Disputas: Md. Golam Rbbani

Disputas: Md. Golam Rbbani
Ph.d.-kandidat Md. Golam Rbbani skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae doctor (Ph.d.) ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet.
Ph.d.-kandidat: Md. Golam Rbbani

Tittel på avhandlingen:

Characterization of Circular RNAs in Nile Tilapia Muscle and Thermal Modulation of their Expression in Relation to Growth

Tittel på prøveforelesning:

Gene-regulation in teleosts - with a focus on epigenetic and post-transcriptional events

Bedømmelseskomité:

  • Førsteamanuensis Christian Kroun Damgaard, Aarhus Universitet, Danmark
  • Førsteamanuensis Alessia Giannetto, University of Messina, Italia
  • Førsteamanuensis Jens Mortansson Jelstrup Nolsøe, Nord universitet

Veiledere:

  • Hovedveileder: Professor Jorge Manuel de Oliveira, Nord universitet
  • Medveileder: Professor Artem Nedoluzhko, European University at St. Petersburg, Russland
  • Medveileder: Professor Joost Andre M Raeymaekers, Nord universitet
  • Medveileder: Forsker Jorge Galindo-Villegas, Nord universitet

Sammendrag av avhandlingen​:

Fiskemuskler er et sentralt punkt i akvakulturindustrien på grunn av deres kommersielle betydning som den spiselige delen av fisken. Utviklingen og veksten av musklene påvirkes intrikat av genetiske og miljømessige faktorer, inkludert temperatur. For øyeblikket forblir vår forståelse av de molekylære mekanismene som styrer disse prosessene ufullstendig. Derfor utforsker denne avhandlingen det komplekse regulatoriske nettverket av circular RNA-er (circRNAs) i muskelvekst hos fisk og undersøker forholdet mellom den termiske utviklingsplastisiteten til circRNA-uttrykk og muskelvekst.

For dette formålet benyttet vi en integrert omikkstilnærming, nøyaktig kvantifiserte og sammenlignet circRNA-, miRNA- og mRNA-uttrykksprofiler i den raske muskulaturen til Nil-tilapia, samtidig som vi manipulerte embryonale temperaturer for å forstå innflytelsen av circRNA-uttrykk på langsiktig vekst. Våre funn belyser den avgjørende rollen til circRNA-miRNA-mRNA-nettverk i å fremme muskelvekst. Videre observerte vi at circRNA-uttrykksmønstre varierer med embryonale temperaturer og korrelerer betydelig med vekststadiet i ungdomsalderen.

Denne avhandlingen representerer en betydelig fremgang i vår forståelse av circRNA-regulatoriske nettverk i muskelvekst hos Nil-tilapia. Den fremhever potensialet til circRNA-er som vekstrelaterte molekylære markører, og legger grunnlaget for å evaluere og overvåke fiskens respons på temperatursvingninger - en kritisk faktor i sammenheng med global klimaendring.

Kurs i EndNote 21
Kurs bibliotek
28. februar 2024

Kurs i EndNote 21

Teams
12:00
14:00
Påmelding Kurs i EndNote 21 som holdes 28. februar
Effektivt litteratursøk
Kurs bibliotek
28. februar 2024

Effektivt litteratursøk

Teams
12:15
13:00
Kurset gir en innføring i litteratursøk med vekt på utforming av gode søkestrategier og søketeknikker.
Hvordan og hvorfor ivaretar vi verdier i skogen?
Konferanse/seminar
29. feb – 1. mar. 2024

Hvordan og hvorfor ivaretar vi verdier i skogen?

InnoCamp, Steinkjer
00:00
00:00
Nord universitet og Naturvernforbundet inviterer til skogseminar i Steinkjer.
Gjesteforelesning: The emergence of virtual sports as leisure sports offer – Opportunities and pitfalls for sports clubs and policy
Gjesteforelesning
4. mars 2024

Gjesteforelesning: The emergence of virtual sports as leisure sports offer – Opportunities and pitfalls for sports clubs and policy

Nord universitets lokaler i Jakhelln brygge, Bodø
13:00
14:00
Forskningsgruppa RESPONSE inviterer til gjesteforelesning og seminar med Thibault Fouquaret fra Ghent University, Belgia. Temaet er virtuell idrett. Han vil snakke om hvordan idrettslag kan utvikle virtuelle idrettstilbud og mulighetene og fallgruvene ved slik nyskapende aktivitet. Seminaret er gratis og åpent for alle!