Universitetsbiblioteket Bodø

Universitetsbiblioteket (UB) i Bodø er lokalisert rett ved hovedinngangen til universitetet. 

UB har litteratur som dekker fagområder det forskes og undervises på i Bodø, og har noen få eksemplarer av alle bøker som inngår i pensum. Biblioteket holder til i tre etasjer, der litteraturen er plassert i underetasje og i første etasje. Det er arbeidsplasser i alle etasjene. I andre etasje er det i tillegg stille lesesal og grupperom. Grupperommene reserveres via TimeEdit.

UB Bodø er meråpent, det betyr at studenter og ansatte har tilgang til biblioteket utover betjent åpningstid. Les mer om meråpent bibliotek​.​

Biblioteket har flerbruksmaskiner for utskrift/kopiering/skanning. Maskinene kan kun brukes med student-/ansattkort. Pc-er som krever pålogging er koblet til skrivere. Utskrift kan også gjøres fra mobile enheter (f.eks privat bærbar pc). Les mer om utskrift her.​

Det står søketerminaler i biblioteket, disse krever ikke pålogging og er tilgjengelig for alle. Disse er beregnet på enkle oppslag i Oria m.m., og er ikke koblet til skrivere. Ved behov kan f.eks. artikler lagres på minnepinner eller sendes på e-post.

Lån og innlevering registreres på utlånsautomaten. Bestilte bøker/artikler hentes i selvbetjent hentehylle. ​

Åpningstider

Alt om åpningstider ved UB Nord finner du på denne oversiktssiden​

Kontaktinformasjon

Tlf: 75 51 73 70

E-post: ubbodo@nord.no                      

BESØKSADRESSE
Universitetsalleen 11
Mørkved, Bodø

POSTADRESSE
Nord universitet
Universitetsbiblioteket BodøPostboks 1490
8049 Bodø

Kontaktperson