Refleksiv praksisforskning med Anders Lindseth

Refleksiv praksisforskning med Anders Lindseth
Professor emeritus Anders Lindseth vil holde en åpen forelesning om refleksiv praksisforskning ved Nord universitet i Bodø.

Lindseth har undervist i filosofi, etikk, forskningsmetode og praktisk kunnskap ved universitetene i Tromsø, Bodø, Göteborg og Wien og ved Hochschule für Philosophie i München. Han har vært gjesteforeleser og gitt kurs og seminarer i en rekke land.

Hans forskningsinteresser er relasjonell etikk, danning, humanioras vitenskapsteori, praktisk kunnskap og filosofisk praksis. Han har vært sentral i utvikling av praktisk kunnskap som fag og forskningsområde, og har lansert begrepet refleksiv praksisforskning, som han vil snakke om i sin forelesning.

Her er et par av tekstene der han skriver om dette:

  • Lindseth, A. (2021). Refleksiv analyse og prøving av erfaring. In Innføring i praktisk kunnskap: anerkjennende, kritisk og konstruktiv praksisforskning (p. Side 149–163). Universitetsforlaget.
  • Lindseth, A. (2017). Refleksiv praksisforskning. In Halås, Kymre & Steinsvik (red) Humanistiske forskningstilnærminger til profesjonspraksis (p. [243]–260). Gyldendal akademiske.

Program:

  • 0915 – 1000 Anders Lindseth; Refleksiv praksisforskning
  • 1000 – 1015 Pause
  • 1015 – 1100 Spørsmål og dialog

Arrangør:

Forskningsgruppen Den praktiske kunnskapens teori i samarbeid med Senter for praktisk kunnskap.

Kurs i EndNote 21
Kurs bibliotek
28. februar 2024

Kurs i EndNote 21

Teams
12:00
14:00
Påmelding Kurs i EndNote 21 som holdes 28. februar
Effektivt litteratursøk
Kurs bibliotek
28. februar 2024

Effektivt litteratursøk

Teams
12:15
13:00
Kurset gir en innføring i litteratursøk med vekt på utforming av gode søkestrategier og søketeknikker.
Hvordan og hvorfor ivaretar vi verdier i skogen?
Konferanse/seminar
29. feb – 1. mar. 2024

Hvordan og hvorfor ivaretar vi verdier i skogen?

InnoCamp, Steinkjer
00:00
00:00
Nord universitet og Naturvernforbundet inviterer til skogseminar i Steinkjer.
Gjesteforelesning: The emergence of virtual sports as leisure sports offer – Opportunities and pitfalls for sports clubs and policy
Gjesteforelesning
4. mars 2024

Gjesteforelesning: The emergence of virtual sports as leisure sports offer – Opportunities and pitfalls for sports clubs and policy

Nord universitets lokaler i Jakhelln brygge, Bodø
13:00
14:00
Forskningsgruppa RESPONSE inviterer til gjesteforelesning og seminar med Thibault Fouquaret fra Ghent University, Belgia. Temaet er virtuell idrett. Han vil snakke om hvordan idrettslag kan utvikle virtuelle idrettstilbud og mulighetene og fallgruvene ved slik nyskapende aktivitet. Seminaret er gratis og åpent for alle!