Ole Evjen

Senior Advisor
Faculty of Nursing and Health Sciences
Areas of expertise
Study adviser, Intranet, Web, Student exchange

Mine ansvarsområder:

Studieveiledning

 • Bachelor i sykepleie, studiested Namsos

Saksbehandling av studentsaker

 • godkjenningssaker
 • permisjon
 • idividuelle utdanningsplaner
 • studierett
 • 4. forsøk eksamen
 • saksforberedelse før oversendelse til Klagenemnda
 • utveksling
 • praksisfordeling

Fagstøtte

 • Administrativ ressurs for faggruppe Helsetjenesteinnovasjon, samhandling og ledelse.
 • Studieplaner, emner på nett (EpN), kull- og klasselister.

Ansvar for informasjon på nett:

 • Er i teamet for kommunikasjon ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Skriver nyhetssaker.
 • Informasjonen på fakultetets side på iNord (intranett)
 • Studiesidene
 • FSHs eksterne nettside
 • Med i Nord universitets web-gruppe

Rekruttering

 • Salgstekster på studienes nettsider
 • Utsending av spesifikt markedsføringsmateriale for studietilbud

Inkluderende læringsmiljø

 • Kontakt med Hjelpemiddelsentralen, NLB, NAV og andre instanser.