Universitetsbiblioteket Bodø

Universitetsbiblioteket (UB) i Bodø er lokalisert rett ved hovedinngangen til universitetet. 

UB har litteratur som dekker fagområder det forskes og undervises på i Bodø, og har noen få eksemplarer av alle bøker som inngår i pensum. Biblioteket holder til i tre etasjer, der litteraturen er plassert i underetasje og i første etasje. Det er arbeidsplasser i alle etasjene. I andre etasje er det i tillegg stille lesesal og grupperom. Grupperommene reserveres via TimeEdit.

UB Bodø er meråpent, det betyr at studenter og ansatte har tilgang til biblioteket utover betjent åpningstid. Les mer om meråpent​.​

Biblioteket har flerbruksmaskiner for utskrift/kopiering/skanning. Maskinene kan kun brukes med student-/ansattkort. Pc-er som krever pålogging er koblet til skrivere. Utskrift kan også gjøres fra mobile enheter (f.eks privat bærbar pc). Les mer om utskrift her.​

Det står søketerminaler i biblioteket, disse krever ikke pålogging og er tilgjengelig for alle. Disse er beregnet på enkle oppslag i Oria m.m., og er ikke koblet til skrivere. Ved behov kan f.eks. artikler lagres på minnepinner eller sendes på e-post.

Lån og innlevering registreres på utlånsautomaten. Bestilte bøker/artikler hentes i selvbetjent hentehylle. ​

Åpningstider

Alt om åpningstider ved UB Nord finner du på denne oversiktssiden​

Kontaktinformasjon

Tlf: 75 51 73 70

E-post: ubbodo@nord.no                      

BESØKSADRESSE
Universitetsalleen 11
Mørkved, Bodø

POSTADRESSE
Nord universitet
Universitetsbiblioteket BodøPostboks 1490
8049 Bodø

Kontaktperson

Leticia Antunes Nogueira

Førstebibliotekar

Forskning og utvikling

Kontor: Bodø, Hovedbygning 2508