Employee photo: Johans Tveit Sandvin

Johans Tveit Sandvin

Professor
Faculty of Social Sciences
Study location
Bodø
Office
Bodø, Hovedbygning 3021A

Publikasjoner:

Link til Cristin

2016
2011
Public – Private Partnership: A Critical Discussion 2011, Journal of Comparative Social Work: Volum 6 Sandvin, Johans Tveit; Bjørgo, Frode; Hutchinson, Gunn Strand; Johansen, Per Olav
2009
2001
Group Hornes as an arena for Normalisation Work 2001, Tizard Learning Disability Review: Lichtwarck, Willy; Søder, Mårten; Sandvin, Johans Tveit; Magnussen, Tone
Group Homes as an arena for normalisation Work 2001, ?: Sandvin, Johans T.; Lichtwarck, Willy; Magnussen, Tone
Group Homes as an Arena for Normalisation Work 2001, ?: Magnussen, Tone; Söder, Mårten; Lichtwarck, Willy; Sandvin, Johans T.
2019
Forskning om koordinerte tjenester til personer med sammensatte behov. Kunnskapsnotat 2019, Norges forskningsråd: Anvik, Cecilie Høj; Bliksvær, Trond; Breimo, Janne Paulsen; Lo, Christian; Olesen, Esben Søndergaard Bruun; Sandvin, Johans Tveit
2017
Professional and organizational power intertwined: barriers for networking? 2017, Breimo, Janne Paulsen; Sandvin, Johans Tveit; Lo, Christian; Anvik, Cecilie Høj; Turba, Hannu
2015
Mapping the hindrances and barriers to employment as experienced by vulnerable populations. Experiences of the Roma individuals on the Romanian labour market. 2015, Alexiu,, Teodor Mircu; Birneanu, Andreea, Georgiana; Baciu, Elena Loreni; Sandvin, Johans Tveit; Fylling, Ingrid; Breimo, Janne Paulsen
2013
Utskrevet til NAV - hva da? 2013, Breimo, Janne Iren Paulsen; Sandvin, Johans Tveit; Thommesen, Hanne
2010
Public - private partnership in preventive social work 2010, Bjørgo, Frode; Johansen, Per Olav; Sandvin, Johans T.; Hutchinson, Gunn Strand
The use of standardized measures in individual social work 2010, Hutchinson, Gunn Strand; Sandvin, Johans T.; Bruaset, Unn Rigmor; Sommerseth, Toril
2009
Samarbeid mellom det offentlige og frivillige organisasjoner i forebyggende sosialt arbeid 2009, Bjørgo, Frode; Johansen, Per Olav; Hutchinson, Gunn Strand; Sandvin, Johans T.
Bruk av standardiserte verktøy i individuell tjenesteyting 2009, Bruaset, Unn Rigmor; Sommerseth, Toril; Hutchinson, Gunn Strand; Sandvin, Johans T.
2005
Ung och utan arbete i Boden. Utvärdering av projektet: En arbetsmarknad för alla unga i Boden 2005, Sandvin, Johans T.; Josefsson, Barbro; Nordlund, Anders; Vidman, Åsa
2003
Individuell plan. Et sesam, sesam 2003, Kommuneforlaget AS: Thommesen, Hanne; Normann, Trine; Sandvin, Johans T.
2002
Sluttdokumentet fra Rådet for vurdering av praksis og rettsikkerhet etter sosialtjenesteloven, kapittel 6A 2002, Syse, Aslat; Bakke, Anne; Grasli, Sidsel; Linaker, Olav M; Rypdal, Gretha; Rønningen, Elin
1997
Normalisering som disciplinering 1997, ?: s. 6-12 Söder, Mårten; Lichtwarck, Willy; Magnusson, Tone; Sandvin, Johans T.
1994
Vi sto han av! Sammendragsrapport av "Levekår og livskvalitet i Nordland 1994, Sandvin, Johans T.; Størkersen, Jan R; Fylling, Ingrid; Hanssen, Jan-Inge
Levekår og livskvalitet i Nordland 1994, Størkersen, Jan R; Hanssen, Jan-Inge; Fylling, Ingrid; Sandvin, Johans T.