Janne Irén Paulsen Breimo

Professor Faculty of Social Sciences
E-mail:
janne.i.breimo@nord.no
Phone:
+47 75 51 73 06
Mobile:
Office:
Bodø, Hovedbygning 3021B

About me

Bakgrunn:
Hovedfag i statsvitenskap og PhD i sosiologi.

Kompetanseområder:
​Velferdstjenesteforskning, velferdsinnovasjon, sosialpolitikk, sosialt arbeid, institusjonell etnografi.

Undervisning:
- Tverrprofesjonell samarbeidslæring
- Social Policy in the Nordic Welfare States

Veiledning:
- PhD sosiologi
- Master in Comparative Social Work

Forskning/ prosjekter: 
- Leder for Senter for velferdsinnovasjon
- Making collaboration work: promoting innovative networking initiatives in local and regional child welfare and protection services
- Modeller for beste og neste inkluderingspraksiser mellom arbeidsgivere og NAV
- Tilstand og bærekraft i den norske velferdsmodellen

Publikasjoner:
Link til Cristin