Aud Emelie Evensen

Dosent Faculty of Nursing and Health Sciences
E-mail:
aud.e.evensen@nord.no
Phone:
+47 74 02 26 83
Mobile:
Office:
Levanger, B Hovedbygning 235

About me

Kullkoordinator 1 år sykepleie
Internasjonal kontaktperson 
Internasjonal lærerutveksling
Forelesening på "International weeks"
Jobbet i videregående skole
Kommunehelsetjenesten
Åpen omsorg
Psykisk helsevern
NSF'faggrppe for undervisning ,fagutvikling og forskning

Teaching

Helsepedagogikk
Samfunnsvitenskapleig emner
Praksisveiledning
Veiledning Bacheloroppgaven
Sykepleiens pedagogiske funksjon
Grunnleggende sykepleie
Kommunikasjon
Etikk

Research

 

 

 

Moe A, Torvik K, Evensen AE, Brataas HV (2015) Pain assessment as a tool in back-to-work rehabilitation. Open Journal of Nursing; 5: 828-835. Published Online September 2015 in SciRes. (http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=59989)

Evensen AE, Brataas HV (2015) Nettverkserfaringer hos personer med behov for arbeidsrettet rehabilitering. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning; 11(1): 77-88

Brataas HV, Evensen A (2016) Life stories of people on sick leave from work because of mild mental illness, pain and fatigue. WORK; 53(2): 285–291. DOI: 10.3233/WOR-152106. (http://content.iospress.com/articles/work/wor2106)

Evensen AE, Andresen K, Brataas HV (in press) Sykepleierstudenters erfaringer med teoriundervisning og obligatorisk oppmøte [Nursing students exsperiences with theory teaching and compulsory attendance] Uniped. (Akseptert for publisering 12.09.2019)

Evensen AE, Brataas HV, Cui G (2020). Bioscience learning in nursing: a cross-sectional survey of beginning nursing students in Norway. BMC Nurs 19, 2 Open Access. doi:10.1186/s12912-019-0394-3 (https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-019-0394-3#Tab1)

Evensen AE, Brataas HV (2018). Prosjektrapport «Barnehagen som arbeidsplass». Steinkjer/Levanger: Senter for omsorgsforskning, midt..

(https://omsorgsforskning-midt.no/

Brataas HV, Evensen A E, Ingstad K (2019) Kapittel 5. Modell for pasientundervisning. I: HV Brataas, AE Evensen & K Ingstad (red.) Pedagogisk praksis i sykepleie. Oslo: Gyldendal Akademisk, s. 75-93.

 Evensen A E, Munkeby H, Brataas HV (2019) Krigsminnemuseum som undervisningsarena. Tidsskriftet Sykepleien.  (https://sykepleien.no/forskning/2020/01/etikkundervisning-pa-krigsminnemuseum-gjorde-studentene-mer-reflekterte)