Nordens vei til NATO: betydning for regionen og for nordisk forsvarssamarbeid

NATO-flagget, det finske flagget og det svenske flagget
Nordens vei til NATO: betydning for regionen og for nordisk forsvarssamarbeid
Samlingen av de nordiske landene innenfor NATO åpner nye muligheter for et fordypet nordisk forsvarssamarbeid.

7. mars 2024 ble Sverige det siste Nordiske landet til å bli opptatt i NATO. Landet fulgte dermed etter Finland, som tiltrådde alliansen 4. april 2023. Dermed er alle de nordiske landene medlemmer av den samme forsvarsalliansen - for første gang på 500-år.

Hvorfor søkte Finland og Sverige om NATO-medlemskap i 2022? Hvilken fordeler og eventuelle ulemper skaper NATO-utvidelsen for Norden? Hva vil finsk og svensk NATO-medlemskap bety for forsvarssamarbeidet mellom de nordiske landene? Hvilken mulighet og utfordring skaper NATO-medlemskapet for Nordisk samarbeid?

Forskningsgruppen for internasjonale relasjoner inviterer til foredrag av professor Håkon Lunde Saxi, Forsvarets høgskole/Stabsskolen. Saxi har siden 2009 forsket på norsk og nordisk forsvarspolitikk og militærstrategi, med særlig søkelys på det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO).

Etter innlegget til vil det åpnes det også for spørsmål fra salen.

Det vil serves kaffe og noe å spise til publikum.

Velkommen!

Arrangementet er en del av Fakultet for samfunnsvitenskap sitt 50-årsjubileum. Forskningsgruppen for internasjonale relasjoner arrangerer en åpen seminarrekke – "Sett fra Nord". Her inviteres det til foredrag og diskusjon om aktuelle tema innenfor internasjonal politikk og våre nærområder.

Logo FSV 50 år
Praksiskonferansen 2024
Konferanse/seminar
22.23. mai 2024

Praksiskonferansen 2024

Scandic Hell, Stjørdal
09:00
13:00
Nord universitet ønsker velkommen til den nasjonale konferansen for praksis i lærerutdanningene 22. og 23. mai i Stjørdal.
Kurs i EndNote 21
Kurs bibliotek
22. mai 2024

Kurs i EndNote 21

Teams
12:00
14:00
Påmelding Kurs i EndNote 21 som holdes 22. mai