Disputas: Erik Bratland (dr.philos)

Nord-bokstavene utenfor hovedinngangen i Bodø
Disputas: Erik Bratland (dr.philos)
Erik Bratland skal holde prøveforelesning og disputas for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.

Tittel på avhandlingen:

Kunnskap i utdanningen: En sosialrealistisk undersøkelse av læreplaner, lærebøker og praksiser

Tittel på prøveforelesningen:

  • 17. juni: Kunnskap og integrasjon av digital teknologi i skolen (selvvalgt).
  • 18. juni: Hva karakteriserer norsk og internasjonal forskning om læreplaner? Teoretiske innfallsvinkler (oppgitt).

Tid for prøveforelesning med selvvalgt tittel: 17. juni 14:15 - 15:15
Tid for prøveforelesning med oppgitt tittel: 18. juni 10:15 - 11:15
Tid for disputas: 18. juni 12:15 – 15:30
Sted: A13 Elias Blix
Disputasleder: Professor Hanne Thommesen

Bedømmelseskommisjon:

  • Dosent Carl-Henrik Adolfsson, Linnéuniversitetet
  • Professor Unn-Doris Bæck, UiT
  • Professor Johans Tveit Sandvin, Nord universitet

Prøveforelesning og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen blir tilgjengelig for gjennomsyn ved å kontakte Anneli M. Watterud, e-post: anneli.m.watterud@nord.no.

Om avhandlingen:

Hva slags kunnskap bør elever og studenter få tilgang til i skole og utdanning? De siste tiårenes utdanningsreformer, omtalt som nyliberale utdanningsreformer eller det 21. århundres læring, er basert på prinsipper som legger vekt på ferdigheter og kompetanser, ledsaget av en nedtoning av disiplinbasert og teoretisk kunnskap. Disse reformene, som internasjonalt er blitt en dominerende trend, har de siste årene i noen land blir avløst av en ny trend, med mer kunnskapsbaserte læreplaner. Disse trendene, med overgang fra det 21. århundres læring til mer kunnskapsbaserte læreplaner, blir i denne avhandlingen relaterte til en norsk kontekst. Denne avhandlingen er basert på et sosialrealistisk perspektiv, og de artikler som inngår i denne avhandlingen undersøker hva slags kunnskap elever og studenter får tilgang til gjennom læreplaner, lærebøker og praksiser, hvilke prinsipper som ligger bak, og videre effekter knyttet til begrensninger og muligheter for kumulativ kunnskapsbygging i utdanningen.

Avhandlingen er artikkel-basert, og består av fire artikler og en kappe. Kappen binder sammen de artiklene som inngår, gir en utdypende drøfting av bakgrunn og kontekst for disse artiklene, og gir svar på avhandlingens problemstilling. Avhandlingen gir sin tilslutning til sosialrealismens argumenter, som taler for at alle elever og studenter for bør ha tilgang til spesialisert kunnskap i utdanningen. Samtidig argumenterer avhandlingen for at overgangen, fra det 21. århundres læring til mer kunnskapsbaserte læreplaner, er omfattet av flere problemer og hindringer. Disse problemene, som blir illustrert i de undersøkelser som inngår i avhandlingen, viser at forsøkene på å legge mer vekt på kunnskap i læreplaner og utdanning har uintenderte effekter, som synes å lede tilbake til mer tradisjonelle former for kunnskap i utdanningen. Denne paradoksale situasjonen viser til et behov for å utvikle en kunnskapsbasert læreplanteori, med læreplandesign som binder sammen fagbegreper, innhold og kompetanser, på en måte som gir elevene og studenter tilgang til epistemisk strukturert kunnskap. Avhandlingen bygger på og drøfter bidrag IV fra sosialrealismen, særlig fra Karl Maton og Eliabeth Rata, som har utviklet modeller for hvordan ulike former for kunnskap kan forenes, på en måte som åpner opp for kumulativ kunnskapsbygging i utdanningen.

Studiestart Levanger 2024
Studiestart
12. august 2024

Studiestart Levanger 2024

Nord universitet, campus Levanger
00:00
00:00
Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Levanger mandag 12. august.
Studiestart Bodø 2024
Studiestart
12. august 2024

Studiestart Bodø 2024

Nord universitet, campus Bodø
12:00
14:00
Fellesåpning av studieåret for studenter i Bodø, mandag 12. august.
Studiestart Mo i Rana 2024
Studiestart
13. august 2024

Studiestart Mo i Rana 2024

Nord universitet, campus Helgeland
00:00
00:00
Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Mo i Rana tirsdag 13. august.
Studiestart Stjørdal 2024
Studiestart
13. august 2024

Studiestart Stjørdal 2024

Nord universitet, Stjørdal
00:00
00:00
Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Stjørdal tirsdag 13. august.