Midtveisseminar: Ørjan Karlsson

Midtveisseminar: Ørjan Karlsson
Velkommen til midtveisseminar for stipendiat ved Handelshøgskolen Ørjan Karlsson

Tittel

“Organizing for joint situational awareness in transboundary crisis”

Beskrivelse av prosjektet:

Ørjan Nordhus Karlsson er en del av forskningsgruppen ved Senter for beredskap og samvirke (NORDLAB), HHN.

Forskningsprosjektet hans tar for seg situasjonsforståelse i komplekse kriser, der han spesielt fokuserer på ulik organisering av krisehåndteringen på strategisk nivå og hva dette betyr for distribuert situasjonsforståelse.  Hensikten er å belyse sammenhengen mellom ulike samarbeidsstrukturer og tverrsektoriell situasjonsforståelse.

Forskningen er finansiert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og gjennom Offentlig sektor Ph.d.-ordningen.

Ekstern opponent:          

Professor Dag Ingvar Jacobsen, Universitet i Agder.

Intern opponent:            

Førsteamanuensis Ensieh Roud, HHN

Veileder:                             

Professor Odd Jarl Borch, HHN.

Ekstern veileder:             

Professor Lise Rykkja, UiB.

Kurs i EndNote 21
Kurs bibliotek
28. februar 2024

Kurs i EndNote 21

Teams
12:00
14:00
Påmelding Kurs i EndNote 21 som holdes 28. februar
Effektivt litteratursøk
Kurs bibliotek
28. februar 2024

Effektivt litteratursøk

Teams
12:15
13:00
Kurset gir en innføring i litteratursøk med vekt på utforming av gode søkestrategier og søketeknikker.
Hvordan og hvorfor ivaretar vi verdier i skogen?
Konferanse/seminar
29. feb – 1. mar. 2024

Hvordan og hvorfor ivaretar vi verdier i skogen?

InnoCamp, Steinkjer
00:00
00:00
Nord universitet og Naturvernforbundet inviterer til skogseminar i Steinkjer.
Gjesteforelesning: The emergence of virtual sports as leisure sports offer – Opportunities and pitfalls for sports clubs and policy
Gjesteforelesning
4. mars 2024

Gjesteforelesning: The emergence of virtual sports as leisure sports offer – Opportunities and pitfalls for sports clubs and policy

Nord universitets lokaler i Jakhelln brygge, Bodø
13:00
14:00
Forskningsgruppa RESPONSE inviterer til gjesteforelesning og seminar med Thibault Fouquaret fra Ghent University, Belgia. Temaet er virtuell idrett. Han vil snakke om hvordan idrettslag kan utvikle virtuelle idrettstilbud og mulighetene og fallgruvene ved slik nyskapende aktivitet. Seminaret er gratis og åpent for alle!