Music Research North

The research group Music Research North consists of researchers working within the field of ethnomusicology, music anthropology and cultural studies.

​​​​​​​​​​​​​​​Music Research North contributes to research activities on music in or as culture. Many projects are connected to issues like music and cultural identification, music and place, ethnicity, politics, and regional studies with a main focus on the circumpolar area. The group contributes also to research based education with literature and theoretical knowledge. The group also include researchers who are working on arts based research. We have a broad international network, collaborating with researchers internationally, especially within the nordic countries.

Publications from the research gro​up are used as reading material in master education, in addition to a more general development of theory and perspectives within musicology, especially ethnomusicology and cultural studies.

Research projects


Samisk musikk

Prosjektet ledes av professor Ove Larsen.

Prosjektet har fokusert på ulike problemstillinger knyttet til forskning på samisk musikk. Spesielt har det omhandlet perspektiver på etnisitet, identifikasjon og sammenhenger med klingende materiale. Prosjektet har produsert fagfellevurderte artikler om aktører som Frode Fjellheim, Adjágas. I tillegg har deltakere presentert og formidlet forskning gjennom foredrag ved både nasjonale og internasjonale konferanser. Prosjektet har også vært knyttet til sammenhenger mellom musikkantropologisk feltarbeid og kunstbasert forskning, og hvordan forholdet mellom utøvende praksiser relatert til feltarbeid kan danne grunnlag for ny kunnskap om sammenhenger mellom musikk og kulturelle prosesser.

Publikasjoner:

Fagerheim, Paal 2014, “Sounding Sámi Sentiments”, i Studia Musicologica Norvegica, Universitetsforlaget, Oslo

Larsen, Ove 2015. «Sangen vi glemte – revitalisering av sørsamisk musikkultur», i Musikk, folk og landskap, 89-111, Orkana Akademisk

Larsen, Ove 2005. ”Sørsamisk musikkultur: aktuelt uttrykk med historiske røtter”, i Studia Musicologica Norvegica 31: 85-103

Populærmusikk

Prosjektet ledes av professor Paal Fagerheim.

Prosjektet inkluderer forskning som omhandler temaer og perspektiver knyttet til populærmusikk. Dette kan inkludere både analytiske prosjekter mot klingende musikk, i tillegg til sosiologiske og kulturteoretiske perspektiver. Ove Larsen har publisert tre fagfellevurderte artikler om rockemusikk, samfunn og miljø på 1960-tallet i Hemnes og Rana kommune. Fagerheim har publisert på reggae, rap og lokal identitet, i tillegg til forskning på musikkbransje, kulturindustri og nye prosesser i populærmusikalsk publishing og låtutvikling.

Publikasjoner:

Larsen, Ove 2019. «Rock i Rana – 60-tallsmusikken som narrativ og nostalgi”, under utgivelse i Tidsskrift for kulturforskning, Novus forlag

Fagerheim, Paal 2015, ”Rap og reggae under nordlyset. Populærmusikk, steder og musikalsk migrasjon” i Musikk, folk og landskap, Orkana Akademisk, Stamsund

Larsen, Ove 2015.  «Populærmusikk fra Korgen – rockens rolle sett fra utkanten», Tidsskrift for kulturforskning, vol. 14, nr.1, Novus forlag

Fagerheim, Paal 2012, "Bodø City Hardcore: refleksjoner om populærmusikalske nettverk og stedstilhørighet", publisert i Musikk, politikk og globalisering (red. Dybo, Tor og Oversand, Kjell), Tapir Akademisk Forlag, Oslo

Larsen, Ove 2012. «Fra kaffe i Korgen til bingo på Mo» - rock som uttrykk for lokal identitet», i Musikk, politikk og globalisering (red. Dybo/Oversand), side 283-309

Fagerheim, Paal 2011, "Musikalske praksiser i sosiale mellomrom: refleksjoner omkring relasjonelle aspekter i kunst, estetikk og populærmusikk", publisert i NTM-online, Universitetet i Agder, Kristiansand

Fagerheim, Paal 2007, "The Social Aesthetics of Noise: Investigating the Soundscape of Public Enemy", publisert i Music, Metamorphosis and Capitalism (red. John Wall), Cambridge Scholars Publishing

Larsen, Ove (2003). «Rock som uttrykk for lokal identitet – en studie av rockegruppene «Freak» og Igor Kill and the Sitting Bulls» fra Hemnesberget», i Studia Musicologica Norvegica 29.

Fagerheim, Paal 2002, "Activity Theory in Jazz Research", i Challenges in Norwegian Jazz Research, (red. Alterhaug, Dybo, Oversand), NTNU, Trondheim

Folkemusikk

Prosjektet ledes av professor Ove Larsen.

Prosjektet inkluderer forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid som omhandler ulike perspektiver på folkemusikk. Prosjektet har resultert i fagfellevurderte artikler om folkemusikk i nasjonale tidsskrift, i tillegg til kunstnerisk utviklingsarbeid ved Ove Larsens ensemble Dr. Larsen. Eksempler på dette er album som Min vemods Fryd (1995) og Blå resept (2009)

Publikasjoner:

Larsen, Ove 2016. «Music and social context”, i Encyclopedia of The Barents Region (Vol. I-II), Pax forlag

Larsen, Ove 2015. «Folkemusikk, pensum og landskap», i Musikk, folk og landskap, s. 237-250, Orkana Akademisk

Larsen, Ove 2013. «Nordområdenes musikk II – nordnorsk folkemusikk som politisk og pedagogisk pensum». Musikk og tradisjon 27, 2013: 80-94. Novus forlag

Larsen, Ove 2011. ”Nordområdenes musikk – om folkemusikkens rolle og stilling sett fra nord”. Musikk og tradisjon 25, 2011: 120-147. Novus forlag

Larsen, Ove 2007. «Feltarbeid sommetodologisk utfordring i framtidas analyser av gehørtraderte musikkformer», i Studia Musicologica Norvegica 33: 153-169

Larsen, Ove 2002. “Revitalisering av “autentiske” musikkuttrykk som etnomusikologisk problemfelt”. Studia Musicologica Norvegica 28: 121-128

Blå vegen 

Prosjektet ledes av professor Paal Fagerheim.

Blå vegen er et kunstbasert forskningsprosjekt der kunstnerisk utviklingsarbeid møter teoretiske og akademiske perspektiver fra antropologien, perspektiver på lokal og regional identitet, utforskning av ulike typer kunnskaper om musikk, ulike formidlingsstrategier av kunnskap og blant annet en videreutvikling av et geografisk særegent musikalsk repertoar. 

Prosjektet tar utgangspunkt i tradisjonelle slåtter fra Helgelandskysten og østover langs blå vegen til Umeå. Disse slåttene omarrangeres for et spesifikt ensemble og kombineres med historiefortellinger og lokale fortellertradisjoner.

Pågående prosjekt, turné høst 2019

Circumpolar Music Traditions

Prosjektet ledes av professor Paal Fagerheim.

Internasjonalt prosjekt som søker ekstern finansiering fra University of the Arctic. Internasjonalt prosjekt med mål om å utvikle og produsere et podcaststudium om musikktradisjoner i nordområdene for UArctic.

Samarbeidspartnere:

Professor Alf Arvidsson, Etnologi, Umeå Universitet
Professor Steven Feld, University of Texas
Professor Tor Dybo, Universitetet i Agder
Professor Tina Ramnarine, Ethnomusicology, Royal Holloway, University of London
Professor Martin Stokes, King’s College London

Kunstnerisk utviklingsarbeid

Prosjektet ledes av professor Bodvar Moe.

Prosjektet har resultert i en rekke kunstneriske arbeider som har strategiske tilknytninger til musikktradisjoner og kunstneriske praksiser i nordområdene. Moe sin verkliste inneholder blant annet operaer, kammermusikk, teatermusikk, korverk, etc. Mange av disse tar utgangspunkt i tradisjonsmusikk fra nordområdene.

Verkliste_Bodvar_Moe


Closed Projects


Closed research projects

Drevjaslåttens estetikk. Verdinormer nedfelt i en folkelig uttrykksform.
Leader: Ove Larsen
Objective: PhD.thesis, general theoretical development

Nordnorsk faenskap. Produksjon, ritualisering og identifikasjon i rap.
Leader: Paal Fagerheim
Objective: PhD thesis, general theoretical development

På sporet av improvisasjonens potensiale.
Leader Svein-Halvard Jørgensen.
Objective: PhD.thesis, general theoretical development

Compositions.
Leader: Bodvar Drotninghaug Moe,
Objective: arts based research, art development
 Research Group Leader

External members:

Ove Larsen
Bodvar Drotninghaug Moe​
Ellen Marie Bråthen Steen, stipendiat i musikkvitenskap ved Musikkonservatoriet, Universitetet i Tromsø.