Anne Ringen Pedersen

Studiedirektør
Utdanningsavdelingen
Office
Bodø, Administrasjonsbygg 3.ETG
Areas of expertise
Administrative management, Analysis, Appointment, Leadership, Project management, Strategy, Student and academic administration, Quality of education, Research administration
Arbeidsområde:
Administrastiv ansvarlig for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
Erfaring og utdanning innen ledelse, økonomi, strategi, prosjektledelse.
Har også arbeidet innenfor områder som web,
studieadminsitrasjon, lov- og forskriftsverk i UH-sektoren og kjenner sektoren godt.