Vegar Sellæg Brenne

Stipendiat Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-mail:
vegard.s.brenne@nord.no
Phone:
+47 74 02 27 67
Mobile:
Office:
Levanger, G Nordlåna 2110

About me

Utdanning
MSc farmasi/ MBA Business and administration

Arbeidsansvar ved Nord universitet
Podekan for utdanning 

Delegert lederansvar for utdanningsområdet ved fakultet for lærerutdaning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet. Leder blant annet fakultetets utdanningsutvalg og internasjonalt utvalg, samt er medlem av fakultetets ledergruppe. 

Teaching

Samfunnsfarmasi, farmakologi, legemiddelteknologi, bachelorveiledning, praktisk idrett.

Research

Medlem i forskningsgruppen epidemology and population-based studies. Arbeider med Ph.d. prosjektet: Patterns of psychotropic drug use and help-seeking – A linkage between the HUNT Cohort Study and the Norwegian prescription database