Line Kolås

Associate Professor
Faculty of Social Sciences
Office
Levanger, G Nordlåna 3132
Areas of expertise
E-learning, ICT, Educational Research, Pfdk

Jeg er førsteamanuensis og fagperson med engasjement for undervisning og forskning innen IT, pedagogisk bruk av digitale verktøy, kvalitativ forskning og utdanningsforskning.

Jeg var prosjektleder for P3 €“ Learning through construction i Excited €“ senter for fremragende IT-utdanning i perioden 2017-2021, og fortsetter som klyngeleder for klynge 2 - Pedagogikk innen IT-utdanning fra 2022 (Excited).

Min faglige kompetanse er innen design av e-læringssystemer, pedagogisk bruk av IKT, profesjonsfaglig digital kompetanse, kvalitativ forskningsmetodikk, IT-utdanning / IT fagdidaktikk og utdanningsforskning.

I 2021 ble jeg anerkjent som merittert underviser ved Nord universitet.

Jeg underviser for øyeblikket i studieprogrammene " Spill og opplevelsesteknologi" og Masterfordypningen innen profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10. trinn" ved masterstudiet " Tilpasset opplæring" .
I tillegg er jeg veileder på doktorgradsprosjekt.

Internasjonale prosjekter:

  QUIS (2005-06): QUIS €“ Quality, Interoperability and Standards in e-learning. (EU-prosjekt under €œThe eLEARNING programme" , DG EAC/26/04).
 • E-LEN (2003-04): E-LEN (EU-prosjekt under Socrates programmet, ref.nr: 101421-CY-2002-1-CY-minerva-mmp)

Nasjonale prosjekter:

  SFU Excited. Klyngeleder for klynge 2 - Pedagogy in IT education, som er en av tre klynger i senterets andre periode (2022-2026).
 • SFU Excited. Prosjektleder for P3 - Learning through construction (2016-2021), som er ett av fem prosjekter i Senter for fremragende undervisning Excited ved NTNU og Nord universitet.
 • Studenter som forskningsteam (2017-18). Norgesuniversitetsprosjekt. Utprøving av forskningsmetoder som pedagogiske metoder.
 • Interaktivt virtuelt feltarbeid (2017-18). Norgesuniversitetsprosjekt, med fokus på bruk av 360 graders bilde og video i kurs med feltarbeid.
 • E-læring i landbruket (2016).
 • Det digitale bibliotek (2015-16).
 • Å tolke et gevir (2013-2014).
 • VisPed (2012-13).
 • PLN €“ Personlige læringsnettverk (2012-13).
 • SAK 7 €“ teknologi.
 • Nærproduksjon av video (2011-12). Finansiert av Norgesuniversitetet.
 • Kreativ leik med IKT
 • Kreativ bruk av LMS (2005-06).

2020
Interactive Virtual Field Trips 2020,;Kolås, Line; Eriksen, Lasse Frost; Hoem, Jon Øivind; Nygård, Ståle André; Holand, Ivar Svare
Female Students’ Reflections for Inclusive Physical Learning Environments 2020,;Sigurdardottir, Helga Dis Isfold; Munkvold, Robin Isfold; Szynkiewicz, Justyna; Kolås, Line
2019
Kodet katapulter og dansende engler 2019,;Gifstad, Lornts Eirik Gifstad; Kolås, Line
Forskning på egen undervisning 2019,;Munkvold, Robin Isfold; Kolås, Line
2016
Interactive modules in a MOOC 2016,;Nordseth, Hugo; Kolås, Line; Hoem, Jon
Learning with educational apps 2016,;Kolås, Line; Nordseth, Hugo; Munkvold, Robin
Forsker-date, innslag i God Ettermiddag Trøndelag 2016,;Kolås, Line; Krogstie, Birgit Rognebakke
2011
Digital kompetanse gjennom internasjonalt samarbeid 2011,;Nordseth, Hugo; Gray, Bill; Kolås, Line; Munkvold, Robin; Skavhaug, Trygve Wicklund; Thorshaug, Arve