Catrine Torbjørnsen Halås

Førsteamanuensis Faculty of Education and Arts
E-mail:
catrine.t.halas@nord.no
Phone:
+47 75 51 75 63
Mobile:
+47 971 80 016
Office:
Bodø, Hoved Campus 340609

About me

Arbeidserfaring:
Senterleder Senter for praktisk kunnskap, Nord Universitet 2017

Programansvarlig ph.d i studier av profesjonspraksis, Nord Universitet 2017                                                 

Førsteamanuensis Universitet i Nordland siden 2012
Seniorrådgiver Fylkesmannen i Nordland 1996-2011
Saksbehandler og leder ved Grorud sosialkontor i Oslo kommune, 1989 - 1996

Utdanning:
PhD i studier av profesjonspraksis, 2012
Mastergrad i praktisk kunnskap, 2006
Veilederutdanning, 1994
Administrasjons- og ledelsesutdanning, 1992
Sosionomutdanning, 1989

Verv og annet:
Diverse råds- og styreverv, Fellesorganisasjonen og Universitetet i Nordland
Prosjektledelse Kunnskap og Brubygging, Småkommuneprosjektet og Ungdom i svevet.

Kompetanseområder:
Flerfaglig arbeid med ungdom i risiko, medvirkning og deltakelse, veiledning, praktisk kunnskap, erfaringslæring, sosialt arbeid og empowerment, deltakerbasert og handlingsorientert forskning.

Undervisning/veiledning:
Undervisning og veiledning knyttet til master for praktisk kunnskap og Phd I profesjonspraksis
Undervisning i sosialt arbeid
Undervisning i flerfaglig arbeid med ungdom i risiko

Forskning:
Er involvert forskning/ forskningssamarbeid på følgende områder:

- Utsatte barn og unge og unges deltakelse og medvirkning.
- Barn og Unges Samfunnslaboratorium er en arena der barn og unge er samfunnsutforskere, under veiledning av erfarne samfunnsforskere. Halås er tilknyttet som veileder.
- Utvikling av praktisk kunnskap som kunnskapsområde

Forskningsgrupper

Deltaker i forskningsgruppa: Ungdom i risko og Praktisk kunnskap

Nordic research network: https://youthatrisknetwork.wordpress.com/ 

Aktuelle websider

www.nord.no/spk

www.ungdomisvevet.no

 

Publikasjoner på Cristin https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=380625&la=no&action=sok