Employee photo: Eldar Taraldsen

Eldar Taraldsen

Associate Professor
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Study location
Levanger
Office
Levanger, C Nylåna 4.330

Mitt pedagogiske fokus og engasjement kan i vid forstand beskrives innenfor den pedagogiske filosofi. Jeg er ustanselig på utkikk etter det som kan gi skjønnhet for menneskene i skolen, og har et spesielt blikk for de som ydmykes på ulike måter i skolekulturen. Jeg leser mye av tenkere innenfor eksistensfilosofi, nærhetsetikk og filosofisk estetikk. De som har gitt meg mest næring de siste årene er Friedrich Schiller, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Benedetto Croce, Gabriel Marcel, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Martin Buber, Emmanuel Levinas, Albert Camus, Jens Bjørneboe, Hans Skjervheim, Carl Vilhelm Boye Holst, Paulo Freire, Max van Manen, Gert Biesta, Kjetil Steinsholt, Finn Thorbjørn Hansen og ikke minst min venn og kollega Endre Kanestrøm. Norsk skole har et fantastisk lærerkorps. Samtidig rammes skolen av den rådende tidsånd der mennesket som eksistensiell verdi står på spill. Nyliberalismens optimaliserings- og effektiviseringsfokus transformerer menneskene i skolekulturen til brikker i samfunnets økonomiske spill €“ et spill der verdien av et menneskeliv måles ut fra produksjonspotensial. Dette utfordrer mange verdier norsk skole tradisjonelt har hegnet om - verdier som vi fortsatt er forpliktet på gjennom Opplæringslovens § 1-1. Jeg arbeider ustanselig for at de eksistensfilosofiske verdier skal få større plass i den norske skolekulturen. Slik Rene Descartes påpekte er mennesket ikke bare materie, men «ånd og materie».

2011
Homo Libero 2011, Taraldsen, Eldar
2022
2018
Marionetteskolen 2018, Taraldsen, Eldar; Kanestrøm, Endre
2016
Forside: Slår alarm om lærerutdanningen Reportasje: Frykter rasering av lærerutdanningen 2016, Kanestrøm, Nils Halse; Mollan, Anne Grete; Husby, Jon Arve; Vestheim, Ole Petter; Taraldsen, Eldar; Prestvik, Johan
Lærerbråk ved Nord universitet 2016, Kanestrøm, Nils Halse; Mollan, Anne Grete; Taraldsen, Eldar; Husby, Jon Arve; Vestheim, Ole Petter; Lie, Tove
Fra skrekkopplevelse til solskinnshistorie for lærerstudent 2016, Leknes, Bjørnar Olav; Olsen, Julie Vikestad; Taraldsen, Eldar
Slik taklet hun den ustyrlige femteklassingen 2016, Stokdahl, Kristian; Olsen, Julie Vikestad; Taraldsen, Eldar
2015
Skoler i Steinkjer blir lagt merke til 2015, www.steinkjer.kommune.no: Taraldsen, Eldar; Kanestrøm, Endre; Sakshaug, Kjærsti Vekseth; Asp, Pål
Kan pedagogikk bli mekanikk? 2015, Kanestrøm, Endre; Taraldsen, Eldar
Lærerens underlige verden 2015, Taraldsen, Eldar; Kanestrøm, Endre; Thorshaug, Arve
Spesialpedagogiske perspektiver 2015, Kanestrøm, Endre; Taraldsen, Eldar
Skriver sin egen pedagogikkbok, -unikt prosjekt som HiNT er alene om 2015, Taraldsen, Eldar; Buran, Johan David; Aunan, Erlend
Marionettepedagogikk og klok praksis 2015, Taraldsen, Eldar; Kanestrøm, Endre
2014