Anne Wally Falch Ryan

Associate Professor Faculty of Social Sciences
E-mail:
anne.w.ryan@nord.no
Phone:
+47 74 11 21 27
Mobile:
Office:
Levanger, G Nordlåna 3214B

About me

Jeg er førsteamanuensis i Geografi ved Nord universitet, fakultet for samfunnsvitenskap. Er spesielt engasjert i hvordan omgivelsene virker på vår opplevelse - enten det handler om en turistdestinasjon, et byrom, arbeidsmiljø eller læringsmiljø.

Teaching

Jeg har undervisningserfaring fra 1996, og de siste 18 år på høgskole og universitetsnivå. Har utviklet og undervist en rekke fagemner innen tema som miljø og ressursgeografi, kvartærgeologi/naturgeografi, folkehelse i samfunnsplanlegging, bærekraftig reiseliv, og sted, arkitektur og opplevelse. Jeg underviser primært i samlings- og nettbaserte utdanninger, og er derfor særlig opptatt av studentaktive læringsformer, samhandling, og lærerollen i en kombinasjon av fysisk og digitalt læringsmiljø.

Research

Mine forskningsinteresser for tiden er innen: 1)Opplevelsesbaserte næringer, innovasjon, bærekraft og lokalsamfunn   
2) "Samisk mat og opplevelser", og «Mikrobryggerier og stedsutvikling»     
3 ) Musikk og opplevelsesnæringen, post Covid-19 4) Utdanningsforskning (fagdidaktikk, læringsmiljø og digital samhandling)
5) Folkehelse og geografi (omgivelsenes betydning for helse)