Mental Health Research Group

We are an interdisciplinary research group that draw on a range of different research methods to develop new knowledge and understanding of mental health from a life course perspective.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​We engage in applied research projects and contribute to university education programs, inform policy and support the development of practice. We use methods that ensure broad collaboration between all stakeholders involved in services, education and relevant practice environments. We share our results in a range of different forms to reach members of the public, practitioners, policy-makers and researchers nationally and internationally.​

Members

​​​​​​
​​​​

 

 

Jeg er førsteamanuensis i psykisk helsearbeid ved Nord universitet. Utdanning Jeg er utdannet sykepleier, har videreutdanning i psykisk helsearbeid, master i klinisk sykepleie og ph.d i studier av profesjonspraksis. Forskningsinteresser Mine forskningsinteresser er arbeid og psykisk helse, psykisk helsearbeid, recovery, implementeringsforskning, rehabilitering og hverdagsrehabilitering. Metodologisk jobber jeg mest med kvalitativ forskning. ​NORD\03201234Fakultet for sykepleie og helsevitenskapFørsteamanuensis8/12/2022 7:10:03 AMhttps://min.nord.no:443/Person.aspx?accountname=NORD%5C03201234https://min.nord.no:443/User Photos/Profilbilder/03201234_MThumb.jpgCathrine Fredriksen MoePsykisk helse;Sykepleie;Recovery;Forskningsgruppe psykisk helse;Arbeidsinkludering;Forskningsetikk;Etikk;Master i helsevitenskap;Recovery-orienterte praksiserc30d8596-6843-4468-b7a8-5c0df2c7211943fed0f0-f9cb-4220-b35c-28bc5f7848efcathrine.f.moe@nord.no79034Bodø+47 75 51 79 05
NORD\01702502Fakultet for sykepleie og helsevitenskapFørsteamanuensis8/12/2022 7:10:07 AMhttps://min.nord.no:443/Person.aspx?accountname=NORD%5C01702502https://min.nord.no:443/User Photos/Profilbilder/01702502_MThumb.jpgElse Marie LysfjordForskningsgruppe psykisk helsec30d8596-6843-4468-b7a8-5c0df2c7211991f50057-dfb8-4168-bc17-efdbecace4c8else.m.juul@nord.no79931Namsos+47 74 21 23 34
Jeg er ph.d.-student og jobber som stipendiat ved Nord universitet​​. ​For tiden er jeg prosjektleder i doktorgradsprosjektet Barnets beste i foreldretvistsaker brakt inn for ​retten. ​ ​ ​​NORD\06042932Hovedbygget 3.etg. kontor 316Fakultet for sykepleie og helsevitenskapStipendiat8/12/2022 7:40:01 AMhttps://min.nord.no:443/Person.aspx?accountname=NORD%5C06042932https://min.nord.no:443/User Photos/Profilbilder/06042932_MThumb.jpgEva Cathrine Lyngstad-AlderferForskningsgruppe psykisk helse;Sosialt arbeid;Sosiologi;PsykologiUniversity of Colorado at Boulder (BA psychology and neuroscience);Oslo Metropolitan university (MA social work)c30d8596-6843-4468-b7a8-5c0df2c7211968093180-0b22-4c25-a090-c993a57ddae4eva.c.lyngstad-alderfer@nord.no79905Levanger+4774022503
Mitt navn er Hege Rasmussen Eid og jeg ble i juni 2020 ansatt som førsteamanuensis i psykisk helse ved Nord universitet. Før dette har jeg jobbet som psykiatrisk sykepleier ved Klinikk for rus og psykiatri ved Sykehuset Namsos, de siste 7 årene ved Alderspsykiatrisk poliklinikk. Jeg disputerte med min PhD avhandling i november 2019. Min doktorgrad i medisin og helsefag (NTNU, medisinsk fakultet, institutt for psykisk helse) omhandler risikofaktorer for frontotemporal demens samt pårørendes opplevelser av tidlig sykdomsfase av frontotemporal demens. Jeg er tilknyttet forskningsgruppen Psykisk helse ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) og er også tilknyttet NTNU, Institutt for psykisk helse. For tiden arbeider jeg med forskningsprosjektet NYSAP. Dette prosjektet har som formål å utvikle samarbeidet med praksisfeltet med sikte på å øke og utvikle antall praksisplasser, øke formell veiledningskompetanse og ta i bruke digitale flager for å øke samarbeidet med praksisfeltet knyttet til sykepleierstudenter i praksis. .NORD\060272951108Fakultet for sykepleie og helsevitenskapFørsteamanuensis8/12/2022 7:40:01 AMhttps://min.nord.no:443/Person.aspx?accountname=NORD%5C06027295https://min.nord.no:443/User Photos/Profilbilder/06027295_MThumb.jpgHege Rasmussen EidDemensomsorg;Praksisveiledning;Praksis;Kommunikasjon;Forskningsgruppe psykisk helsec30d8596-6843-4468-b7a8-5c0df2c721192720ea8a-4c0d-4f59-bf06-99573b4fab67hege.r.eid@nord.no79969Namsos+47 74 21 23 49
NORD\01700135Fakultet for sykepleie og helsevitenskapFørstelektor8/12/2022 7:10:10 AMhttps://min.nord.no:443/Person.aspx?accountname=NORD%5C01700135Heidi Haug FjoneForskningsgruppe psykisk helsec30d8596-6843-4468-b7a8-5c0df2c721196a5d2576-24fb-4264-9a84-74f9d7ba28f4heidi.h.fjone@nord.no79772Namsos+47 74 21 23 58
NORD\01704076Fakultet for sykepleie og helsevitenskapPsyksiske helseplager og natur;SalutogeneseUniversitetslektor8/12/2022 7:10:04 AMMetformin under graviditeten- og barnets helse;Villmarksterapi- behandling og forebygging av psyksike helseplagerhttps://min.nord.no:443/Person.aspx?accountname=NORD%5C01704076https://min.nord.no:443/User Photos/Profilbilder/01704076_MThumb.jpgHeidi Vibeke Bagøien LudvigsenForskningsgruppe psykisk helseNTNU master i klinisk helsevitenskap (2011);HINT bachelor i sykepleie (2003);HIST Mellomleder (2012);USN Friluftsliv og uterehabilitering (2019)c30d8596-6843-4468-b7a8-5c0df2c72119Uterehabilitering;Villmarksterapi;Medikamenthåndtering;Klinisk sykepleie;Førstehjelp;Psykiske helseplager hos ungeae4cad74-9fca-49fd-9b82-cfdafed3a9c3heidi.v.ludvigsen@nord.no78910Levanger+47 7402 2929
Jeg er faggruppeleder for vernepleie og psykisk helsearbeid i Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. De siste årene har jeg jobbet med en doktorgrad i sosialt arbeid der jeg har fokusert på tverrfaglig samhandling i tjenester for barn og familier. Før jeg begynte som ansatt på Høgskolen i Nord Trøndelag og senere i Nord universitet jobbet jeg som vernepleier i kommunesektoren med mennesker med sammensatte behov i deres hverdagsliv. Jeg er opptatt av at forskningsarbeidet ved universitetet skal bidra til fagutvikling i tjenestene som gis i kommunene, og bidrar gjerne til fag- og forskningsformidling til praksisfeltet. Bakgrunn Bachelorgrad i vernepleie fra Høgskolen i Nord- Trøndelag (2004). Vernepleier i Verran kommune (2004-2009). Veiledning og konsultasjonsmetodikk (2005-2009) Høgskolelærer og lektor ved vernepleieutdanninga i Namsos (2009-2014). PhD stipendiat (2014-2018) Mastergrad i funksjonshemming og samfunn fra NTNU (2011). Doktorgrad i samfunnsvitenskap og sosialt arbeid fra NTNU (2019). ​Foto: Brynhild Bye-TillerNORD\01703047NamsosFakultet for sykepleie og helsevitenskapFørsteamanuensis8/12/2022 7:10:01 AMhttps://min.nord.no:443/Person.aspx?accountname=NORD%5C01703047https://min.nord.no:443/User Photos/Profilbilder/01703047_MThumb.jpgIngunn SkjesolRehabilitering;Sosialt arbeid;Sosial inkludering;Tilrettelegging;Barn og ungdom;Vernepleie;Folkehelse;Forskningsgruppe psykisk helsec30d8596-6843-4468-b7a8-5c0df2c721194b764708-1c2f-412d-bba2-10a28ef215f1ingunn.skjesol@nord.no79770Namsos+47 74 21 23 29
Jeg er 64 år gift og har en sønn, 2 bonusdøtre og 5 barnebarn. Mine fritidsinteresser er: Håndball, terrengsykling, ski og fjellturer. Jeg er en stereofreak og liker å høre på musikk. Går også gjerne på konserter. I helgene drar jeg ofte til Sulitjelma (Giken). Det er et sted og område jeg er blitt veldig knyttet til. I feriene reiser jeg ofte til Syd Frankrike, Pyreneene, Italia, Sveits. Å vandre i alpene, nyte god mat og vin og ikke minst suge inn kulteren der er fantastisk.NORD\03200323Fakultet for sykepleie og helsevitenskapFørsteamanuensis8/12/2022 7:10:13 AMhttps://min.nord.no:443/Person.aspx?accountname=NORD%5C03200323https://min.nord.no:443/User Photos/Profilbilder/03200323_MThumb.jpgJonny MækelæForskningsgruppe psykisk helsec30d8596-6843-4468-b7a8-5c0df2c721199fbe476e-4bca-4ecd-bc67-0273448a0944jonny.makela@nord.no79270Bodø+47 75 51 75 71
Jeg er førsteamanuensis i helse- og sosialvitenskap ved faggruppe vernepleie og psykisk helse, FSH. Jeg er også leder for forskningsgruppe i psykisk helse ved Nord universitet. Lenke til nettside​ Min doktorgradsavhandling innen helsevitenskap omhandlet recovery hos mennesker med langvarige psykiske problemer og hadde fokus på deltakelse i kunstaktiviteter i psykisk helsevern Lenke til prosjektpresentasjon​ I 2012 begynte jeg i høgskole- og universitetssektoren. Før dette hadde jeg stilling som behandler og fagkoordinator i psykisk helsevern. Jeg er utdannet klinisk sosionom, familieterapeut og har 15 års erfaring fra psykiatrisk poliklinikk, akutt- og intermediær sengepost. Jeg har vært spesielt opptatt av å utvikle god behandling til mennesker med spiseforstyrrelser og personlighetsforstyrrelser. Kontinuerlig fagutvikling har vært viktig og dette har gitt utslag i videreutdanning innen familieterapi, skjematerapi, dialektisk atferdsterapi (DBT), EMDR og 1,5 års kompetanseprogram om spiseforstyrrelser. Jeg har drevet både individual behandling gruppebehandling. Ettersom jeg fortsatt savner det kliniske arbeidet i psykisk helsevern forsøker jeg å holde meg oppdatert gjennom forskningsbasert undervisning og utvikling av nye forskningsprosjekt innen psykisk helsefeltet. Bakgrunn Førsteamanuensis og forskningsgruppeleder (2019--) Stipendiatrepresentant. Forskningsutvalget FSH, Nord universitet (2018- 2019). Stipendiat i helsevitenskap, NTNU (2015-2019) Universitetslektor, Campus Namsos (2012 -2015) Behandler/klinisk sosionom, Sykehuset Namsos, psykiatrisk poliklinikk (2011-2012) Klinisk terapiutdanning innen skjematerapi, DBT og EMDR (2006-2010) Fagkoordinator/klinisk sosionom/klinisk forsknings-medarbeider, St.Olavs Hospital, Brøsetpoliklinikken og Nidaros DPS (2006-2012) Klinisk videreutdannig i familieterapi og systemisk praksis fra Diakonhjemmets høgskole (2003-2005) Hovedfag i sosialt arbeid fra NTNU (2003) Behandler, Sykehuset Namsos, psykiatrisk akutt- og intermediær sengepost (2001-2005) Miljøterapeut, Sykehuset Namsos & Sykehuset Levanger, psykiatrisk akuttpost og intermediærpost (1999-2001) Miljøterapeut, Avlastningsbolig for barn & unge, Levanger kommune (1999-2001) Bachelorgrad i sosialt arbeid fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (1996-1999)NORD\01701006Campus NamsosFakultet for sykepleie og helsevitenskapSalsa;fjellturer;lesing;reiseFørsteamanuensis8/12/2022 7:10:18 AMhttps://min.nord.no:443/Person.aspx?accountname=NORD%5C01701006https://min.nord.no:443/User Photos/Profilbilder/01701006_MThumb.jpgKristin Berre ØrjasæterPsykisk helse;Sosialt arbeid;Recovery;Kvalitativ forskningsmetode;Folkehelse;Forskningsgruppe psykisk helse;Kunst og helse;Recovery-orienterte praksiserc30d8596-6843-4468-b7a8-5c0df2c721196f73375f-055a-4ce9-8025-017dd9a03bdckristin.b.orjasater@nord.no79494Namsos+47 74 21 23 37
NORD\01702411Fakultet for sykepleie og helsevitenskapFørsteamanuensis8/12/2022 7:10:04 AMhttps://min.nord.no:443/Person.aspx?accountname=NORD%5C01702411Lena-Mari SjöblomForskningsgruppe psykisk helsec30d8596-6843-4468-b7a8-5c0df2c721192187c93e-b454-4e31-bf0d-777eac37c89flena-mari.sjoblom@nord.no79481Namsos+47 74 21 23 17
NORD\06048334Fakultet for sykepleie og helsevitenskapStipendiat8/12/2022 7:40:01 AMhttps://min.nord.no:443/Person.aspx?accountname=NORD%5C06048334https://min.nord.no:443/User Photos/Profilbilder/06048334_MThumb.jpgMarianna Agata BorowskaForskningsgruppe psykisk helsec30d8596-6843-4468-b7a8-5c0df2c7211901614b1f-ee72-4277-89cd-b5a651a5aaf6marianna.borowska@nord.no80385Bodø+4775517025
NORD\06042304Fakultet for sykepleie og helsevitenskapUniversitetslektor8/12/2022 7:30:02 AMhttps://min.nord.no:443/Person.aspx?accountname=NORD%5C06042304Marthe BjørgumForskningsgruppe psykisk helsec30d8596-6843-4468-b7a8-5c0df2c721191b916313-1c3c-45b5-9d1f-3fed04b3b7femarthe.bjorgum@nord.no79846Bodø+4775517096
NORD\01701798Fakultet for sykepleie og helsevitenskapUniversitetslektor8/12/2022 7:10:09 AMhttps://min.nord.no:443/Person.aspx?accountname=NORD%5C01701798Monica FinnangerForskningsgruppe psykisk helsec30d8596-6843-4468-b7a8-5c0df2c721190b27f403-9e9a-4186-9b19-0a12cf85dc29monica.finnanger@nord.no79483Namsos+47 74 21 23 31
Sosionom med erfaring i hovedsak fra sosialkontor, kompetansesenter innen rusfaget og HiNT/Nord universitet. Jobba mye med fag- og teamutvikling samt prosjekter i kommunalt rusarbeid i nært samarbeid med Fylkesmannen.Vært med og arrangert flere nasjonale og regionale konferanser innen russektoren. Videreutdanning innen veiledning og innen rusarbeid Hovedfag sosialt arbeid med fokus på ungdom, rus og kjønn. Førstelektor i sosialt arbeid Du finner meg til daglig i 1. etasje i Hovedbygget på Levanger.NORD\01703253Fakultet for samfunnsvitenskapFørstelektor8/12/2022 7:10:06 AMhttps://min.nord.no:443/Person.aspx?accountname=NORD%5C01703253https://min.nord.no:443/User Photos/Profilbilder/01703253_MThumb.jpgPaula Sofie HauganKommunikasjon;Rus;Sosialt arbeid;Læring og prestasjonsutvikling;Motivasjon;Veiledning;Forskningsgruppe psykisk helsec30d8596-6843-4468-b7a8-5c0df2c721190c6b1cb9-66d6-4f67-85bf-73d207eb3636paula.s.haugan@nord.no78832Levanger+47 74 02 27 63
Jeg innehar rollen som studieprogramansvarlig (SPA) for master i psykisk helsearbeid. Jeg er representant i det lokale utdanningsutvalget for FSH. De siste årene har jeg vært FSH sin fakultetstillitsvalgte i forskerforbundet ved Nord universitet. I tillegg er jeg lokal politiker og sitter i kommunestyret.Før jeg begynte på høgskolen i Nord-Trøndelag og senere Nord universitet jobbet jeg som sykepleier i kommunale hjemme- og omsorgtjenester og etterhvert i sykehus som psykiatrisk sykepleier i akutt psykiatrisk sengepost. Jeg er opptatt av relasjoner mellom folk. Forsknings- og utdanningsarbeid bør formidles på en slik måte at det styrker relasjonene mellom folk, fag og forskning. Bakgrunn Utdanning: 2018 Corse Devloping Doctoral Supervision, conducted by the University of Agder, Nord and Stavanger. 2013 Disputas for graden Dr.phil. ved Mittuniversitetet, avdeling for helsevitenskap. 2006 Mastergrad i helsefag. Ved universitetet i Tromsø 2002 Videreutdanning i veilednings- og konsultasjonsmetodikk del 2. Ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. 2001 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Ved NTNU 2000 Videreutdanning i veilednings- og konsultasjonsmetodikk del 1. Ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. 1996-1998 Avlagt eksamen i videreutdanning i psykiatrisk sykepleie. Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. 1989-1992 Offentlig godkjent sykepleier. Ved Namdal sykepleierhøgskole. 1991 Eksamen philosophicum. Ved NTNU. Yrkeserfaring: 2016- 100% st. 1. amanuensis. Nord Univeristet. 2013-2015 100 % st. 1. amanuensis. Høgskolen i Nord-Trøndelag. 2006-2013 100 % st. Lektor. Høgskolen i Nord-Trøndelag. 2002-2003 Kursleder for etterutdanningskurs i psykisk helsearbeid for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, Olav Duun videregående skole. 2001-2006 Høgskolelærer (50 % st.). Høgskolen i Nord-Trøndelag. 1998-2002 100% st. Psykiatrisk sykepleier ved sykehuset Namsos 1992-98 53,52 % st. Off.godkj.sykepleir ved sykehuset Namsos 1992-93 50% st. Off.godkj.sykepleir ved Namdalseide sykeheim 1992-96 div. vikariat og vakter ved hjemmesykepleien i Namsos kommuneNORD\01700106Fakultet for sykepleie og helsevitenskapFørsteamanuensis8/12/2022 7:10:14 AMhttps://min.nord.no:443/Person.aspx?accountname=NORD%5C01700106https://min.nord.no:443/User Photos/Profilbilder/01700106_MThumb.jpgSiv GravPsykisk helse;Relasjonskompetanse;Etikk;Veiledning;Sosial inkludering;Sosial samhandling;Forskningsgruppe psykisk helsec30d8596-6843-4468-b7a8-5c0df2c72119da3b3d8c-d14d-43e7-8e19-c3c23c6fee5dsiv.grav@nord.no79773Namsos+47 74 21 23 21
Jeg er studieleder på sykepleierutdanningen i Namsos ved Fakultet for Sykepleie og helsevitenskap. Jeg har bakgrunn som sykepleier og helsesykepleier, og hovedfag i helsevitenskap fra psykologisk institutt NTNU. ​I 2018 fullførte jeg doktorgradsstudiet i profesjonspraksis ved Nord universitet der jeg forsket på ungdom​ og psyksik helse. Før jeg begynte i UHR-sektoren jobbet jeg både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Jeg har også erfaring fra internasjonalt arbeid på barnehjem i Romania og et kvinne-barn helseprosjekt i Mali. Bakgrunn: Sykepleier, Namdal sykepleierhøgskole 1986 Helsesøster, Høgskolen i Sør-Trøndelag 1990 Sosialpedagogikk, Nesna Lærerhøgskole 1992 Ex.Phil, NTNU 1995 Ledelse og personalarbeid, Høgskolen i Lillehammer 1997 Statistikk og metode, NTNU 1997 Cand.mag, grad HINT 1998 Cand.polit, (Helsevitenskap) SVT fakultetet NTNU 2001 PhD i profesjonspraksis, Nord universitet 2018 Arbeidserfaring: Sykepleier på Sykehuset Namsos Helsesøster i Namdalseid kommune og i Romania Lektor og programleder på sykepleierutdanningen HiNT Studieleder på farmasiutdanningen HiNT/Nord universitet Studieleder i videregående skole Studieleder på sykepleierutdanningen Nord universitet Undervisning: Jeg underviser innen psykisk helse og helsefremming, pediatri og andre tema relatert til barn og ungdom Forskning: Jeg forsker på ungdom og psykisk helse, med hovedfokus på hybelboere i videregående skole. Er medlem av forskningsgruppa psykisk helse​ Jeg har også forsket på legemiddelhåndtering i helse- og omsorgssektoren, og er medlem av forskningsgruppa Legemidler og legemiddelhåndteringNORD\01700414Fakultet for sykepleie og helsevitenskapStudieleder SPU8/12/2022 7:10:19 AMhttps://min.nord.no:443/Person.aspx?accountname=NORD%5C01700414https://min.nord.no:443/User Photos/Profilbilder/01700414_MThumb.jpgWenche WanneboSykepleie;Psykisk helse;Barn og ungdom;Forskningsgruppe psykisk helsec30d8596-6843-4468-b7a8-5c0df2c72119e05c41b8-21c9-4d19-9b19-e39f9926b1cbwenche.wannebo@nord.no79485Namsos+47 74 21 23 63

​​​​​
​​​​​​

Accociated members

  • Jonas Rennemo Vaag, Associate Professor, Faculty of Nursing and Health SciencesNord University
  • Tommy Haugan, Associate ProfessorFaculty of Nursing and Health Sciences,​Nord University
  • Erik Reidar Sund, Associate Professor IIFaculty of Nursing and Health Sciences​Nord University
  • Tove Synnøve M. Ness, Associate ProfessorFaculty of Nursing and Health Sciences​Nord University
  • Grethe Johansen, University lecturer, Faculty of Nursing and Health Sciences​, Nord University​
  • Ingunn Bosnes, Clinic for mental health care and substance abuse, VOP, Namsos Hospital
  • Inger Lise Rasmussen, Clinic for women, children and families, BUP Poly clinic, Namsos Hospital
  • Elin Sivertsen, The mastery unit for mental health and substance abuse, Rapid mental health care, Namsos municipality

​Research topics and projects​

​Children, Young people and Families


Mental health is an integral aspect of everyday life and the family and homelife is a significant aspect of people’s lives.  We conduct research that explores the experience of children, young people and their families in a range of contexts to develop knowledge on what contributes to healthy environments to grow up in. ​
​Research projects
​Contact person


The family house as an arena for health promotion
​​​​

Ingunn Skjesol​​​


IAS | Increasing Accessibility of Integrated ECEC-services​


Ingunn Skjesol​​​​

​The child's best interests in parental disputes​
​Eva Cathrine Lyngstad-Alderfer​
​Parental support work in "Nye Namsos" municipality
Kristin Berre Ørjasæter​​

Social Community and Belonging


The experience of belonging and participating in communities is important for mental health. We conduct research that is concerned with what promotes participation in communities and how social communities are established and maintained. In a society where there people increasingly feel isolated and disconnected from their community it is important to better understand the significant aspects of belonging, particularly for people with mental health challenges.
 ​​​Resear​ch Projects
​Contact person

​Together in the growing-up community - parent meetings with room for everyone
Ing​unn Skjesol​​​

​​HOME Rural to urban migration among older people
​Tommy Haugan​​

Society, Arts and Health


There is a growing interest and awareness of how art and cultural activities can contribute to a meaningful everyday life, social inclusion the coping with adversity. The research group undertakes research to generate knowledge in the field of art, culture and mental health. Our focuses is on performing arts and cultural activities;  participation in such activities can be an important aspect of the recovery process for people with mental health problems. We adopt a critical perspective and also consider how factors in the performing arts can potentially also have a negative impact on health.​​Research projects​
​Contact Person

​Relationship between participation in sports / cultural activities and children and young people's mental health
Else Marie Lysfjord​​
​Mental health of professional performing artists​
Kristin Berre Ørjasæter​​
Performing recovery
Kristin Berre Ørjasæter​​
​The music health project​
​​Jonas Rennemo Vaag​​

Syng deg friskere​
​Arve Almvik​​


The Meaning of Art-based Vocational Rehabilitation (REACTIVATE)

Kristin Berre Ørjasæter​​


Service and Practice Development


Our research supports the development of services to help ensure collaboration with different parts of society to provide more holistic services that promote health and wellbeing for all. Innovate forms of collaboration between the public, private and voluntary sectors involving users of services are increasingly accepted as the way forward in mental health and additional services. The research group explores different factors that influence practice including settings, professional competence, organizational​ structures, service user involvement and public policy.Research projects​​
​Contact person

FrontRisk: Early disease onset and risk factors for Frontotemporal dementia (FTD)
Hege Rasmussen​ Eid​
Individual job support in Northern Norway​
Cathrine Moe Fredriksen​​

​Experiences of Individual Placement and Support (IPS)- how does IPS affect everyday life and health situation? A collaborative user involved study.​
Marianna Agata Borowska​Recovery oriented practices​


Kristin Berre Ørjasæter​​

KoRiP- Quality and relevance in practice: a pilot project for interdisciplinary practice in health professional educations​

Ingunn Skjesol​​​​​

​DiSaP - Digital Interaction in Internships: Digital tutoring and electronic student assessment

Wenche Wannebo

​MoVe | Student mobility and guidance pedagogy

Ingunn Skjesol​​​

Illness Management and Recovery in Specialised Mental Healthcare: Experiences from Professionals

Kristin Berre Ørjasæter​​