Ole Christian Tidemann

Adviser Faculty of Social Sciences
E-mail:
ole.c.tidemann@nord.no
Phone:
+47 74 11 20 31
Mobile:
Office:
STEB B315

About me

Studieveileder for:

  • Bachelor i 3D art, animation and VFX
  • Bachelor i Film og TV produksjon
  • Bachelor i spill og opplevelsesteknologi
  • Nordområdestudier / Nordlige studier (bachelor og årsstudium)
  • Nordic Politics and Society (kortere kurs/studium)
Skills
Study adviser