Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Mo i Rana tirsdag 13. august.
Studiestart Stjørdal 2024
Studiestart
13. august 2024

Studiestart Stjørdal 2024

Nord universitet, Stjørdal
00:00
00:00
Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Stjørdal tirsdag 13. august.