Emergency response and prevention

Finn informasjon om hvor og hvem du skal varsle hvis det skjer en ulykke, en krisesituasjon eller annen alvorlig hendelse.

Slik varsler du

  • Du må først ringe nødetatene: Brannvesen (ring 110), Politi (ring 112) og Ambulanse (ring 113).
  • Når nødetatene er varslet, ringer du til beredskapsledelse ved Nord universitet: 99 36 40 00 (døgnåpen).
  • Husk at alle har plikt til å melde ifra dersom de blir oppmerksomme på en ulykke, krisesituasjon eller annen alvorlig hendelse.

Nord universitets beredskapsledelse

Beredskapsledelsen skal alltid varsles ved ulykker og situasjoner som utgjør en fare for ansatte, studenter, forurensning av ytre miljø eller omdømmetap.​ Telefonen til beredskapsledelsen er åpent hele døgnet: 993 64 000.

Mer informasjon – sikresiden.no

Nettstedet sikresiden.no gir opplæring og hjelp om hva du skal gjøre i en krisesituasjon og hva du kan gjøre forebyggende. Nettstedet er spesielt tilpasset studenter og ansatte på universiteter og høgskoler. Du kan velge Nord universitet som tilhørighet for tilpasset informasjon.

Informasjonen er på norsk og engelsk.

Førstehjelp og hjertestarter

Vegghengte førstehjelpskofferter er plassert på godt synlige og lett tilgjengelige plasser ved alle våre studiesteder.

I det offentlige hjertestarterregisteret kan du finne nærmeste hjertestarter.