Innovasjonskraft

Innovasjonskraft
Hvordan komme i mål med gode innovative ideer? Hvordan jobber ulike aktører med innovasjon i vår region i dag?

Er du interessert i nytenkning, teknologi og innovasjon bør du være tilstede på KRAFT 26. September!

Påmelding og tilgang

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. Innovasjonsdagen er en del av Forskningsdagene og du melder deg på via påmeldingsskjema:

Om arrangementet

Innovasjonsdagen, som finner sted den 26. september på KRAFT, er et møtestedet for alle som er interessert i teknologi, innovasjon og entreprenørskap. Arrangementet, som er en del av Forskningsdagene, er åpent for alle interesserte, og byr på en rekke spennende foredrag, med tips om praktiske verktøy for innovasjon, og gode muligheter for å møte likesinnede.

Reklameplakat med teksten: "Innovasjonskraft... fra idé til innovasjon? På Kraft 26. september - påmelding via nord.no/arrangementer". Nederst ligger logoene til Nord universitet, Nord innovasjon og Engage.

Program

DEL 1: Økosystem

10.00 Velkommen
10.15 Engage: Hva gjør vi?
10.30 Nord innovasjon: statlig ansatt og entreprenør?
10.45 Inkubator salten: Når bør du snakke med oss?
11.00 Tech lab (REMOTE)
11.15 Bodø Makerspace
11.30 Speed-dating: vi hilser på hverandre!
11.45 Lunsj

DEL 2: Fra ide til gjennomføring

12.30 TBA
12.45 Besity
13.10 Martin Skjelvareid (UiT) - Å kartlegge havets blå skoger med droner
13.35 Wave AS
14.00 Virtuell helseavdeling - Francis Odeh, kommuneoverlege i Bodø kommune

14.25 Pause

14.35 NRK - Et kreativt og modig fellesskap i verdensklasse - Fredrik Undli
15.00 Hvordan finansiere ideen din? - Pål Viggo Mortensen, KPB
15.25 Hugo Barros, Division of Entrepreneurship and Technology Transfer - University of Algarve
15.50 Studenter som innovasjonskraft - Ruth Donovan ved Nord universitet
16.15 Takk for i dag!

Beskrivelse av aktører

Nord Innovasjon

Nord Innovasjon AS er Nord Universitets teknologioverføringsorganisasjon (TTO) for kommersialisering av forskningsresultater og kunnskapsoverføring. NIAS bistår også Nordlandssykehuset og Nordlandsforskning med teknologioverføringstjenester. NIAS skaper samfunnsnyttige produkter og tjenester basert på regional forskning og kunnskap.

Engage – Center for Engaged Education through Entrepreneurship

Engage er et tverrfaglig utviklings- og forskningsmiljø for entreprenørskap som metode i universitetsfag. Senteret har status som senter for fremragende utdanning. Senterets ambisjoner er at entreprenørskap skal være en del av høyere utdanning innenfor alle fagområder.

Inkubator Salten

Inkubator Salten er inkubatoren i innovasjonsselskapet KPB og er en del av SIVAs nasjonale inkubatorprogram. Inkubator Salten fremmer nyskapning og vekst i nye og etablerte bedrifter i Salten, Lofoten og Vesterålen. De tilbyr forretningsrådgivning og hjelper deg fra ide til marked.

Tech lab

Tech lab sitt oppdrag er å hjelpe næringslivet, fylkeskommune, offentlig sektor, universitet –og forskningsmiljø med effektiv bruk av teknologi.

Bodø Makerspace

En arena for læring, utforskning og deling av ideer. Bodø Makerspace har utstyr og materiell tilgjengelig slik at man har mulighet til å gjennomføre sine ideer og planer. Bodø Makerspace er med på å styrke innovasjon og skaperglede, og dette styres av medlemmenes interesser og engasjement.

CapiPro

CapiPro SB vil innovere oppdrettsnæringen. De skal utnytte fiskeslam fra settefiskanlegg til å drive oppdrett av børstemark. Børstemarken skal i neste runde bli til protein som tilsettes fiskefôret.

Besity AS

Motstandsdyktighet, inkludering og fellesskap i ett digitalt økosystem. Besity AS er et sosialt selskap spesialisert på mangfold og inkludering. Besity tilbyr også interaktive samfunnsbyggingsverktøy for arbeidere og innbyggere til å utvide sine nettverk basert på deres interesser.

Martin Skjelvareid (UiT) - Å kartlegge havets blå skoger med droner

Innovativ forskning ved bruk av maskinlæring og drone.

Waveas.net

Består av et team av lidenskapelige mennesker som jobber for å forbedre livene til småskala fiskere. De gjør det mulig for fiskere over hele verden å fiske bærekraftig, effektivt og rettferdig – rettferdig mot havet og rettferdig mot hverandre. Appen MareMate er et enkelt verktøy som gir deg full kontroll over fisketuren. Kart, plotting, posisjonsdata for utstyr og fartøy, vær og vannforhold. MareMate er designet for å være din guide og beskytter der ute i det fri.

Francis Odeh (Bodø kommune)

Bodø kommune helse- og omsorgsavdelingen har manglende kapasitet til å følge opp pasienter som overflyttes fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. Dette har sammenheng med at befolkningen blir eldre og har stadig flere komplekse, kroniske helsetilstander, samt med innføringen av Samhandlingsreformen. For å imøtekomme denne utviklingen etablerte Bodø kommune i 2021 en Virtuell helseavdeling som har til hensikt å avlaste korttidsplasser, forebygge reinnleggelse, heve kompetansen i hjemmetjenesten og skape smidige overganger mellom ulike tjenestenivå. VHA er ikke en fysisk avdeling med inneliggende pasienter, men en måte å følge opp pasienter på i hjemmet ved hjelp av et tverrfaglig team som benytter helseteknologi, avstandsmonitorering og fysiske besøk.

Ruth Marie Donovan

Studenter som innovatører

NRK

NRK er Norges offentlig eide allmenkringkaster med et bredt tilbud på nett, TV, radio og lyd. NRK har cirka 3200 ansatte fordelt på om lag 50 kontorer rundt om i landet. Flere enn ni av ti nordmenn bruker minst ett NRK-tilbud daglig. Hør mer om hvordan NRK jobber systematisk med å fremme innovasjon i egen organisasjon.

Innovasjonsdagen - Logoer - Nord innovasjon, Engage, Nord universitet
Praksiskonferansen 2024
Konferanse/seminar
22.23. mai 2024

Praksiskonferansen 2024

Scandic Hell, Stjørdal
09:00
13:00
Nord universitet ønsker velkommen til den nasjonale konferansen for praksis i lærerutdanningene 22. og 23. mai i Stjørdal.
Kurs i EndNote 21
Kurs bibliotek
22. mai 2024

Kurs i EndNote 21

Teams
12:00
14:00
Påmelding Kurs i EndNote 21 som holdes 22. mai
Lytring: Hva skal vi si til alle ungdommene som vil velge kjønn?
Debattmøte
22. mai 2024

Lytring: Hva skal vi si til alle ungdommene som vil velge kjønn?

Stormen bibliotek, Bodø
19:00
20:30
Før var det nesten ingen, når har antallet gått rett opp i hele vesten. Hvordan skal samfunnet møte barn og unge med kjønnsinkongruens?