Styremøte

Styremøte
Styret for Nord universitet samles til styremøte 19. juni i Bodø.

Du kan følge møtet direkte på Teams fra kl. 09.00 (lenke kommer).

Saker som skal behandles i styremøtet:

 • Delårsrekneskap 1. tertial 2024

 • Foreløpige budsjettrammer 2025

 • Endelig studieportefølje 2025/2026 - Nord universitet

 • Status prosjekt økonomisk omstilling

 • Statusrapport forskning ved Nord 2023

 • Årlig kvalitetsrapport for ph.d. 2023

 • Rapport om doktorgradsdisputasar og -innleveringar vår 2024

 • Utviklingsprosjektet på Nesna - oppfølging

 • Rapportering eigarforvaltning 2023

 • Ny forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet

 • Valgoppgjør for valg av styremedlem og varamedlemmer 2024

 • Langtidsorden 19. juni 2024

 • Orienteringer 19. juni 2024

 • Referater 19. juni 2024 214

Disputas: Erik Bratland (dr.philos)
Disputas
17.18. jun. 2024

Disputas: Erik Bratland (dr.philos)

Auditorium Elias Blix (A13), Bodø
14:15
15:30
Erik Bratland skal holde prøveforelesning og disputas for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.
Disputas: Alina Kovalenko
Disputas
18. juni 2024

Disputas: Alina Kovalenko

Nord universitet, Auditorium Petter Thomassen (A5)
10:00
16:00
Alina Kovalenko skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Handelshøgskolen, Nord universitet, tirsdag 18. juni 2024.