Innsettelsesforelesning - Anne Kasén

Innsettelsesforelesning - Anne Kasén
Anne Kasén har fått opprykk som professor, og holder i denne forbindelse en forelesning der hun presenterer sitt forskningsarbeid.

Omsorg og omsorgsrelasjoner er essensielt i sykepleie, omsorg og dens vitenskap. Hvilken betydning har dette for pasienten og utdanning i fremtidens helsetjeneste? Dette blir tema i Anne Kaséns innsettelsesforelesing som professor.

Om foreleseren

Anne Kasén har bakgrunn i sykepleiefaget med omlag 6 år tjeneste som sykepleier innen behandlingstjenesten innen psykisk helse. Deretter har hun i vel 20 år arbeidet i vitenskapelige stillinger.

Fra 2015 har hun vært førsteamanuensis ved Universitetet i Nordland / Nord universitet. I flere av disse stillingene har hun hatt lederoppgaver i hovedsak på mellomledernivå.

Kasén har bidratt til å utvikle omsorgsvitenskap i en 20 års periode samt tilhørende master- og ph.d.-utdanninger ved Åbo Akademi. Ved Nord universitet har hun bidratt til å profilere og utvikle sykepleievitenskap med kurs i masterutdannelsen i klinisk sykepleie og kvalitativ metode. Hun har bred erfaring med undervisning og veiledning innen metodekunnskap, begrepsanalyse, begrepsbestemmelse, forskningsmetode og design samt vitenskapsteori.

Hun har skrevet et lærebokkapittel om pasientbegrepet.

Kasén vurderes til å ha faglige og personlige forutsetninger for å kunne bidra i videreutviklingen av de omsøkte fag- og forskningsområdene.

Søker vitner om høy motivasjon til å arbeide med undervisning, fagutvikling og forskning på fagfeltet på tvers av nivåer og studiested (Uttalelse fra sakkyndig utvalg).

Arrangementet overføres også digitalt: Klikk her for å bli med i møtet.

Boklansering og seminar: Samskapt bærekraft i norsk arbeidsliv
Konferanse/seminar
29. november 2023

Boklansering og seminar: Samskapt bærekraft i norsk arbeidsliv

Quality Hotel Ramsalt, Bodø
13:45
15:40
Hvordan samarbeider organisasjoner på tvers av sektorer og bransjer for å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling? Og hvordan opplever ledere, ansatte, politikere og frivillige i ulike norske organisasjoner presset for å bidra til samskapt bærekraft?
Seminar on Future Salmon Feeds
Konferanse/seminar
30. november 2023

Seminar on Future Salmon Feeds

Petter Dass (A14), Nord University, Bodø
09:00
14:00
On 30th November 2023, Nord University will host a seminar on future salmon feeds as part of the NON-Fôr project funded by NordForsk.