Nettverkssamling om Samarbeid for kompetanseutvikling

Nettverkssamling om Samarbeid for kompetanseutvikling
Nettverket for etter- og videreutdanning i Region Nord (Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark) inviterer til nettverkssamling i oktober.

Foreløpig tema for samlingen er Samarbeid for kompetanseutvikling.

Hovedmålgruppen for denne nettverkssamlingen er:

 • Ansatte ved universitet og høyskoler i Region Nord, som jobber med etter- og/eller videreutdanning rettet mot barnehage og skolesektoren.

 • Ansatte i kommune, skole og barnehage, som jobber i partnerskap (tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring) med universitet og høyskoler i Region Nord.

Etter- og videreutdanningsnettverket for Region Nord er et samarbeid mellom universitet og høgskoler i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Samarbeidet skal videreutvikle sektorens kompetanse omkring etter- og videreutdanning, samt styrke samspillet mellom aktuelle aktører. Målet er at dette skal bidra til å utvikle kompetanse som er målrettet mot regionens behov innenfor barnehage- og skolesektoren.

Kostnader for reise og overnatting for UH-ansatte dekkes av prosjektmidlene. Bestill reise når du har fått bekreftet plass (mail sendes ut til alle påmeldte innen 1. september 2024).

 • Dag 1:

  • 09:00-09:15 Introduksjon
  • 09:15-10:00 Status ny forvaltningsmodell
  • 10:00-10:15 Pause
  • 10:15-11:15 Om kompetanseutvikling
  • 11:15-11:45 Eksempel på hvordan man jobber med kompetanseplanlegging i et kompetansenettverk
  • 12:00-12:45 Lunsj
  • 12:50-13:50 Problemstillinger fra UH i sammenheng med utøvelse av partnerskapsrollen
  • 13:50-14:00 Pause
  • 14:00-14:45 Kobling mellom etter- og videreutdanning
  • 14:45-15:00 Pause
  • 15:00-16:00 Del 1 workshop: Hvordan skal fremtidens samarbeid for kompetanseutvikling se ut?
  • 18:00-20:00 Middag


  Dag 2:

  • 09:00-09:30 Introduksjon
  • 09:30-10:30 Fortellinger fra en skole, om hvordan kompetanseutvikling (etter- og/eller videreutdanning) påvirker det profesjonelle arbeidet.
  • 10:30-10:45 Pause
  • 10:45-11:45 Fortellinger fra en barnehage, om hvordan kompetanseutvikling (etter- og/eller videreutdanning) påvirker det profesjonelle arbeidet.
  • 12:00-13:00 Lunsj
  • 13:00-14:00 Del 2 workshop: Hvordan skal fremtidens samarbeid for kompetanseutvikling se ut?
  • 14:00-14:15 Pause
  • 14:15-15:15 Plenum – deling av konsepter for videre utforsking
  • 15:15-15:30 Avslutning
Disputas: Erik Bratland (dr.philos)
Disputas
17.18. jun. 2024

Disputas: Erik Bratland (dr.philos)

Auditorium Elias Blix (A13), Bodø
14:15
15:30
Erik Bratland skal holde prøveforelesning og disputas for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.
Disputas: Alina Kovalenko
Disputas
18. juni 2024

Disputas: Alina Kovalenko

Nord universitet, Auditorium Petter Thomassen (A5)
10:00
16:00
Alina Kovalenko skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Handelshøgskolen, Nord universitet, tirsdag 18. juni 2024.