Disputas: Anke Zondag

Disputas: Anke Zondag
Ph.d.-kandidat Anke Zondag skal holde prøveforelesning og disputas for graden Ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet.
Portrettbilde av Anke Zondag
Anke Zondag.

Om kandidaten:

Anke Zondag er lærerutdanner ved Nord universitet. Hun underviser i engelskdidaktikk, med spesiell interesse for dramabasert pedagogikk, og litteratur fra engelsktalende land.

Anke Zondag har en akademisk og praktisk bakgrunn innen fremmedspråkundervisning. Hun har jobbet som lærer i engelsk og tysk i norsk skole og har vært mentor for nyutdannede engelsklærere.

Gjennom hele karrieren har hun brukt sine praktiske kunnskaper som improvisator i fremmedspråkundervisningen.

Avhandlingens tittel:

Improvisation: A Playful Pressure to Speak
A study into student teachers’ experiences with facilitation of spontaneous English speech and the development of speaking confidence in English.

Tittel på prøveforelesningen:

Researching EFL learners' willingness to communicate with action research methodology. Implications for school and teacher education.

Tidspunkt for prøveforelesning: 5. juni 2023 kl. 10.00
Tidspunkt for disputas: 5. juni kl. 12.00
Sted: Nord universitet, Levanger, Daniel Mortenson-salen (Raudsalen).

Disputasen ledes av prodekan Wenche Rønning.

Arrangementet blir streamet.

Bedømmelseskomité:

  • Førsteopponent: Professor Sarah Mercer, University of Graz, Østerrike
  • Andreopponent: Førsteamanuensis Kim-Daniel Vattøy, Høgskolen i Volda
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Nayr Ibrahim, Nord universitet

Veiledere:

  • Førsteamanuensis Annelise Brox Larsen, Universitet i Tromsø - Norges arktiske universitet (hovedveileder)
  • Førsteamanuensis Tale Margrethe Guldal, Universitetet i Agder

About the PhD project:

Because most real-life foreign language speech is unpredictable, spontaneous speech must be practised in the English language classroom. Reluctant speakers are, however, a common challenge. This project explored how improvisation activities facilitated spontaneous English speech practice and stimulated the development of speaking confidence. The research focused on English teacher education and ensuing school practicums. The overall findings showed that improvisation activities provided safety through their enjoyable, collaborative and playful character. High levels of positive engagement among learners were found. Facilitation of spontaneous speech practice took place through embodiment, immediacy, engagement and enjoyment. The enjoyment of collaborative improvisation created a playful pressure to speak. A variety of language registers was practised through role embodiment. Student teachers who experienced high degrees of enjoyment and intense engagement, reached a “spontaneous speech mindset” and increased their speaking confidence.

Prøveforelesning og disputas er offentlig. Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn hos seniorrådgiver Geir Fjeldavli – geir.o.fjeldavli@nord.no

SEA-EU: Governing week
Konferanse/seminar
28.30. mai 2024

SEA-EU: Governing week

Bodø
09:00
23:59
NORD University will be chairing and hosting the third Governing week meeting of the alliance. The registration to the meeting is open to the alliance members.
Arctic Congress Bodø 2024
Konferanse/seminar
29. mai – 3. jun. 2024

Arctic Congress Bodø 2024

Bodø
00:00
23:59
Samler et bredt spekter av deltakere for å diskutere Arktis' fremtid, med fokus på bærekraftig utvikling, samarbeid og innovasjon.