Ingrid Elna Elden

Universitetslektor Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-mail:
ingrid.elden@nord.no
Phone:
+47 74 02 26 20
Mobile:
Office:
Levanger, G Nordlåna 2206

About me

Arbeidsoppgaver: Stipendiat i pedagogikk ved grunnskolelærerutdanningen i Levanger. Undersøker læreres refleksjoner over egen praksis i møte med nyankomne, unge voksne. En hermeneutisk-fenomenologisk studie.

Bakgrunn: Mastergrad i Voksnes læring (NTNU), PPU (UiO), Veiledningspedagogikk, Cand.mag. grad (NTNU)
Prosjekt: Kompetanse for mangfold, Veiledning for skoler- og andrespråkspedagogikk, Universitetsskoleprosjektet

Kompetanseområde: Interkulturell pedagogikk og kommunikasjon, Veiledningspedagogikk