Disputas: Olav Levin Johansen

Disputas: Olav Levin Johansen
Ph.d.-kandidat Olav Levin Johansen skal holde prøveforelesning og disputas for graden Ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet.
Portrettbilde av Olav Levin Johansen.
Olav Levin Johansen.

Om kandidaten:

Olav Levin Johansen har jobbet som fengselsbetjent og fengselsførstebetjent fra 1973 til 2011, da han gikk ut av aktiv tjeneste.

Avhandlingens tittel:

Ideal, selvforståelse og yrkesidentitet. En studie av egne erfaringer som fengselsførstebetjent i spenningsfeltet mellom hjelp og grensesetting.

Tittel på prøveforelesning:

Fri virksomhet i fengselshverdagen: Hva åpner og hindrer fri virksomhet i fengselshverdagen i lys av dagens mangfoldige gruppe av innsatte i norske fengsel, og hvordan kan betjenten være hjelper og grensesetter overfor innsatte med ulik bakgrunn og livssituasjon?

Tidspunkt for prøveforelesning: 24. november 2023 kl. 10.00
Tidspunkt for disputas: 24. november 2023 kl. 12.00

Lenkene aktiveres når arrangementet starter.

Prøveforelesning og disputas er offentlig. Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn hos seniorrådgiver Geir Fjeldavli – geir.o.fjeldavli@nord.no

Veiledere:

  • Førsteamanuensis Jan Selmer Methi, Nord universitet (hovedveileder).
  • Professor Johan Arnt Myrstad, Nord universitet

Bedømmelseskomité:

  • Førsteopponent: Professor Thomas Wallgren, Helsingfors Universitet, Finland
  • Andreopponent: Fengselsfilosof/ph.d. Marianne F. Walderhaug, Bjørgvin fengsel
  • Leder: Professor Kåre Fuglseth, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet

Sammendrag av avhandlingen:

Avhandlingen med tittelen «Ideal, selvforståelse og yrkesidentitet. En studie av egne erfaringer som fengselsførstebetjent i spenningsfeltet mellom hjelp og grensesetting» handler om Olav Levin Johansens erfaringer som fengselsbetjent og mellomleder i kriminalomsorgen i Norge.

Datagrunnlaget er i hovedsak to fortellinger som til sammen uttrykker det spenningsfeltet som avhandlingen undersøker. Refleksjonene over dette med et innefra-perspektiv har gitt funn som tyder på at fengselsbetjenter objektivt sett er de som best kan legge til rette for positive endrings-prosesser for de innsatte. I dette arbeidet er det avgjørende at betjentene tilegner seg og anvender et begreps-apparat med særlig vekt på innsikt i likeverds-begrep på ulike nivå – individ, institusjon og samfunn. Johansen viser at innefra-perspektivet gir et nødvendig bidrag til kriminalomsorgsforskningen rettet mot å realisere intensjonene i straffens formål. En slik realisering forutsetter imidlertid at fengslene utvikler seg til å bli bevisst lærende organisasjoner som ønsker å lære av egne erfaringer.

Avhandlingens teori og metode-drøftinger har ført til utvikling av noen nye begreper og til at noen etablerte begreper er satt inn i nye kontekster, og deretter brukt som analyseverktøy. Her introduseres og videreutvikles begrepene indre ontologi og indre epistemologi i relasjon til ideal og straffe-gjennomføring. Johansen argumenterer også inngående for hvorfor vår forståelse av «ansvar» har en vesentlig innvirkning på hvordan vi, som både yrkestakere og forskere, ser, forstår og videre tolker den virkeligheten vi står i.

Norske historiedagar 2024
Konferanse/seminar
27.30. jun. 2024

Norske historiedagar 2024

Bodø
09:00
15:30
Velkommen til Norske historiedagar i Bodø 27–30. juni 2024.
Studiestart Levanger 2024
Studiestart
12. august 2024

Studiestart Levanger 2024

Nord universitet, campus Levanger
00:00
00:00
Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Levanger mandag 12. august.
Studiestart Bodø 2024
Studiestart
12. august 2024

Studiestart Bodø 2024

Nord universitet, campus Bodø
13:00
14:00
Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Bodø mandag 12. august.
Studiestart Steinkjer 2024
Studiestart
13. august 2024

Studiestart Steinkjer 2024

Nord universitet, Steinkjer
00:00
00:00
Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Steinkjer tirsdag 13. august.