Lars Kirkhusmo Pharo

Prodekan for forskning og utdanning Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-mail:
lars.k.pharo@nord.no
Phone:
75517802
Mobile:
Office:
BODCA 3439