Midtseminar for stipendiat Sissel Pettersen, ph.d. i profesjonsvitenskap, FSH

Midtseminar for stipendiat Sissel Pettersen, ph.d. i profesjonsvitenskap, FSH

Hva

Teknologi er beskrevet som et sentralt tiltak for sikre bærekraftige helsetjenester i fremtiden. Det vil kreve at helsepersonell må tilegne seg ny og annen kunnskap, og påvirker hvordan tjenester tilbys og gjennomføres. Hovedhensikten med ph.d.-avhandlingen er å utforske helsepersonells erfaringer i rollen som superbrukere ved implementering av teknologi i tjenestene. Helsepersonell i rollen som superbrukere bistår annet helsepersonell ved implementering og daglig drift av teknologi i tjenestene.

Studien har et kvalitativt design basert på et systematisk review, og individuelle intervju med superbrukere og avdelingsledere i kommunale helsetjenester. De tre delstudiene vil kunne gi økt kunnskap om hvordan superbrukerrollen kan bidra til utnyttelse av de teknologiske ressursene som helsetjenestene har tilgang til. 

Ph.d.-avhandlingen skrives artikkelbasert med tilhørende kappe.

Veiledere

Evalueringskomite

Tidspunkt for Midtseminaret

Fredag 8. desember kl. 09:00 – 12:00

Sted

Digital lenke til møtet her

Boklansering og seminar: Samskapt bærekraft i norsk arbeidsliv
Konferanse/seminar
29. november 2023

Boklansering og seminar: Samskapt bærekraft i norsk arbeidsliv

Quality Hotel Ramsalt, Bodø
13:45
15:40
Hvordan samarbeider organisasjoner på tvers av sektorer og bransjer for å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling? Og hvordan opplever ledere, ansatte, politikere og frivillige i ulike norske organisasjoner presset for å bidra til samskapt bærekraft?
Seminar on Future Salmon Feeds
Konferanse/seminar
30. november 2023

Seminar on Future Salmon Feeds

Petter Dass (A14), Nord University, Bodø
09:00
14:00
On 30th November 2023, Nord University will host a seminar on future salmon feeds as part of the NON-Fôr project funded by NordForsk.