Styremøte

Styremøte
Universitetsstyret ved Nord samles til styremøte 26. oktober i Bodø. Du kan følge møte direkte via Teams fra kl. 08.30.

Saksliste

 • Godkjenning av protokoll fra styremøtet 20. september 2023
 • Rektor rapporterer
 • Forslag til statsbudsjett 2024
 • Delårsregnskap 2. tertial 2023
 • Søkning og opptak til studiene ved Nord universitet høsten 2023
 • Status og utvikling i lærerutdanningene
 • Endelig studieportefølje 2024/2025
 • Budsjettforslag 2025 - satsing utenfor rammen - andregangsbehandling
 • Virksomhetsplan 2024, førstegangsbehandling
 • Forslag til revidert Forskrift for graden philosophiae doctor (dr. philos) ved Nord universitet
 • Utsatt sensurfrist for nasjonale deleksamener i regi av NOKUT høst 2023
 • Langtidsorden
 • Orienteringer
 • Referater
 • Ansettelse i stilling som prorektor utdanning (unntatt offentlighet iht. offl. § 25 første ledd)

Studiestart Levanger 2024
Studiestart
12. august 2024

Studiestart Levanger 2024

Nord universitet, campus Levanger
00:00
00:00
Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Levanger mandag 12. august.
Studiestart Bodø 2024
Studiestart
12. august 2024

Studiestart Bodø 2024

Nord universitet, campus Bodø
12:00
14:00
Fellesåpning av studieåret for studenter i Bodø, mandag 12. august.
Studiestart Mo i Rana 2024
Studiestart
13. august 2024

Studiestart Mo i Rana 2024

Nord universitet, campus Helgeland
00:00
00:00
Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Mo i Rana tirsdag 13. august.
Studiestart Stjørdal 2024
Studiestart
13. august 2024

Studiestart Stjørdal 2024

Nord universitet, Stjørdal
00:00
00:00
Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Stjørdal tirsdag 13. august.