Publiser din ph.d.-avhandling

Alle som avlegger doktorgrad ved Nord universitet, plikter å gjøre sin ph.d.-avhandling tilgjengelig i institusjonens åpne arkiv, Nord Open Research Archive. Slik kan andre forskere og studenter lese avhandlingene som blir søkbare og tilgjengelige i mange søketjenester.

F.o.m. 2021 skal alle som avlegger doktorgrad ved Nord universitet, gjøre avhandlinga tilgjengelig i universitetets vitenarkiv, Nord Open Research Archive (jf. universitetets ph.d.-forskrift (§ 17-3)). Som utgangspunkt eier ph.d.-kandidat rettigheter til egen doktorgradsavhandling, men utgiver kan eie noen rettigheter dersom deler av avhandlinga er publisert. Derfor må avhandlinga rettighetsklareres før arkivering. Universitetsbiblioteket har ansvar for rettighetsklarering av alt materiale som tilgjengeliggjøres i Nord Open Research Archive (les mer om rettighetsklarering ved tilgjengeliggjøring i vitenarkivet / egenarkivering).

Artikkelbaserte avhandlinger

I artikkelbaserte avhandlinger må artiklene rettighetsklareres før publisering av den trykte utgaven. De fleste utgivere tillater tilgjengeliggjøring av artikler i den trykte utgaven i kontrakten. Ph.d.-kandidaten er selv ansvarlig for å rettighetsklarere alt materiale som skal brukes i den trykte avhandlinga.

Universitetsbiblioteket (UB) har ansvar for rettighetsklarering ved tilgjengeliggjøring av den elektroniske versjonen i Nord universitets åpne vitenarkiv, Nord Open Research Archive. Vanligvis vil utgivere ha egne retningslinjer for digital tilgjengeliggjøring av artikler. UB sjekker dette og setter embargo på de delene av avhandlinga som ikke kan tilgjengeliggjøres umiddelbart. Dessuten settes standardembargo (to år etter disputas) på upubliserte manuskript. Kappa gjøres tilgjengelig umiddelbart. Forfatter er velkommen til å ta kontakt med oss dersom avhandlinga ønskes tilgjengeliggjort umiddelbart / med kortere embargo. UB lenker også til alle publiserte artikler.

Monografier

Dersom forfatter har skrevet en monografi og ikke har innhold som allerede er publisert andre steder, så kan hele avhandlinga tilgjengeliggjøres i Nord Open Research Archive. Planlegger uteksaminert ph.d.-kandidat å publisere avhandlinga som bok hos et forlag, bør han/hun sjekke med forlaget først. Noen forlag synes avhandling i åpent vitenarkiv er god reklame, mens andre krever at teksten ikke skal ha vært elektronisk tilgjengelig før publisering. UB setter standardembargo (fire år etter disputas) på monografier; sammendrag gjøres tilgjengelig umiddelbart. Forfatter er velkommen til å ta kontakt med oss dersom avhandlinga ønskes tilgjengeliggjort umiddelbart / med kortere embargo.

Hvordan egenarkivere ph.d.-avhandlinger i Nord Open Research Archive?

Ph.d.-avhandlinger egenarkiveres etter følgende oppskrift:

  1. Logg inn i Cristin og søk frem avhandlinga. Dersom den ikke er registrert i Cristin, må dette gjøres først. Se veiledning om registrering av avhandling i (gamle) Cristin (PDF).
  2. Åpne posten i Cristin.
  3. Klikk på «Lever fulltekstdokument».
  4. Last opp riktig versjon (trykkeriversjonen i PDF-format).
  5. Universitetsbiblioteket mottar den opp​​lasta fullteksten til behandling. I utgangspunktet settes det standardembargo/sperrefrist på upubliserte deler av avhandlinga, men forfatter er velkommen til å ta kontakt med oss dersom avhandlinga ønskes tilgjengeliggjort umiddelbart. Sperrefrist settes iht. universitetets ph.d.-forskrift (§ 17-3), både for artikkelbaserte avhandlinger og monografier. Hensikten er at forfatter gis mulighet til å kunne publisere upublisert materiale på et senere tidspunkt, samt at noen forlag krever sperrefrist på publisering (gjelder artikkelbaserte avhandlinger). Ifølge forskriften skal alle ph.d.-avhandlinger der kandidaten har disputert f.o.m. 01.01.2021, avleveres til vitenarkivet.

Om du ikke har tilgang til Cristin, ta kontakt med superbruker på ditt fakultet.​​

Kontaktperson