Kristin Anne Østrem Fløtten

Førstelektor emeritus
Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
Office
Bodø, Hovedbygning 342813
Areas of expertise
Intercultural competence, Democracy and education, Cultural diversity, Pedagogy, Sami
Førstelektor pedagogikk. Arbeidet på barnehagelærerutdanningen siden 1993. Hovedfag førskolepedagogikk.Bevissthet om og føringer for barnehagens innhold før årsplanpålegget av 1984. En studie av Barnas Hus barnehage fra 1941 til 1984.
Førskolelærer fra Bodø lærerhøgskole, barnehagekonsulent Bodø, styrer. Arbeidet privat Røde Kors- og kommunal .
Undervisning og koordinering ved Høgskolen i Bodø fra 1993 Praksisleder. Kompetansearbeid sammen med fylkesmannen i Nordland innenfor mangfold, samisk-lulesamisk fra 2006 - 2016.. Ledet Nordlandsdelen av NAFO sitt barnehageprosjekt fra 2006-2010. Har bl.a. har hatt faglig ansvar fordypning i BLU småbarnspedagogikk og 'mangfold og mestring i barnehage og skole'. Forsterkning i BLU 'samisk-lulesamisk barnehagelærerkunnskap. Undervisning og veiledning førskolelærer- & barnehagelærerstudiet. Undervisning og nettverk mangfold og samisk-lulesamisktilknyttet virksomhet.
Særlig interesse undervisningsorganisering, undervisningsreise, mangfold, synlig samisk-lulesamisktilknyttet virksomhet på Nord og i barnehagene.
Underviser i fordypningen i BLU, 'mangfold og mestring i barnehage og skole' (MaMe). Er opptatt av potensialet i eksterne samlinger i studiene, for studenter, lærere og kvaliteten i profesjonsutdanningen.
Underviser på forsterkningen 15stp 'samisk-lulesamisk barnehagelærerkunnskap i BLU.
Har vært tett knyttet til undervising i BLU kunnskapsområde SRLE. Har arbeidet med profesonsutvikling og -kunnskap i BLU. Har bidratt med og i seminarer om 'barnehagelærerens kunnskap og ansvar om sorg- og krise', 'den gode samtalen', kollegaveilednings som utgangspunkt for 'kullingveiledning'. Har vært delaktig i eksamensformer som 'barnehagelærerens kunnskap om og ansvar for flerkulturell forståelse', 'fagdag for barnehagefolk' med inviterte gjester fra barnehagene.
Forskningsprosjektet «Barnehagelærerutdanningens integrering av samiske perspektiver som synlige og grunnleggende deler av læreplanene.»Intervjuer av et utvalg av studenter, lærere. Dokumentanalyse. NSD Prosjektnr: 60940
ECERA2019 Thessalonoki . Poster 2019. Perspectives on indigenous curricula contents what may be the further steps to secure and develop a Saami perspective, indigenous knowledge in the ECEC Teacher education. Kristin A. Ø. Fløtten EC Teacher education, Bodø, the Faculty of Education and Arts , Nord University, Norway .
Forskningsprosjektet European Quality Seal (EQS). Part of the European Quality Seal study (EQS)Led by prof Wolfgang Tietze and PädQUIS® gGmbH ,13 participating countries. A survey study for educators, parents, students and administrations. Prosjektdeltager. Prosjektet i Norge ledes av Elisabeth Bjørnestad. EECERA presentation, 2nd presenter med Ellinor Myrvang. Saami content in teacher education ECEC-parents view on diversity and indigenous culture as a prerequisite for curricula making.Presenters: Ellinor Myrvang & Kristin A. Ø. Fløtten Nord University , Faculty of Education and Arts, EC teacher programme, Bodø, Norway.
Kulturelt og språklig mangfold i barnehager og skoler i Trøndelag og Nord-Norge.2014-2015. €¢Prosjektet er en del av Kompetanse for mangfold - et nasjonalt kompetanseløft i regi av Utdanningsdirektoratet (2013-2015).Universitetet i Tromsø €“ Norges arktiske universitet, Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim. Prosjektleder professor Hilde Sollid ved UiT. Dokumentasjon av praksiser og refleksjoner i barnehager og skoler som allerede har erfaring med flerspråklige og flerkulturelle barn. Flerstedlig teametnografi: Intervju, guided walks, observasjoner, bilder, dokumenter, feltnotater og refleksjonsnotater.
EECERA 2016. Proposal ID: 2168.Integrating Sami perspectives into kindergarten curriculum €“ opportunities for professionals to share good practice (INDIVIDUAL PAPER PRESENTATION) KRISTIN A. Ø. FLØTTEN Nord University, Mørkved, , BODØ, Norway
PoMBiN. Samarbeid med Södertörns högskola, pilot . Hvilke praksiser omkring mangfold kommer til uttrykk i barnehagefeltet i nord? (PoMBiN).Prosjektet har som formål å forstå hvordan studenter, barnehagelærerutdannere og øvrige i barnehagefeltet ser på mangfoldsperspektiver i barnehagen og barnehagelærerutdanningen, noe som kan styrke kvalitets- og utviklingsarbeidet i barnehagelærerutdanningen i Norge og Sverige. Eier: Cathrine Bjerknes, partner Kristin A. Ø. Fløtten