Hvordan kan kravet til en time fysisk aktivitet hver dag i skolen innfris?Sent i fjor høst ble det bestemt at det blir obligatorisk med en time fysisk aktivitet hver dag for alle elever i den norske grunnskolen. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Hvordan-kan-kravet-til-en-time-fysisk-aktivitet-hver-dag-i-skolen-innfris.aspxHvordan kan kravet til en time fysisk aktivitet hver dag i skolen innfris?
Ta medieutdanning!Vil du jobber med medieteknologi eller kommunikasjon?https://www.nord.no/no/studier/studietilbud/Sider/Media.aspxTa medieutdanning!
Bli samfunnsviter!Er du opptatt av velferdsstatens brukere, næringsstruktur og politiske utfordringer? Med samfunnsvitenskapelig utdanning får du mulighet til å jobbe både praktisk og teoretisk med disse temaene.https://www.nord.no/no/studier/studietilbud/Sider/Samfunnsfag.aspxBli samfunnsviter!