Bjørg Mari Hannås

Professor
Faculty of Education and Arts
Bakgrunn:
Cand.polit m/hovedfag i pedagogikk/skoleforskning (UiT) og doktorgrad i sosiologi m/ADHD som tema (FSV/NORD Universitet). Mange års erfaring som allmennfaglærer i nnorsk og spesialpedagog fra videregående opplæring og leder for Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Ansatt ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag siden 2010.
Kompetanseområder:
Tilpasset opplæring, spesialpedagogikk, kommunikasjon, inkludering, tidlig innsats.
Undervisning og veiledning:
Hovedveileder v/Ph.D-utdanningen i profesjonsvitenskap. Veileder v/master i tilpasset opplæring m/fordypning i spesialpedagogikk og master i logopedi.
Undervisningserfaring fra lærerutdanningen, barnehagelærerutdanningen, praktisk pedagogisk utdanning, master i tilpasset opplæring og master i logopedi.
Kurs:
Har utviklet og vært fagansvarlig for følgende mastermoduler/kurs (30 sp) i tilpasset opplæring/spesialpedagogikk:
- Mulighet og vekst i barnehage og skole
- Tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole
- Inkludering og spesialpedagogikk i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.
Har også vært ansvarlig for kurs i kommunikasjon, språk, språkutvikling, språkvansker etc.
Forskning:
ADHD, spesialundervisning, inkludering, tidlig innsats, tilpasset opplæring m.m.
Leder for forskningsgruppen i spesialpedagogikk og logopedi 2011-2018.
2015
Prosjekt "Tidlig innsats i oppvekst" i Asker kommune. En følgeevaluering. 2015, Volum 2015;Bliksvær, Trond; Hannås, Bjørg Mari; Hustad, Bent-Cato; Luckner Strømsvik, Clara