Boklansering og seminar: Samskapt bærekraft i norsk arbeidsliv

Boklansering og seminar: Samskapt bærekraft i norsk arbeidsliv
Hvordan samarbeider organisasjoner på tvers av sektorer og bransjer for å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling? Og hvordan opplever ledere, ansatte, politikere og frivillige i ulike norske organisasjoner presset for å bidra til samskapt bærekraft?
Bilde av boken Samskapt bærekraft i norsk arbeidsliv

Boka utforsker hvordan offentlige og private organisasjoner i Norge arbeider med bærekraft i praksis. Kapitlene er studier av hvordan ledere, ansatte, politikere og frivillige definerer, arbeider med og forsøker å samskape bærekraftig utvikling. Studiene gir konkrete eksempler på hvordan bærekraftsarbeid gjøres, og belyser muligheter og utfordringer som oppstår når organisasjoner arbeider for å bli bærekraftige.

Boka er til inspirasjon for arbeidslivets ansatte, ledere og politikere samt studenter og forskere innen bærekraft, organisasjon og ledelse. Førsteamanuensis Anne Kamilla Lund, Førsteamanuensis Maja Nielssen og Professor Anne Tjønndal er redaktører for boka.

Program

  • 13:45 – 14:00 Samskapt bærekraft i norsk arbeidsliv – Anne Kamilla Lund, Maja Nilssen og Anne Tjønndal
  • 14:00 – 14:15 Samskaping og styringslogikk(er) på kollisjonskurs? En studie av lokalt arbeid for sosial bærekraft – Astrid Marie Holand og Tanja Ellingsen
  • 14:15 – 14.30 Å samskape gjennom redaksjonelt utviklingsarbeid – sosial bærekraft i prosjektet «Redaksjonell relevans i journalistutdanninga» – Lisbeth Morlandstø
  • 14:30 – 14:50 Kaffepause med snacks
  • 14:50 – 15:05 Hvordan kan innovative merdteknologier bidra til mer bærekraftig produksjon innen akvakultur – Knut Ingar Westeren
  • 15:05 – 15:25 Å være masterstudent i forskning. Tanker om arbeidet med kapitlet Berekraftig utvikling som avpolitisert moteord? Ein studie av berekraft i politiske partiprogram – Thea Sæterdal
  • 15:25 – 15:40 Avslutning

>> Boken er tilgjengelig på Universitetsforlagets nettsider (universitetsforlaget.no).

Seminar on Future Salmon Feeds
Konferanse/seminar
30. november 2023

Seminar on Future Salmon Feeds

Petter Dass (A14), Nord University, Bodø
09:00
14:00
On 30th November 2023, Nord University will host a seminar on future salmon feeds as part of the NON-Fôr project funded by NordForsk.
Disputas: Hilde Kjelsrud
Disputas
1. desember 2023

Disputas: Hilde Kjelsrud

Nord universitet, Stjørdal, Auditorium 2
10:00
16:00
Ph.d.-kandidat Hilde Kjelsrud skal holde prøveforelesning og disputas for graden Ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet.