Canvas

Fra og med høsten 2018 vil læringsplattformen Canvas erstatte Fronter.

En grundig og omfattende anbudsprosess er blitt gjennomført av UNINETT på vegne av UH-sektoren, og over 20 institusjoner nasjonalt vil nå gå over til Canvas.

Utrullingen av den nye læringsplattformen vil skje gradvis. Utvalgte fagmiljø vil kjøre pilot på Canvas allerede fra høsten 2017, og våren 2018 skal det utvides med flere piloter. Hele Nord universitet vil ta i bruk Canvas fra studieåret 2018-19.

Pilotmiljø høst 2017
Nedenfor er en oversikt over hvilke emner som skal benytte Canvas høsten 2017:

 • BE206E Finansiering og investering
 • BE338E Advanced financial statement analysis 
 • BI108F Sjømat
 • BI224F Scientific Methods
 • BLD1110 Barns utvikling, leik og læring
 • BLD1191 Praksisopplæring 1. periode; Barns utvikling, leik
 • FE313E Leadership and ethics
 • FRI100 Friluftsliv 1
 • FRI150 Friluftsliv 2
 • IN120S Internasjonale konflikter og terrorisme
 • PE155L Fagdidaktikk i matematikk
 • PED1001 PPU Pedagogikk for trinn 8-13
 • PED1002 PPU Yrkesfaglærerens oppgaver og funksjoner
 • PRA1009 PPU Praksis for trinn 8-13
 • RG201E Offentlig regnskap
 • SA212S De skandinaviske samfunn
 • SA267S Arbeid med sosiale problemer
 • SPO1210 GameLab 1
 • VPL1000 Velferdsstatens oppbygging, yrkesrolle, kommunikasjon og etikk