Patrick Murphy

Senior lecturer Faculty of Education and Arts
E-mail:
patrick.murphy@nord.no
Phone:
+47 75 05 79 08
Mobile:
Office:
D D232

About me

Bakgrunn:

Cand. philol. fra Universitetet i Oslo 1994, PPU Universitetet i Oslo Ansatt ved Høgskolen i Hedmark 1995-97, og Høgskolen i Nesna fra 1997.

Undervisnings- og kompetanseområder:

Har tidligere undervist i fonetikk, litteratur og kulturskap. 
Underviser pt. didktikk/metodikk i grunnskolærerutdanningen og etter-/videreutdanning; samt engelsk i arbeidslivet.

Undervisningsemner/hovedfokus er praksisbasert:
- det utvidede klasserom
- eierskap til egen læring og produkt
- multimodale sammensatte tekster
- kreativitet 
- tverrfaglighet